BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 07 ngày 08/01/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 76 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 76 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 76 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 76 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 08 ngày 09/01 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. 21 26 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. 22 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. 22 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. 21 26 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. 21 25  –
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. 20 26  –
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu. 20 25  –
Đêm 09 ngày 10/01 TP Tam Kỳ Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 26 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm có lúc có mưa nhỏ và sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 25
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 19 26
TT Prao Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 19 25