BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

 

I- Dự báo đêm 23 ngày 24/8 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 85%

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2-3 ngày tới

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 24 ngày 25/8 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 26 34 Tây Nam  2 – 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 27 33 Tây Nam  2 – 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 27 34 Tây Nam  2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 26 34 Tây Nam  2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 33
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 33
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 33
Đêm 25 ngày 26/8 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 26 35 Tây Nam  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 27 34 Tây Nam  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 27 34 Tây Nam  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 26 35 Tây Nam  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. 25 33
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. 25 34
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. 25 33