​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 02 ngày 03/12 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4, giật cấp 5.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 91%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4, giật cấp 5.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 91%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4, giật cấp 5.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 93%

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4, giật cấp 5.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 03 ngày 04/12 TP Tam Kỳ Có mưa, ngày có lúc nắng yếu. 19 22 Đông Bắc 5 – 7
TP Hội An Có mưa, ngày có lúc nắng yếu. 20 23 Đông Bắc 5 – 7
TX Điện Bàn Có mưa, ngày có lúc nắng yếu. 20 23 Đông Bắc 5 – 7
TT Núi Thành Có mưa, ngày có lúc nắng yếu. 19 23 Đông Bắc 5 – 7
TT Trà My Có mưa, ngày có lúc nắng yếu. 18 22 Đông Bắc 3 – 5
TT Thạnh Mỹ Có mưa, ngày có lúc nắng yếu. 18 22 Đông Bắc 3 – 5
TT Prao Có mưa, ngày có lúc nắng yếu. 18 21 Đông Bắc 3 – 5
Đêm 04 ngày 05/12 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa. 20 23 Đông Bắc 5 – 7
TP Hội An Có lúc có mưa. 21 23 Đông Bắc 5 – 7
TX Điện Bàn Có lúc có mưa. 21 24 Đông Bắc 5 – 7
TT Núi Thành Có lúc có mưa. 20 24 Đông Bắc 5 – 7
TT Trà My Có lúc có mưa. 19 23 Đông Bắc 3 – 5
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa. 19 23 Đông Bắc 3 – 5
TT Prao Có lúc có mưa. 19 22 Đông Bắc 3 – 5