BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 13 ngày 14/11 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 24 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 82 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 98%

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 14 ngày 15/11 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa. 21 26 Đông Bắc 6 – 8
TP Hội An Có lúc có mưa. 22 25 Đông Bắc 6 – 8
TX Điện Bàn Có lúc có mưa. 22 26 Đông Bắc 6 – 8
TT Núi Thành Có mưa, có lúc mưa vừa. 21 27 Đông Bắc 6 – 8
TT Trà My Có mưa, có lúc mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh. 20 26 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh. 19 26 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh. 19 25 Đông Bắc 2 – 4
Đêm 15 ngày 16/11 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây nắng yếu 21 27 Đông Bắc 4 – 6
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng 22 26 Đông Bắc 4 – 6
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng 22 26 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng 21 27 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa, trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng 20 26 Đông Bắc 1 – 3
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa, trời lạnh, trưa chiều có lúc giảm mây trời nắng 19 26 Đông Bắc 1 – 3
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa, trời lạnh, trưa chiều có lúc giảm mây trời nắng 19 25 Đông Bắc 1 – 3