BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

 I- Dự báo đêm 10 ngày 11/12 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 92%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 11 ngày 12/12 TP Tam Kỳ Có mưa nhỏ, đêm trời lạnh, trưa chiều  có lúc nắng yếu. 19 26 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có mưa nhỏ, đêm trời lạnh, trưa chiều  có lúc nắng yếu. 19 26 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có mưa nhỏ, đêm trời lạnh, trưa chiều  có lúc nắng yếu. 20 27 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có mưa nhỏ, đêm trời lạnh, trưa chiều  có lúc nắng yếu. 20 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có mưa nhỏ, đêm trời rét, trưa chiều  có lúc nắng yếu. 18 25
TT Thạnh Mỹ Có mưa nhỏ, đêm trời rét, trưa chiều  có lúc nắng yếu. 18 26
TT Prao Có mưa nhỏ, đêm trời rét, trưa chiều  có lúc nắng yếu. 18 25
Đêm 12 ngày 13/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 20 25 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 20 25 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 21 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 21 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm trời lạnh. 19 25
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 19 25
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, đêm trời lạnh. 19 24