BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 14 ngày 15 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 95%

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 15 ngày 16/10 TP Tam Kỳ Có mưa, có lúc mưa vừa. 22 28
TP Hội An Có mưa, có lúc mưa vừa. 23 27
TX Điện Bàn Có mưa, có lúc mưa vừa. 23 28
TT Núi Thành Có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. 22 28
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. 22 27
TT Thạnh Mỹ Có mưa, có lúc mưa vừa và dông. 21 27
TT Prao Có mưa, có lúc mưa vừa và dông. 21 27
Đêm 16 ngày 17/10 TP Tam Kỳ Có mưa vừa, có lúc mưa to. 22 28 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Có mưa, có lúc mưa vừa. 23 27 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Có mưa, có lúc mưa vừa. 23 28 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Có mưa vừa, có lúc mưa to. 22 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to. 21 27
TT Thạnh Mỹ Có mưa, có lúc mưa vừa. 21 28
TT Prao Có mưa, có lúc mưa vừa. 21 27