BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 17 ngày 18/11 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 98%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 18 ngày 19/11 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 22 28 Đông Bắc 4 – 6
TP Hội An Có lúc có mưa rào. 23 27 Đông Bắc 4 – 6
TX Điện Bàn Có lúc có mưa rào. 23 27 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 28 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 22 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 21 27 Đông Bắc 2 – 4
Đêm 19 ngày 20/11 TP Tam Kỳ Có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 27 Đông Bắc 6 – 8
TP Hội An Có mưa. 23 26 Đông Bắc 6 – 8
TX Điện Bàn Có mưa. 24 26 Đông Bắc 6 – 8
TT Núi Thành Có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 27 Đông Bắc 6 – 8
TT Trà My Có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 22 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Thạnh Mỹ Có mưa. 22 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Prao Có mưa. 22 25 Đông Bắc 3 – 5