thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 28-8 ĐẾN 3-9-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 28/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc: Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ II
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 8
8h00: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
8h15: Kết nối những mảnh đời
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – tập 8
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng - tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 17
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Đất nước đẹp ngàn hoa
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
15h50: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
16h05: Ca nhạc: Lời yêu
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 17
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 1


Thứ ba ngày 29/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 1
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc

13h20: Kết nối những mảnh đời
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
15h50: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 18
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 2


Thứ tư ngày 30 /8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn

6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
8h00: Kết nối những mảnh đời
8h15: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 2
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
15h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Ước mơ hồng
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM

20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 19
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 3


Thứ năm ngày 31/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 3
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
13h35: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Ước mơ hồng
14h45: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM

16h05: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT chương trình “Kết nối yêu thương” số 6
21h30: Game show: Bạn có bình thường
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 4


Thứ sáu ngày 1/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 4
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ - một tình yêu bao la
10h00: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
10h15: Phim hài: Không hề biết giận

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 13
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM
13h35: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 13
15h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
16h05: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 20
20h55: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 1
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 5

 

Thứ bảy ngày 2/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim tài liệu: Nơi viết lời huyền thoại
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Mẹ vắng nhà
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 6
10h30: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 14
12h20: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Phim tài liệu: Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ một tình yêu bao la
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 14
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Tạp chí văn hóa thế giới
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 21
21h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 2
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mắt Bác Hồ cười


Chủ nhật ngày 3/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Chương trình Học trò xứ Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Mắt Bác Hồ cười
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 15
12h20: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Việt Nam quê hương tôi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Cải cách hành chính

15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 15
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ một tình yêu bao la
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Chào năm học mới
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Một ngày dạo trên hồ Trung Phước
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 22
20h55: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 3
21h45: Phim tài liệu: Trương Chí Cương – trọn đời cống hiến, tập 1 “Một lòng trung kiên”
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền thoại ghe bầu


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

quangnamNgayMoi

bantintienganh

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 26/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 4
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Xây dựng nông thôn mới
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 23, 24
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 5
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc

13h20: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 5
15h50: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 13
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

dai duong xanh

 

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL

 

BIDV

 

 

SangTaoPhanMem

 

thu upu 47

 

 disan2017  

htkhang 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter