BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

I- Dự báo đêm 21 ngày 22/01/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 22 ngày 23/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 29 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 19 28  –
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 19 29  –
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 19 28  –
Đêm 23 ngày 24/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 22 30 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 30 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 29  –
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 19 30  –
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 19 29  –