​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

 

I- Dự báo đêm 05 ngày 06 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

 

II- Dự báo 2-3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 06 ngày 07 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 25 31
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 26 30
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 26 30
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 25 31
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 24 30
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 24 31
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 24 30
Đêm 07 ngày 08/10 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng 25 31 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 25 30 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 26 31 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng 25 32 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng 24 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng 24 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng 24 32