BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 08 ngày 09/7 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 46 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 46 đến 85%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 44 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 46 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 48 đến 91%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 50 đến 93%.

Gió nhẹ.