thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 2/1 ĐẾN 8/1/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 2/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Xây dựng nông thôn mới
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Kiến thức cuộc sống
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 1
8h00: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu quê hương
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 1
9h00: Tạp chí văn hóa thế giới
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Những nhạc phẩm đáng chú ý trong năm
10h00: Kết nối những mảnh đời
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 2
12h35: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 1
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Giai điệu tuổi thơ “Mùa xuân em hát”
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 2
15h50: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu quê hương
16h05: Ca nhạc: Tình ca rừng và biển
16h30: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Kiến thức cuộc sống
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 2
21h10: Game show: Hóa đơn may mắn
22h10: Pháp luật và đời sống: Xung quanh vấn đề loại bỏ sim rác
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ ba ngày 3/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Tài nguyên và môi trường
6h40: Thông tin khoa học và công nghệ
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 2
8h00: Pháp luật và đời sống: Xung quanh vấn đề loại bỏ sim rác
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy
9h00: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu quê hương
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Xuân yêu thương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 3
12h35: Game show: Hóa đơn may mắn
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những nhạc phẩm đáng chú ý trong năm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h20: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 3
15h50: Pháp luật và đời sống: Xung quanh vấn đề loại bỏ sim rác
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 3
21h10: Game show: Một bước để chiến thắng
22h10: Văn hóa xã hội: Văn hóa Quảng Nam – những thành tựu năm 2016
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ tư ngày 4/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 3
8h00: Văn hóa xã hội: Văn hóa Quảng Nam – những thành tựu năm 2016
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 3

9h00: Kiến thức cuộc sống
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 4
12h35: Game show: Một bước để chiến thắng
13h35: Ca nhạc: Xuân yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 4
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa Quảng Nam – những thành tựu năm 2016
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những nhạc phẩm đáng chú ý trong năm
16h30: Giai điệu tuổi thơ “Bài hát em yêu”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Truyền hình thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 4
21h10: Game show: Trẻ em luôn đúng
22h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phú Ninh qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 13
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày

 

Thứ năm ngày 5/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 4
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 4
9h00: Giai điệu tuổi thơ “Bài hát em yêu”
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Mây xa
10h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phú Ninh qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 13
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 5
12h35: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h35: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Giai điệu tuổi thơ “Bài hát em yêu”
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 5
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phú Ninh qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 13
16h05: Ca nhạc: Xuân yêu thương
16h30: Tạp chí thiếu nhi: Phong trào học tiếng Anh trong trường tiểu học
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Truyền hình huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 5
21h10: Game show: Bạn có bình thường
22h10: Dân tộc và miền núi
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ sáu ngày 6/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 5
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 5
9h00: Tạp chí thiếu nhi: Phong trào học tiếng Anh trong trường tiểu học
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Tình trao xuân nữ
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 6
12h35: Game show: Bạn có bình thường
13h35: Ca nhạc: Mây xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Tạp chí thiếu nhi: Phong trào học tiếng Anh trong trường tiểu học
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam

15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 6
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
16h30: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Truyền hình huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 6
21h10: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 2
22h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ bảy ngày 7/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Thông tin và truyền thông
6h45: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h00: Truyền hình huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 6
8h00: Phim truyện Việt Nam: Khí phách anh hùng
9h30: Ca nhạc: Thành phố thương và nhớ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 6
11h15: Thời sự QRT

11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 7
12h35: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 2
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình trao xuân nữ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 7
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Mây xa
16h30: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Sắc màu cuộc sống
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 7
21h10: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 3
22h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Chủ nhật ngày 8/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Cải cách hành chính
6h45: Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới
7h00: Tạp chí văn hóa thế giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 7
8h00: Sân khấu kịch nói: Điều không thể mất
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Quy trình chăm sóc da
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 8
12h35: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 3
13h35: Ca nhạc: Thành phố thương và nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 8
15h50: Sắc màu cuộc sống:
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tình trao xuân nữ
16h30: Giai điệu tuổi thơ “Khúc đồng dao của em”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Kiến thức cuộc sống : Quy trình chăm sóc da
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55:
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 8
21h10: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 4
22h10: Sắc màu cuộc sống
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

hochiminh

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

bantintienganh1

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ năm ngày 24/5/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 24
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 1
9h45: Pháp luật và đời sống: An toàn vệ sinh lao động – những vấn đề đặt ra

10h00: Ca nhạc: Tình mẹ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 25
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 18
13h10: Ca nhạc
13h20: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
13h35: Dân ca nhạc cổ: Giai điệu quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 25
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
16h05: Ca nhạc: Hương tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
16h50: Chuyên đề tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 19
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 19
21h45: Chuyên đề khuyến nông: Hướng dẫn chữa bệnh cho cây tiêu
22h00: Chuyên đề tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h35: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 54

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

 

2thco 

 

1vt

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

  

cizidco

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter