BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

 

I- Dự báo đêm 16 ngày 17/01/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tố mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tố mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 94%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 94%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 17 ngày 18/01 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 22 26 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 22 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 23 26 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 22 26 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 21 25  –
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 20 26  –
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 20 25  –
Đêm 18 ngày 19/01 TP Tam Kỳ Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 22 26 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 22 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 23 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 22 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 25  –
TT Thạnh Mỹ Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 26  –
TT Prao Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 25  –