​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 08 ngày 09/12 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh.

Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 92%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét.

Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, không mưa, trời rét, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, không mưa, trời rét, ngày có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 09 ngày 10/12 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều  nắng yếu. 18 23 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 23 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 24 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều  nắng yếu. 18 24 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều  nắng yếu. 17 22
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 17 23
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 17 22
Đêm 10 ngày 11/12 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 24 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 24 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều có lúc có mưa nhỏ. 21 25 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu, chiều có lúc có mưa nhỏ. 19 24
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 18 24
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 18 23