BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 21 ngày 22/8 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.

Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 81%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.

Nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 81%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 83%

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 91%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 91%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2-3 ngày tới

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 22 ngày 23/8 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 25 35 Tây Nam  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng nhẹ. 26 35 Tây Nam  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng nhẹ. 26 35 Tây Nam  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 25 35 Tây Nam  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng nhẹ. 25 35
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng nhẹ. 24 35
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng. 24 34
Đêm 23 ngày 24/8 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 25 35 Tây Nam  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 26 34 Tây Nam  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 26 34 Tây Nam  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 25 35 Tây Nam  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 24 34
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 24 34
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 24 34