thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 10/10 ĐẾN 17/10/2016

 

Thứ hai ngày 10/10/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h10: Xây dựng nông thôn mới
6h25: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h35: Truyền hình huyện Nam Trà My
6h50: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 2
7h10: Phim truyện Hàn Quốc: Bản lĩnh nàng dâu – tập 58
7h55: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cuộc đối đầu hoàn hảo – tập 26
9h10: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc Modern Talking
9h30: Chuyên đề Nông nghiệp – khuyến nông: Kỹ thuật nuôi ghép cá đối mục với tôm thẻ chân trắng
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Phim truyện Việt Nam: Cá cược cuộc đời – tập 28
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Dư âm
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng hành động – tập 10
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Người kế vị - tập 29
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ “Em yêu Hà Nội”
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Khoảnh khắc sinh tử - tập 12
15h55: Bạn có biết: Cá lóc chiên mắm thái
16h10: Giai điệu vượt thời gian: Dư âm
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình “Sấm chớp và tốc độ”
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Đồng tiền vô cảm – tập 31
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đại gia không chồng - tập 39
21h10: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với hội thi hòa giải viên giỏi
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Nữ hoàng InSoo – tập 15
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 3


Thứ ba ngày 11/10/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với hội thi hòa giải viên giỏi
6h45: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 3
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Bản lĩnh nàng dâu – tập 59
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cuộc đối đầu hoàn hảo – tập 27
9h10: Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - 2016
10h00: Phim truyện Việt Nam: Cá cược cuộc đời – tập 29
11h00: Ca nhạc: Thành phố hoa sưa vàng
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng hành động – tập 11
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Người kế vị - tập 30
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình “Sấm chớp và tốc độ”
14h45: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với hội thi hòa giải viên giỏi
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Khoảnh khắc sinh tử - tập 13

15h55: Chuyên đề Nông nghiệp – khuyến nông: Kỹ thuật nuôi ghép cá đối mục với tôm thẻ chân trắng
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình “Sấm chớp và tốc độ”
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Trung Quốc: Đường kiếm anh hùng – tập 1
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đại gia không chồng - tập 40
21h10: Văn hóa xã hội: Phụ nữ Quảng Nam với mô hình giảm nghèo bền vững
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Nữ hoàng InSoo – tập 16
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 4


Thứ tư ngày 12/10/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phụ nữ Quảng Nam
6h30: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
6h45: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 4
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Bản lĩnh nàng dâu – tập 60
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Văn hóa xã hội: Phụ nữ Quảng Nam với mô hình giảm nghèo bền vững
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cuộc đối đầu hoàn hảo – tập 28
9h10: Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - 2016
10h00: Phim truyệnViệt Nam: Cá cược cuộc đời – tập 30
11h00: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc Modern Talking
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày

11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng hành động – tập 12
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Người kế vị - tập 31
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình “Sấm chớp và tốc độ”
14h45: Văn hóa xã hội: Phụ nữ Quảng Nam với mô hình giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Khoảnh khắc sinh tử - tập 14
15h55: Phụ nữ Quảng Nam
16h10: Ca nhạc: Thành phố hoa sưa vàng
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ “Phan Huỳnh Điểu – nhạc sĩ của tuổi thơ”
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Trung Quốc: Đường kiếm anh hùng – tập 2
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đại gia không chồng – tập 41
21h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những mô hình hợp tác kiểu mới
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Nữ hoàng InSoo – tập 17
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 5


Thứ năm ngày 13/10/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h30: Quốc phòng toàn dân
6h45: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 5
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Bản lĩnh nàng dâu – tập 61
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những mô hình hợp tác kiểu mới
8h15: Phim truyện Việt Nam: Cuộc đối đầu hoàn hảo – tập 29
9h10: Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - 2016
10h00: Phim truyện Việt Nam: Đâu phải chia ly – tập 1
11h00: Ca nhạc: Quê hương tôi
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng hành động – tập 13
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Người kế vị - tập 32
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ “Phan Huỳnh Điểu – nhạc sĩ của tuổi thơ”
14h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những mô hình hợp tác kiểu mới
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Khoảnh khắc sinh tử - tập 15
15h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
16h10: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc Modern Talking
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Trung Quốc: Đường kiếm anh hùng – tập 3
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin khoa học và công nghệ
20h00: Đại biểu dân cử với cử tri
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đại gia không chồng - tập 42
21h10: Truyền hình tiếng Ca Dong
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Nữ hoàng InSoo – tập 18
22h25: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 6

 

Thứ sáu ngày 14/10/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Đại biểu dân cử với cử tri
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 6
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Bản lĩnh nàng dâu – tập 62
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h20: Phim truyện Việt Nam: Cuộc đối đầu hoàn hảo – tập 30
9h10: Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - 2016
10h00: Phim truyện Việt Nam: Đâu phải chia ly – tập 2
11h00: Dân ca nhạc cổ: Ca trù Thăng Long Hà Nội
11h30: Thời sự QRT
11h50: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng hành động – tập 14
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Người kế vị - tập 33
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
15h00: Phim truyện Hàn Quốc: Khoảnh khắc sinh tử - tập 16
15h55: Đại biểu dân cử với cử tri
16h10: Ca nhạc: Quê hương tôi
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình “Sấm chớp và tốc độ”
16h50: Ca nhạc
17h05: Phim truyện Trung Quốc: Đường kiếm anh hùng – tập 4
17h55: Truyền hình huyện Nông Sơn
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h15: Phim truyện Việt Nam: Đại gia không chồng - tập 43
21h10: Phim tài liệu: Anh Trỗi
21h40: Phim truyện Hàn Quốc: Nữ hoàng InSoo – tập 19
22h35: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Bản tin Thời sự cuối ngày


Thứ bảy ngày 15/10/2016


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h30: Truyền hình Thanh niên
6h45: Truyền hình huyện Nông Sơn
7h00: Phim tài liệu: Anh Trỗi
7h30: Nhịp cầu âm nhạc
7h50: Phim thiếu nhi: Chàng đốn củi và con yêu tinh
8h30: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h00: Hội thi “Nhà nông đua tài