thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong
Lịch phát sóng hằng tuầnCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 24/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Điện và đời sống
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 14
8h00: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
8h15: Bạn có biết: Hoa cưới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại về người mẹ - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc II DIVO
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 15
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 11
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
14h45: Chuyên mục Điện và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 15
15h50: Bạn có biết: Hoa cưới
16h05: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 16
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại về người mẹ - tập 2
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 4
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 12
21h45: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 59, 60


Thứ ba ngày 25/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 16
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 15
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại về người mẹ - tập 2
9h45: Bạn có biết: Hoa cưới
10h00: Ca nhạc: Đẹp mãi tuổi hồng
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 16
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 12
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc II DIVO
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 16
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 16
15h50: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 17
16h50: Ca nhạc
17h00: Chuyên mục Dân tộc phát triển
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 1
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 5
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 13
21h45: Văn hóa xã hội: Tết Trung thu ở Hội An – nét văn hóa đặc sắc
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 61, 62


Thứ tư ngày 26/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Chuyên mục Dân tộc phát triển
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 16
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Tết Trung thu ở Hội An – nét văn hóa đặc sắc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 2
9h45: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam
10h00: Nhạc không lời
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 17
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 13
13h10: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 1
13h35: Nhạc không lời
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 17
14h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 17
15h50: Chuyên mục Dân tộc phát triển
16h05: Phim tài liệu: Trần Văn Dư – người hội chủ nghĩa hội Quảng Nam
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 18
16h50: Nhạc không lời
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân

18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 6
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 14
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 63, 64
Thứ năm ngày 27/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 18
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 17
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Diệu kỳ vùng quê cát
10h00: Nhạc không lời
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 18
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 14
13h10: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 2
13h35: Nhạc không lời

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 18
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 18
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
16h05: Phim tài liệu: Tiểu La Nguyễn Thành
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 19
16h50: Nhạc không lời
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 7
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 15
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 65, 66


Thứ sáu ngày 28/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 19
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 18
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu bài hát yêu thích

10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 7
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 19
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 15
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
13h35: Ca nhạc: Giọt đnà Tràng An
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 19
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 19
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Khúc tài tử vọng năm canh
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 20
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát – tập 2
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 8
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 16
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 67, 68

 

Thứ bảy ngày 29/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 20
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
6h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
7h00: Truyền hình Thanh niên
7h15: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h30: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 19
8h15: An ninh tiếng Cơ Tu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Khúc tình Huế
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 20
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 16
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn học nghệ thuật: Giữ lửa đam mê lân địa bửu
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu bài hát yêu thích
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 20
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 20
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Giọt đàn Tràng An
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 21
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang – tập 1
17h45: Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Kết nối những mảnh đời
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 9
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 17
21h45: Văn học nghệ thuật: Giữ lửa đam mê lân địa bửu
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 69, 70


Chủ nhật ngày 30/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 21
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Kết nối những mảnh đời
7h00: Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
7h15: Xây dựng nông thôn mới
7h30: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 20
8h15: Văn học nghệ thuật: Giữ lửa đam mê lân địa bửu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 21

12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 17
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Khúc tình Huế
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 21
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 21
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu bài hát yêu thích
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Những ước mơ tuổi thơ
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang – tập 2
17h45: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 10
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 18
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đời hến

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN 23/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 


Thứ hai ngày 17/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Ca khúc em yêu
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sắc màu cuộc sống: Diệu kỳ vùng quê cát
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 7
8h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
8h15: Kiến thức cuộc sống: Dạy con tuổi teen có khó ?
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 7
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc The Eagles
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 8
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 4
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Ca khúc em yêu
14h45: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 8
15h50: Kiến thức cuộc sống: Dạy con tuổi teen có khó ?
16h05: Ca nhạc: Hương lúa
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 26
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện cổ tích cho tuổi 17 – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 29
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 5
21h45: Đất và người xứ Quảng: Dấu ấn Chăm trên đất Tây Giang
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 45, 46
Thứ ba ngày 18/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 26
6h00: THTT Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XVIII – Cup Agribank
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện cổ tích cho tuổi 17 – tập 1
9h45: Kiến thức cuộc sống: Dạy con tuổi teen có khó ?
10h00: Ca nhạc: Tình quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 9
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 5
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc The Eagles
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 26
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 9

15h50: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 11
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Khu vườn cổ tích
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Chuyện cổ tích cho tuổi 17 – tập 2
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Tòa án
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 30
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 6
21h45: Kinh tế: Dồn điền đổi thửa ở Quảng Nam
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 47, 48
Thứ tư ngày 19/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 11
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 9
8h00: Kinh tế: Dồn điền đổi thửa ở Quảng Nam
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Khu vườn cổ tích
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện cổ tích cho tuổi 17 – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Diệu kỳ vùng quê cát
10h00: Dân ca nhạc cổ: Vọng tiếng quê

10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 10
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 6
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Dạy con tuổi teen có khó ?
13h35: Ca nhạc: Tình quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 11
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 10
15h50: Kinh tế: Dồn điền đổi thửa ở Quảng Nam
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc The Eagles
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 12
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Bến không chồng – tập 1
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình quân khu 5
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 31
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 7
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Người Đông Khương giữ vốn quê
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 49, 50

Thứ năm ngày 20/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 12
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 10
8h00: Truyền hình quân khu 5
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Người Đông Khương giữ vốn quê
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Bến không chồng – tập 1
9h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
10h00: Ca nhạc: Chuyện tình thảo nguyên
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 31
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 11
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Dồn điền đổi thửa ở Quảng Nam
13h35: Dân ca nhạc cổ: Vọng tiếng quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 12
14h45: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 11
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Người Đông Khương giữ vốn quê
16h05: Ca nhạc: Tình quê
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 13
16h50: Chuyên đề tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Bến không chồng – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Nông Sơn

18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 32
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 8
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Chuyên đề tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 51, 52
Thứ sáu ngày 21/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 13
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 11
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Chuyên đề tiếng Anh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Bến không chồng – tập 2
9h45: Dân tộc và miền núi
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Một thời để nhớ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 32
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 12
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 8
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Người Đông Khương giữ vốn quê
13h35: Ca nhạc: Chuyện tình thảo nguyên
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Lễ tổng kết và số chung kết chương trình Học trò xứ Quảng năm 2018
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 14
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cô gái trên sông – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Cải cách hành chính
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 1
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 9
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 53, 54

 

Thứ bảy ngày 22/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 14
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Cải cách hành chính
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h20: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 12
8h05: Dân ca nhạc cổ: Vọng tiếng quê
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cô gái trên sông – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 13
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 9
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Hoa cưới
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Một thời để nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng năm 2018 – Cup Agribank
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 15
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cô gái trên sông – tập 2
17h45: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 2
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 10
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 55, 56


Chủ nhật ngày 23/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 15
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
6h55: Bản tin Miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 13
8h00: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số chung kết năm 2018
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 14
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 10
13h10: Ca nhạc
13h20: Cải cách hành chính
13h35: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 15
14h45: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam

15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 14
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Một thời để nhớ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại về người mẹ - tập 1
17h45: Bạn có biết: Hoa cưới
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 3
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 11
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 57, 58

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN 16/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 10/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Điện và đời sống
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 35
8h00: Hành trình hướng thiện
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ – tập 3
9h45: Bạn có biết: Cá ngạnh nấu xương
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại các nghệ sĩ Yani và Masksim
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 1
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 12
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu
14h45: Chuyên mục Điện và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 1
15h50: Bạn có biết: Cá ngạnh nấu xương
16h05: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 21
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 1
17h45: Sắc màu cuộc sống: Hồi sinh cây quế Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 22
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 12
21h45: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 31, 32
Thứ ba ngày 11/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 21
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 1
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 1
9h45: Hành trình hướng thiện
10h00: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 2
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 12
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại các nghệ sĩ Yani và Masksim
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 21
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 2
15h50: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 22
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 23
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 13
21h45: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 33, 34

Thứ tư ngày 12/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 22
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h10: THTT Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 3
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 13
13h10: Ca nhạc
13h20: Phóng sự: Sản xuất rau an toàn
13h35: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 22
14h45: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 3
15h50: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại các nghệ sĩ Yani và Masksim
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 23
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 24
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 14

21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phú Ninh với công tác giảm nghèo
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 35, 36

 

Thứ năm ngày 13/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 23
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 3
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 3 năm phong trào TDĐKXDNTM – đô thị văn minh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 3
9h45: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
10h00: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 4
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 14
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
13h35: Dân ca nhạc cổ: Quê hương tôi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 23
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 4
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 3 năm phong trào TDĐKXDNTM – đô thị văn minh
16h05: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 24
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 25
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 1
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 37, 38
Thứ sáu ngày 14/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 24
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 4
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 4
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 25
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 5
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 1
13h10: Ca nhạc

13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 3 năm phong trào TDĐKXDNTM – đô thị văn minh
13h35: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 24
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 5
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Dân ca nhạc cổ: Quê hương tôi
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 25
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 5
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 26
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 2
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 39, 40

Thứ bảy ngày 15/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 25
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 5
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Nét quê
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 5
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Hương lúa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 6
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Dạy con tuổi teen có khó ?
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 25
14h45: Khu kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 6
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 10

16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 6
17h45: Sắc màu cuộc sống: Diệu kỳ vùng quê cát
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
19h55: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 27
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 3
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 41, 42
Chủ nhật ngày 16/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 10
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
6h45: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân

7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 6
8h00: Tiếng hát đất Quảng: Nét quê
8h30: THTT Lễ tổng kết và số chung kết chương trình Học trò xứ Quảng năm 2018
10h45: Nhịp cầu âm nhạc
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 7
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 3
13h20: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
13h35: Ca nhạc: Hương lúa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 10
14h45: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 7
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Ca khúc em yêu
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 7
17h45: Kiến thức cuộc sống: Dạy con tuổi teen có khó ?
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Tạp chí văn hóa thế giới
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 28
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 4
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Nét quê
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 43, 44

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 3/9 ĐẾN 9/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 3/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tiếp bước truyền thống cha anh
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 28
8h00: Phim tài liệu: Rừng dừa Bảy Mẫu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 3
9h45: Sắc màu cuộc sống: Hồi sinh cây quế Trà My
10h00: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 29
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 5
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Tiếp bước truyền thống cha anh
14h45: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 29
15h50: Kiến thức cuộc sống: Tác dụng của dầu thực vật
16h05: Ca nhạc: Lời ca dâng Bác
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 16
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 15
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 5
21h40: Phim tài liệu: Chí sĩ Đỗ Đăng Tuyển
22h10: Hộp thư truyền hình
22h25: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50 : Phim tài liệu: Mấy mươi năm ấy biết bao nhiêu tình
Thứ ba ngày 4/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 16
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 29
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 1
9h45: Phim tài liệu: Chí sĩ Đỗ Đăng Tuyển
10h15: Ca nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 30
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 5
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 16
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 30
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 17
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Chào đón năm học mới
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 2
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 16
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 6
21h40: Phim tài liệu: Lê Cơ – người mở lối Duy Tân
22h10: Kinh tế: Thu hút đầu tư từ Nhật Bản
22h25: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 1)
Thứ tư ngày 5/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 30
8h00: Kinh tế: Thu hút đầu tư từ Nhật Bản
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Chào đón năm học mới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 2
9h45: Phim tài liệu: Lê Cơ – người mở lối Duy Tân
10h15: Ca nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 31
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 6
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Tác dụng của dầu thực vật
13h35: Ca nhạc: Sắc màu tuổi trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 17
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 31
15h50: Kinh tế: Thu hút đầu tư từ Nhật Bản
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng - tập 1
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 17
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 7
21h40: Phim tài liệu: Người của hai cuộc Duy Tân – Mai Dị
22h10: Nhịp điệu cuộc sống: Trường THPT Quế Sơn – 60 năm một hành trình
22h25: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 2)
Thứ năm ngày 6/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 18
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 31
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Trường THPT Quế Sơn – 60 năm một hành trình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng - tập 1
9h45: Phim tài liệu: Người của hai cuộc Duy Tân – Mai Dị
10h15: Ca nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 32
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Thu hút đầu tư từ Nhật Bản
13h35: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 18
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 32
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Trường THPT Quế Sơn – 60 năm một hành trình
16h05: Ca nhạc: Sắc màu tuổi trẻ
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 19
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 18
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 8
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 3)
Thứ sáu ngày 7/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 19
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 32
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng - tập 2

9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Tiếng hát NSND Thu Hiền
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 18
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 33
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 8
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Trường THPT Quế Sơn – 60 năm một hành trình
13h35: Ca nhạc: Cùng nhau đi qua thời gian
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 19
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 33
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 20
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 19
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 9
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 4)

 

Thứ bảy ngày 8/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 20
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 33
8h05: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 34
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 9
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Cá ngạnh nấu xương
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tiếng hát NSND Thu Hiền
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 20
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 34
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Cùng nhau đi qua thời gian
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 9
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ - tập 2
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 20
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 10
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 5)


Chủ nhật ngày 9/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 9
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Hành trình hướng thiện
6h55: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
7h10: Xây dựng nông thôn mới
7h25: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 34
8h10: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ – tập 2
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 35
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 10

13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 9
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 35
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tiếng hát NSND Thu Hiền
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ – tập 3
17h45: Bạn có biết: Cá ngạnh nấu xương
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 21
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 11
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền thoại ghe bầu

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 27/8 ĐẾN 2/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 27/8/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Niềm vui của bé
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Điện và đời sống
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 21
8h00: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
8h15: Bạn có biết: Chế biến lòng thả cá lóc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Nữ võ sĩ – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Những nghệ sĩ và ca khúc đoạt giải tại MTV VMA 2018
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 22
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 3, tập 11
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Niềm vui của bé
14h45: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
15h00: Bế mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III năm 2018
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 11
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Nổi gió - tập 1
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 8
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 3, tập 12
21h45: Pháp luật và đời sống: Tình trạng thiếu giáo viên ở Quảng Nam
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – nhà chiến lược quân sự – tập 1
Thứ ba ngày 28/8/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 11
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 22
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Phâp luật và đời sống: Tình trạng thiếu giáo viên ở Quảng Nam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Nổi gió - tập 1
9h45: Bạn có biết: Chế biến lòng thả cá lóc
10h00: Ca nhạc: Những nẻo đường quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 23
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 3, tập 12
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Những nghệ sĩ và ca khúc đoạt giải tại MTV VMA 2018
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 11
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 23
15h50: Pháp luật và đời sống: Tình trạng thiếu giáo viên ở Quảng Nam
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 12
16h50: Ca nhạc
17h00: Chuyên mục Dân tộc và phát triển
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Nổi gió - tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 9
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 3, tập 13
21h45: Văn hóa xã hội: Lễ hội văn hóa các dân tộc miền Trung – cuộc hội tụ sắc màu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – nhà chiến lược quân sự – tập 2
Thứ tư ngày 29/8/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 12
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Chuyên mục Dân tộc và phát triển

7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 23
8h00: Văn hóa xã hội: Lễ hội văn hóa các dân tộc miền Trung – cuộc hội tụ sắc màu
8h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Nổi gió - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Tiếng hát các nghệ sĩ đoàn dân ca kịch Quảng Nam
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 24
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 3, tập 13
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chế biến lòng thả cá lóc
13h35: Ca nhạc: Những nẻo đường quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 12
14h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 24
15h50: Văn hóa xã hội: Lễ hội văn hóa các dân tộc miền Trung – cuộc hội tụ sắc màu
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những nghệ sĩ và ca khúc đoạt giải tại MTV VMA 2018
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 13
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Em bé Hà Nội - tập 1
17h45: Pháp luật và đời sống: Tình trạng thiếu giáo viên ở Quảng Nam
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 10
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 3, tập 14

21h45: Tài nguyên và môi trường
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – chân dung một Con Người – tập 1
Thứ năm ngày 30/8/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 13
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 24
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Văn học nghệ thuật
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Em bé Hà Nội - tập 1
9h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
10h00: Ca nhạc: Khúc hát từ trái tim
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 25
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 3, tập 14
13h10: Ca nhạc
13h20: Đất và người xứ Quảng: Làng Tuyên ngày ấy
13h35: Dân ca nhạc cổ: Tiếng hát các nghệ sĩ đoàn dân ca kịch Quảng Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 13
14h45: Pháp luật và đời sống: Tình trạng thiếu giáo viên ở Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 25
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
16h05: Ca nhạc: Những nẻo đường quê

16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 14
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Em bé Hà Nội - tập 2
17h45: Bạn có biết: Chế biến lòng thả cá lóc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Văn hóa xã hội: Lễ hội văn hóa các dân tộc miền Trung – cuộc hội tụ sắc màu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 11
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 1
21h45: Chuyên mục Dân tộc phát triển
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – chân dung một Con Người – tập 2

Thứ sáu ngày 31/8/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 14
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Dân tộc phát triển
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Tài nguyên và môi trường
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 25
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Em bé Hà Nội - tập 2
9h45: Đất và ngường xứ Quảng: Làng Tuyên ngày ấy
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu Tổ quốc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 11
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 26
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác kiểm tra, giám sát
13h35: Ca nhạc: Khúc hát từ trái tim
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 14
14h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 26
15h50: Chuyên mục Dân tộc phát triển
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tiếng hát các nghệ sĩ đoàn dân ca kịch Quảng Nam
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 15
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt - tập 1
17h45: Kiến thức cuộc sống: Tác dụng của dầu thực vật

18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 12
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 2
21h40: Phim tài liệu: 60 năm một ngôi trường
22h15: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h30: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – chân dung một Con Người – tập 3
Thứ bảy ngày 1/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 15
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Phim tài liệu: 60 năm một ngôi trường
7h25: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 26
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt - tập 1
9h45: Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung – Chương trình nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 27
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Tác dụng của dầu thực vật

13h35: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu Tổ quốc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 15
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 27
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Khúc hát từ trái tim
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 8
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt - tập 2
17h45: Sắc màu cuộc sống: Hồi sinh cây quế Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Lao động và công đoàn
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 13
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 3
21h40: Phim tài liệu: Mùa Thu quật khởi
22h10: Bản tin tiếng Anh
22h20: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h35: Thể thao trong ngày
22h40: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h45: Phim tài liệu: Nghĩa tình chiến sĩ thành cổ Quảng Trị 1972
Chủ nhật ngày 2/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân

6h40: Lao động và công đoàn
6h55: Xây dựng nông thôn mới
7h10: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 27
8h00: Phim tài liệu: Mùa Thu quật khởi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 2
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 28
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 3
13h10: Ca nhạc
13h20: Sắc màu cuộc sống: Hồi sinh cây quế Trà My
13h35: Ca nhạc: Lời ca dâng Bác
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 8
14h45: Lao động và công đoàn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 28
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu Tổ quốc
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Tiếp bước truyền thống cha anh
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 3
17h45: Kiến thức cuộc sống: Tác dụng của dầu thực vật
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững

20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 14
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 4
21h40: Phim tài liệu: Rừng dừa Bảy Mẫu
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mắt Bác Hồ cười

 


Trang 7 trong tổng số 66 trang.

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ năm ngày 25/4/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 1
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Chuyên mục Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 13
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam với công tác giảm nghèo bền vững
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 10
9h45: Kiến thức cuộc sống: Tác hại của rượu bia đối với sức khỏe
10h00: Ca nhạc: Miền cao yêu thương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Cánh cửa hạnh phúc – tập 37
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 14
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 25
13h10: Ca nhạc
13h20: Chuyên mục Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu
13h35: Dân ca nhạc cổ: Tiếng hát các nghệ sĩ đoàn Dân ca kịch Quảng Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 1
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 14
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam với công tác giảm nghèo bền vững
16h05: Ca nhạc: Nồng nàn hương quê
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 2
16h50: Chuyên đề tiếng Anh
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 11
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Truyền hình Nhân đạo
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Cánh cửa hạnh phúc – tập 38
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 26
21h45: Phim tài liệu: Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 8

Dành cho quảng cáo

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter