BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 12 ngày 13/02/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 13 ngày 14/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 31 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 30 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 22 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 22 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 31
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 31
TT Prao Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 30
Đêm 14 ngày 15/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 22 31 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 22 30 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 23 30 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 31
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 32
TT Prao Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 31