BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

I- Dự báo đêm 13 ngày 14/01/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 94%.d

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 14 ngày 15/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 27 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 18 27  –
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 18 27  –
TT Prao Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 18 26  –
Đêm 15 ngày 16/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 28 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 19 27  –
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 19 28  –
TT Prao Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 19 27  –