​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

 I- Dự báo đêm 20 ngày 21 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 96%.

Gió nhẹ.

 II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 21 ngày 22/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 22 32 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 23 32 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 22 33 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 31
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 32
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 31
Đêm 22 ngày 23/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 22 32 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 23 32 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 23 32 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 22 33 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 33
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 21 32