BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 18 ngày 19 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 85%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 83%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 83%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 85%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 19 ngày 20/10 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng. 23 32 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng. 23 31 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng. 24 32 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng. 23 31 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng. 22 30
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng. 22 31
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng. 22 30
Đêm 20 ngày 21/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 22 32 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 23 32 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc mưa, mưa rào và dông, ngày nắng. 22 32 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc mưa, mưa rào và dông, ngày nắng. 21 31
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 32
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 31