​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 14 ngày 15/3 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 94%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 94%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 15 ngày 16/3 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 22 29 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 22 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 23 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu. 23 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm có lúc có mưa rào nhẹ, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 22 29
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 21 29
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 21 28
Đêm 16 ngày 17/3 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 22 30 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 22 29 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 23 30 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 23 30 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 30
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 30
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu. 21 29