BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

I- Dự báo đêm 14 ngày 15/02/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 94%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 94%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 15 ngày 16/02 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào. 21 27 Đông Bắc  4 – 6
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào. 21 27 Đông Bắc  4 – 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào. 22 27 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào. 22 28 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét, tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét, tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 20 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét, tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
Đêm 16 ngày 17/02 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa. 20 25 Đông Bắc  4 – 6
TP Hội An Có lúc có mưa. 20 25 Đông Bắc  4 – 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa. 21 26 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa. 21 25 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Có lúc có mưa. 18 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa. 18 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có lúc có mưa. 18 24 Đông Bắc 2 – 4

 Tin phát lúc: 16 giờ 00 phút.