thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 31-7 ĐẾN 6-8-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 31/7/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
7h05: Giáo dục Quảng Nam
7h20: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 33
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Quê hương – tình yêu
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hoàng Sâm vị tướng huyền thoại
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc quốc tế: Gặp gỡ “Tiểu Diva” Ariana Grande
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ - tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 34
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 5
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khi nắng hè về
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 34
15h50: Kết nối những mảnh đời
16h05: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Xây dựng Nông thôn mới
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 23
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 59, 60
Thứ ba ngày 01/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 34
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Kết nối những mảnh đời
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 59, 60
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Bến đợi
10h00: Sắc màu cuộc sống: Múa rối Hội An
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 35
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Giáo dục Quảng Nam
13h35: Ca nhạc quốc tế: Ca nhạc quốc tế: Gặp gỡ “Tiểu Diva” Ariana Grande

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 36
15h50: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 24
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Hiệu quả công tác chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 61, 62
Thứ tư ngày 02/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo

7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 35
8h00: Văn hóa xã hội: Hiệu quả công tác chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện
8h15: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 61, 62
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Hành trình Lý ngựa ô
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 36
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 36
15h50: Văn hóa xã hội: Hiệu quả công tác chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện
16h05: Ca nhạc quốc tế: Ca nhạc quốc tế: Gặp gỡ “Tiểu Diva” Ariana Grande
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h00: THTT chương trình “Tri ân những tấm lòng nhân ái, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng

21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Cựu chiến binh làm theo lời Bác
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 63, 64
Thứ năm ngày 03/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 36
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Cựu chiến binh làm theo lời Bác
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 63, 64
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Lời quê
10h00: Kết nối những mảnh đời
10h15: Phim truyện Việt Nam:
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 37
12h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h20: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
13h35: Dân ca nhạc cổ: Hành trình Lý ngựa ô
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 37
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Cựu chiến binh làm theo lời Bác
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Tạp chí thiếu nhi

16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 25
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 65, 66
Thứ sáu ngày 04/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 37
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 65, 66
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Khúc tâm tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 25

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 38
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Cựu chiến binh làm theo lời Bác
13h35: Ca nhạc: Lời quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 38
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: hành trình Lý ngựa ô
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 26
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 6
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 67, 68

 

Thứ bảy ngày 05/8/2017

5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Chương trình “Tri ân những tấm lòng nhân ái, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 67, 68
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Giấc mơ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 39
12h30: Phim truyện Việt Nam: Mặt nạ thủy tinh – tập 6
13h20: Đất và người xứ Quảng: Người Giẻ Triêng và Đinh Tút
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Khúc tâm tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 39
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Lời quê
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 27
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 7
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 69, 70

 

Chủ nhật ngày 06/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Chương trình Học trò xứ Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 69, 70
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm một ngày ở hồ Phú Ninh
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 27
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 40
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 7
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Giấc mơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Cải cách hành chính

15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 40
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Hành trình Lý ngựa ô
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khu vườn xôn xao
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm một ngày ở hồ Phú Ninh
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ - tập 28
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 8
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 71, 72

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

quangnamNgayMoi

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ sáu ngày 18/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc: Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2017
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 51
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – chân dung một Con Người – tập 3
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Chân quê
10h00: Sắc màu cuộc sống: Tác giả Sơn Thu – lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 52
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Hội An với Chỉ thị 05
13h35: Ca nhạc: Cô gái làng Chăm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 52
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Hồn Việt
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nam Giang
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phòng chống sốt rét dựa và cộng đồng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 7
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 12
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – nhà chiến lược quân sự - tập 1

Dành cho quảng cáo

dai duong xanh

 

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL

 

BIDV

 

 

SangTaoPhanMem

 

thu upu 47

 

 disan2017  

htkhang 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter