BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 11 ngày 12/11 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, đêm và sáng có lúc có mưa to.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có lúc có mưa vừa.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có lúc có mưa vừa.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, đêm và sáng có lúc có mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, đêm và sáng có lúc có mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có lúc có mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa, đêm và sáng có lúc có mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 12 ngày 13/11 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 22 27 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào. 23 26 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào. 23 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 22 27 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 21 26
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 21 26
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 21 25
Đêm 13 ngày 14/11 TP Tam Kỳ Có mưa, có lúc mưa vừa. 22 26 Đông Bắc 5 – 7
TP Hội An Có mưa, có lúc mưa vừa. 22 25 Đông Bắc 6 – 8
TX Điện Bàn Có mưa, có lúc mưa vừa. 23 25 Đông Bắc 6 – 8
TT Núi Thành Có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to. 22 26 Đông Bắc 6 – 8
TT Trà My Có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to. 21 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có mưa, mưa rào. 20 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Prao Có mưa, mưa rào. 20 24 Đông Bắc 2 – 4