BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

I- Dự báo đêm 10 ngày 11/01/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 96%.d

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 11 ngày 12/01 TP Tam Kỳ Chiều tối và đêm có lúc có mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 26 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Chiều tối và đêm có lúc có mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Chiều tối và đêm có lúc có mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 22 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Chiều tối và đêm có lúc có mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 22 26 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Chiều tối và đêm có lúc có mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 26  –
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 19 27  –
TT Prao Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 19 26  –
Đêm 12 ngày 13/01 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 21 25 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 22 25 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 22 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 22 25 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 21 25
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 20 26
TT Prao Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 20 25