BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 09 ngày 10 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

 

II- Dự báo 2-3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 10 ngày 11/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng 23 32
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 24 31
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 25 32
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng 24 33
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng 23 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng 23 32
Đêm 11 ngày 12/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 23 32 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 24 31 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 24 32 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng 23 33 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng 23 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng 22 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng 22 32