thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 5-6 ĐẾN 11-6-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 5/6/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Xây dựng Nông thôn mới
6h45: Trang địa phương: Huyện Phước Sơn
7h00: Cải cách hành chính
7h15: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 30
8h00: Sắc màu cuộc sống: Giai điệu tuổi hồng
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 14
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Boyzone
10h00: Kiến thức cuộc sống: Đến thăm hồ Phước Bình – Nông Sơn
10h15: Phim truyện: Hiệp sĩ giữa đời thường – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 31
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 38
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Người neo giữ bài chòi phố Hội
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Hè về
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 31
15h50: Sắc màu cuộc sống: Giai điệu tuổi hồng
16h05: Ca nhạc: Giọt đàn Tràng An
16h30: Phim hoạt hình: King Kông
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Xây dựng Nông thôn mới
17h30: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tuyên truyền Luật Thống kê
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hiệp sĩ giữa đời thường – tập 11
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Xe quá tải và mong mỏi của người dân
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 15


Thứ ba ngày 6/6/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Tài nguyên và môi trường
6h40: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Pháp luật và đời sống: Xe quá tải và mong mỏi của người dân
7h15: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 31
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Kiến thức cuộc sống: Đến thăm hồ Phước Bình – Nông Sơn
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 15
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc: Giai điệu quê hương
10h00: Sắc màu cuộc sống: Giai điệu tuổi hồng
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hiệp sĩ giữa đời thường – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 32
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Boyzone
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: King Kông
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 32
15h50: Pháp luật và đời sống: Xe quá tải và mong mỏi của người dân
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: King Kông
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hiệp sĩ giữa đời thường – tập 12
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Tam Kỳ chuẩn bị cho Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 16


Thứ tư ngày 7/6/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 32
8h00: Văn hóa xã hội: Tam Kỳ chuẩn bị cho Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI
8h15: Pháp luật và đời sống: Xe quá tải và mong mỏi của người dân
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 16
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Dân ca nhạc cổ: Hồn neo ngọn sóng biển bờ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hiệp sĩ giữa đời thường – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 33
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Giai điệu quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Kinh Kông
14h45: Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 33
15h50: Văn hóa xã hội: Tam Kỳ chuẩn bị cho Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Boyzone
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h00: THTT Hội thi hợp xướng quốc tế Hội An – năm 2017
21h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
22h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng bộ Hội An với việc phát triển kinh tế du lịch
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 17Thứ năm ngày 8/6/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 33
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Phóng sự Bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 17
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc: Mãi mãi yêu thương
10h00: Sắc màu cuộc sống: Giai điệu tuổi hồng
10h15: Phim hài: Quan trường – trường quan ( tập 1 )
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 34
12h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h20: Văn hóa xã hội: Tam Kỳ chuẩn bị cho Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI
13h35: Dân ca nhạc cổ: Hồn neo ngọn sóng biển bờ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Hội thi Hợp xướng quốc tế Hội An – năm 2017

16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h30: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Đại biểu dân cử với cử tri
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hiệp sĩ giữa đời thường – tập 13
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 18


Thứ sáu ngày 9/6/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Đại biểu dân cử với cử tri
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 34
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 81
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
10h00: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hiệp sĩ giữa đời thường – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 35
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Phóng sự : Cây nêu trong văn hóa của người Cơ tu
13h35: Ca nhạc: Mãi mãi yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 35
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Hồn neo ngọn sóng biển bờ
16h30: Phim hoạt hình: King Kông
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
17h30: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h00: Tiếp sóng VTV2 THTT Lễ khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI -2017
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 39
22h15: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 19

 

Thứ bảy ngày 10/6/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h45: Truyền hình Thanh niên
7h00: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h15: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 35
8h00: Dân ca nhạc cổ: Hồn neo ngọn sóng biển bờ
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn - tập 19
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc: Đừng ví em là biển
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim hài: Quan trường – trường quan
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 36
12h30: Phim truyện Việt Nam: Thám quan kỳ án – tập 39
13h20: Phóng sự: Bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: King Kông
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Lễ khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017
16h30: Phim hoạt hình: King Kông
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ một hội thi
17h30: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h00: THTT chương trình nghệ thuật “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 40
22h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 20


Chủ nhật ngày 11/6/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Hành trình hướng thiện
6h45: Xây dựng nông thôn mới
7h00: Phim truyện Việt Nam : Khi tình yêu lên tiếng – tập 36
7h45: Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI -2017
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ một hội thi
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim hài: Quan trường – trường quan
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Khi tình yêu lên tiếng – tập 37
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 40
13h20: Phóng sự: Cây nêu trong văn hóa của người Cơ Tu
13h35: Ca nhạc: Đừng ví em là biển
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: King Kông
14h45: Hành trình hướng thiện

15h00: Diễn đàn du lịch miền Trung – Tây Nguyên
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ vui ca
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu theo xu hướng sang trọng
17h30: Phim hoạt hình: Thần xe đại chiến
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT Trình diễn nghi thức xây dựng cây nêu các dân tộc Việt Nam
21h45: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 41
22h30: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ một hội thi
22h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h15: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 21


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

quangnamNgayMoi

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ sáu ngày 18/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc: Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2017
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 51
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – chân dung một Con Người – tập 3
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Chân quê
10h00: Sắc màu cuộc sống: Tác giả Sơn Thu – lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 52
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Hội An với Chỉ thị 05
13h35: Ca nhạc: Cô gái làng Chăm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 52
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Hồn Việt
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nam Giang
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phòng chống sốt rét dựa và cộng đồng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 7
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 12
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – nhà chiến lược quân sự - tập 1

Dành cho quảng cáo

dai duong xanh

 

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL

 

BIDV

 

 

SangTaoPhanMem

 

thu upu 47

 

 disan2017  

htkhang 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter