​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 10 ngày 11 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

 

II- Dự báo 2-3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 11 ngày 12/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng 23 32
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 24 31
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 24 32
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 33
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng 22 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng 22 32
Đêm 12 ngày 13/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 24 30 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 24 31 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 32 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 31
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 22 32
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 22 31