BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 10 ngày 11/02/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 25độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 11 ngày 12/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 18 27
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 18 28
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 18 27
Đêm 12 ngày 13/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 28 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 19 28
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 19 29
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 19 28