BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

I- Dự báo đêm 17 ngày 18/01/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 94%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 94%.

Gió nhẹ.