BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 14 ngày 15/7 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 28 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 28 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 48 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ C.

Độ ẩm từ 48 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 91%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 52 đến 93%.

Gió nhẹ.