thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 2/1 ĐẾN 8/1/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 2/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Xây dựng nông thôn mới
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Kiến thức cuộc sống
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 1
8h00: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu quê hương
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 1
9h00: Tạp chí văn hóa thế giới
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Những nhạc phẩm đáng chú ý trong năm
10h00: Kết nối những mảnh đời
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 2
12h35: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 1
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Giai điệu tuổi thơ “Mùa xuân em hát”
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 2
15h50: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu quê hương
16h05: Ca nhạc: Tình ca rừng và biển
16h30: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Kiến thức cuộc sống
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 2
21h10: Game show: Hóa đơn may mắn
22h10: Pháp luật và đời sống: Xung quanh vấn đề loại bỏ sim rác
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ ba ngày 3/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Tài nguyên và môi trường
6h40: Thông tin khoa học và công nghệ
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 2
8h00: Pháp luật và đời sống: Xung quanh vấn đề loại bỏ sim rác
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy
9h00: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu quê hương
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Xuân yêu thương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 3
12h35: Game show: Hóa đơn may mắn
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những nhạc phẩm đáng chú ý trong năm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h20: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 3
15h50: Pháp luật và đời sống: Xung quanh vấn đề loại bỏ sim rác
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 3
21h10: Game show: Một bước để chiến thắng
22h10: Văn hóa xã hội: Văn hóa Quảng Nam – những thành tựu năm 2016
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ tư ngày 4/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 3
8h00: Văn hóa xã hội: Văn hóa Quảng Nam – những thành tựu năm 2016
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 3

9h00: Kiến thức cuộc sống
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 4
12h35: Game show: Một bước để chiến thắng
13h35: Ca nhạc: Xuân yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 4
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa Quảng Nam – những thành tựu năm 2016
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những nhạc phẩm đáng chú ý trong năm
16h30: Giai điệu tuổi thơ “Bài hát em yêu”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Truyền hình thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 4
21h10: Game show: Trẻ em luôn đúng
22h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phú Ninh qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 13
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày

 

Thứ năm ngày 5/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 4
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 4
9h00: Giai điệu tuổi thơ “Bài hát em yêu”
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Mây xa
10h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phú Ninh qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 13
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 5
12h35: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h35: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Giai điệu tuổi thơ “Bài hát em yêu”
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 5
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phú Ninh qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 13
16h05: Ca nhạc: Xuân yêu thương
16h30: Tạp chí thiếu nhi: Phong trào học tiếng Anh trong trường tiểu học
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Truyền hình huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 5
21h10: Game show: Bạn có bình thường
22h10: Dân tộc và miền núi
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ sáu ngày 6/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 5
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 5
9h00: Tạp chí thiếu nhi: Phong trào học tiếng Anh trong trường tiểu học
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Tình trao xuân nữ
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 6
12h35: Game show: Bạn có bình thường
13h35: Ca nhạc: Mây xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Tạp chí thiếu nhi: Phong trào học tiếng Anh trong trường tiểu học
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam

15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 6
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
16h30: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Truyền hình huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 6
21h10: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 2
22h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ bảy ngày 7/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Thông tin và truyền thông
6h45: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h00: Truyền hình huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 6
8h00: Phim truyện Việt Nam: Khí phách anh hùng
9h30: Ca nhạc: Thành phố thương và nhớ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 6
11h15: Thời sự QRT

11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 7
12h35: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 2
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình trao xuân nữ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 7
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Mây xa
16h30: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Sắc màu cuộc sống
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 7
21h10: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 3
22h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Chủ nhật ngày 8/1/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
6h30: Cải cách hành chính
6h45: Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới
7h00: Tạp chí văn hóa thế giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 7
8h00: Sân khấu kịch nói: Điều không thể mất
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Quy trình chăm sóc da
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 8
12h35: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 3
13h35: Ca nhạc: Thành phố thương và nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình “Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ”
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 8
15h50: Sắc màu cuộc sống:
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tình trao xuân nữ
16h30: Giai điệu tuổi thơ “Khúc đồng dao của em”
16h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h05: Ca nhạc
17h15: Kiến thức cuộc sống : Quy trình chăm sóc da
17h30: Phim hoạt hình “Bảo bối thất lạc của khủng long”
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55:
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 8
21h10: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 4
22h10: Sắc màu cuộc sống
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

quangnamNgayMoi

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 25/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 6
8h00: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ chính sách xuất khẩu lao động
8h15: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 3
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 30
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 30
15h50: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ chính sách xuất khẩu lao động
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: King kông
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 6
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Hiệp Đức với công tác thoát nghèo bền vững
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 4

Dành cho quảng cáo

dai duong xanh

 

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL

 

BIDV

 

 

SangTaoPhanMem

 

thu upu 47

 

 disan2017  

htkhang 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép xuất bản số 214/GP-BC do Cục Trưởng cục Báo chí - Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 31.05.2007
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3852960; Fax: 0235.3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter