BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 29 ngày 30/9 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2-3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 30/9 ngày 01/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng 24 33
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 24 32
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 25 33
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng 24 33
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng 23 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng 23 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng 23 32
Đêm 01 ngày 02/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng 24 33 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 25 32 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 25 33 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng 24 33 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng 24 33
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng 24 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng 23 32