thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2017 ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2017

ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

 (Giá đã bao gồm thuế VAT)

 

Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017, cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước.

I.  GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

 

Mã giờ QC Thời gian Thời điểm Đơn giá (VNĐ)
  Khung giờ   15” 30”
SÁNG Từ 5h30 – 11h10
S1 5h30 5h40 Trong “Thể dục buổi sáng”   800.000 1.200.000
S2 5h47 6h00 Trước “Phim Thiếu nhi” 1.000.000 1.500.000
S3 5h47 6h00 Trong “Phim Thiếu nhi” 1.200.000 1.800.000
S4 6h00 6h25 Trước và sau “Quảng Nam ngày mới” 2.000.000 3.000.000
S5 6h00 6h25 Trong “Quảng Nam ngày mới” 2.500.000 4.000.000
S6 7h15 8h00 Trước và sau “Phim truyện sáng 1” 1.500.000 2.200.000
S7 7h15 8h00 Trong “Phim truyện sáng 1” 1.800.000 2.500.000
S8 8h00 10h00 Trước và sau chương trình: “Ca nhạc”, hoặc “phim giải trí”hoặc “phim tài liệu” 2.000.000 3.000.000
S9 10h15 11h00 Trước và sau “Phim sáng 2” 2.000.000 3.000.000
S10 10h15 11h00 Trong “Phim sáng 2” 2.500.000 3.500.000
TRƯA Từ 11h10 – 15h00
Tr1 11h15 11h35 Trước “Bản tin Thời sự QRT” hoặc sau “Dự báo thời tiết và Thể thao” 3.500.000 4.500.000
Tr2 11h15 11h35 Sau “Bản tin Thời sự QRT” hoặc trước “Dự báo thời tiết và Thể thao” 4.500.000 6.500.000
Tr3 11h35 12h30 Trước và sau “Phim truyện trưa 1” 3.500.000 4.500.000
Tr4 11h35 12h30 Trong “Phim truyện trưa 1” 4.500.000 6.500.000
Tr5 12h30 13h30 Trước và sau “Gameshow hoặc Phim trưa 2” 3.500.000 4.500.000
Tr6 12h30    13h30 Trong “Gameshow hoặc Phim trưa 2” 4.000.000 5.000.000
CHIỀU Từ 15h00 – 18h00
Ch1 15h00 15h50 Trước và sau “Phim truyện chiều 1” 2.000.000 2.500.000
Ch2 15h00 15h50 Trong “Phim truyện chiều 1” 2.300.000 3.000.000
Ch3 16h30 16h45 Trước và trong Chương trình Ca nhạc-Giải trí 2.000.000 3.000.000
Ch4 16h45 17h00 Trước và sau “Bản tin Duyên hải miền trung – Bản tin Quốc tế” 2.500.000 4.000.000
Ch5 17h30 17h50 Trước và trong “Phim Thiếu nhi” 3.000.000 4.500.000
Ch6 17h50 18h10 Trước, trong và sau “Phim Sitcom” 3.500.000 5.000.000
TỐI Từ 18h10 – 23h00
T1 18h25 18h30 Trước “Bản tin Thời sự tối QRT” 4.500.000 6.500.000
T2 18h53 19h00 Sau “Bản tin Thời sự tối QRT” hoặc trước “Bản tin Thời sự tối VTV 19h” 5.000.000 7.500.000
T3 19h45 19h50 Sau “Bản tin Thời sự tối VTV 19h” 5.000.000 7.500.000
T4 20h05 21h05 Trước và sau “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow 6.500.000 9.000.000
T5 20h05 21h05 Trong “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow 7.500.000 11.000.000
T6 21h05 22h05 Trước và sau “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow 5.000.000 7.000.000
T7 21h05 22h05 Trong “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow 6.000.000 8.000.000
T8 Sau 22h05 1.500.000 2.500.000

Ghi chú:

Quy định về TVC: Thời lượng chuẩn của TVC
- Thời lượng chuẩn: 10'' ; 15" ; 30" ; 45"  (30" + 15"); 60" (30" *2) ; 90" (30" *3); 120” (30”*4)
- Các TVC có thời lượng khác so với mức chuẩn được tính theo đơn giá có thời lượng chuẩn cao hơn kế tiếp.
- Mã Quảng cáo TVC: [Mã QC theo Bảng giá]
  • PHÁT SÓNG QUẢNG BÁ, TỰ GIỚI THIỆU, PHÓNG SỰ:

Các chương trình quảng bá, tự giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ, phóng sự,... có thời lượng từ 02 phút trở lên được tính bằng đơn giá quảng cáo chuẩn 30 giây tại từng thời điểm phát sóng như sau:

STT Thời lượng (phút) Đơn giá cho 01 phút Ghi chú
1 02 ≤ 03 75%

Tính theo đơn giá quảng cáo 30 giây tại thời điểm

phát sóng.

2 03 ≤ 05 60%
3 05 ≤ 10 45%
4 10 ≤ 15 35%
  • Giá chèn logo, chạy chữ (từ 10 - 15 giây/lần); popup, panel, bật góc logo, hình gạt (5 giây/lần) tính bằng 20% đơn giá chuẩn 30 của thời điểm tương ứng.
  • Giá panel (không quá 05 giây/lần) phát ngay sau hình gạt Quảng cáo, Giới thiệu mời xem tiếp chương trình:

 

STT Thời điểm Thời gian Đơn giá (VNĐ)
1 Thời điểm buổi sáng 5h30 – 11h10 500.000
2 Thời điểm buổi trưa 11h10 – 15h00 1.000.000
3 Thời điểm buổi chiều 15h00 – 18h10 900.000
4 Thời điểm buổi tối 18h10 – 22h30 1.200.000

 

  • CHƯƠNG TRÌNH T GIỚI THIỆU ( HOME SHOPPING)                

Là những chương trình có độ dài từ 03 phút đến 05 phút giới thiệu về sản phẩm, bán hàng trực tuyến qua truyền hình, có số điện thoại tư vấn bán hàng, thời gian phát sóng vào các khung giờsáng, trưa, chiều.

Thi điểm phát sóng Đơn giá (VNĐ) Ghi chú
Từ 6h00 – 11h00

250.000/phút

Khung giờ cụ thể có sự trao đổi, thống nhất giữa hai bên
Từ 14h00 – 17h00

250.000/phút

 GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH

 

Thời điểm quảng cáo Đơn giá (VNĐ)
Dưới 1 phút/lần phát Dưới 2 phút/lần phát
Buổi sáng  (5h20 – 6h00)

1.300.000

 1.800.000
Buổi trưa  (11h00 – 12h15)

1.500.000

 2.500.000
Buổi tối (18h45 – 19h15)

1.300.000

 1.800.000

 

 THÔNG BÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH

Đơn vị tính: đồng/âm đọc

Thông báo trên sóng truyền hình Thời điểm

Trước hoặc sau

Thời sự QRT sáng

Trước hoặc sau

Thời sự QRT trưa

Trước hoặc sau

Thời sự QRT tối

Nhắn tin, cảm tạ, tin buồn, mời họp mặt...

200.000đ/lần

 300.000đ/lần  400.000đ/lần
Thông báo đơn vị Hành chính sự nghiệp, chiêu sinh

4.000

 5.000  6.500
Thông báo đơn vị kinh doanh

5.000

 7.000  8.000
Thông báo trên sóng phát thanh

4.000/âm ở tất cả các thời điểm sáng, trưa, tối

  • Hình ảnh do khách hàng cung cấp để key màn hình thông báo được tính 1 lần duy nhất: 300.000đ/hình.
  • Lời cảm tạ, tin buồn,... không quá 150 âm/lần phát. Số âm vượt sẽ tính: 4.000đ/âm

 

IV. CÁC QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM GIÁ

1. Các quy định chung:

- Mẫu quảng cáo từ 02 phút trở lên được tính là chương trình tự giới thiệu.

- Chương trình tự giới thiệu, tài trợ, hợp tác, trao đổi, khoán thời lượng, các trường hợp khác do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở hợp đồng cụ thể.

- Hình thức bán hàng qua truyền hình phát sóng hằng ngày giá thỏa thuận giữa hai bên, thể hiện cụ thể trên từng hợp đồng ký kết.

- Các nội dung thông tin, quảng cáo phải hợp lệ: Phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy phép duyệt nội dung quảng cáo do các cơ quan có thẩm quyền cấp và đảm báo Luật Báo chí, Luật Quảng cáo.

- Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đúng với quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bảng giá trên có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.

2. Tỷ lệ giảm giá trên hợp đồng:

Mức Giá trị hợp đồng Tỉ lệ giảm giá (%)
1 Từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng 4%
2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 6%
3 Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 8%
4 Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 10%
5 Từ 500 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng 12%
6 Từ 700 triệu đồng đến dưới 1 tỷ triệu đồng 14%
7 Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng 17%
8 Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng 20%
9 Từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng 22%
10 Từ 4 tỷ đồng đến dưới 6 tỷ đồng 24%
11 Trên 6 tỷ đồng 26%
  • Trên cơ sở bảng giá trên, tùy theo tình hình thực tế của từng hợp đồng, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam sẽ xem xét điều chỉnh hợp lý trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho hai bên, tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Quảng Cáo hiện hành, cũng như các quy định khác của pháp luật.
  • Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ - Quảng cáo, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

Số 58 Hùng Vương, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tel: 0510.3852957 – Fax: 0510.3852401

Website: www.qrt.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hoặc: Trưởng phòng Dịch vụ - Quảng cáo: Ông Nguyễn Cao Tài  -  Tel: 0905.100094

           Phó phòng Dịch vụ - Quảng cáo      : Bà Nguyễn Thị Yến    -  Tel: 0913.832414             

                                             ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM

                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                     

                                                                                        (đã ký)

                                    MAI VĂN TƯ

 

 

apec2017 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

quangnamNgayMoi

bantintienganh1

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ bảy ngày 18/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 22
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái trường yêu thương
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 2
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 32
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 23
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 48
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu một số ca khúc phổ thơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 23
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Còn mãi lời ru
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Những đóa hoa lòng dâng lên ngày nhà giáo
17h30: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h00: Chuyên mục Viện Kiểm sát
20h05: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 33
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 49
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 3

Dành cho quảng cáo

upu48

dai duong xanh

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL 

 

minhtoan1

 

logo SONGLONG dung 

  

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter