thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong
Lịch phát sóng hằng tuầnCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN 3/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 28/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Đẹp lắm tuổi thơ
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 28
8h00: Kết nối những mảnh đời
8h15: Bạn có biết: Hoa cưới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 1
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 22
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Đẹp lắm tuổi thơ
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 1
15h50: Bạn có biết: Hoa cưới
16h05: Ca nhạc: Lời hẹn tình quê
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 78
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa - tập 2
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 23
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 23
21h45: Đất và người xứ Quảng: Bản sắc cây nêu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 58
Thứ ba ngày 29/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 78
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 1
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Đất và người xứ Quảng: Bản sắc cây nêu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa - tập 2
9h45: Bạn có biết: Hoa cưới
10h00: Ca nhạc: Bám biển quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 2
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 23
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 78
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 2
15h50: Đất và người xứ Quảng: Bản sắc cây nêu
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 79
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Đội bóng khiếm thị - tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 24
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 24
21h45: Kinh tế: Phát triển nghề truyền thống – nhìn từ làng chiếu Bàn Thạch
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 59
Thứ tư ngày 30/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 79
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 2

8h00: Kinh tế: Phát triển nghề truyền thống – nhìn từ làng chiếu Bàn Thạch
8h15: Tạp chí thiếu nhi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đội bóng khiếm thị - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 3
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 24
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Hoa cưới
13h35: Ca nhạc: Bám biển quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 79
14h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 3
15h50: Kinh tế: Phát triển nghề truyền thống – nhìn từ làng chiếu Bàn Thạch
16h05: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 80
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đội bóng khiếm thị - tập 2
17h45: Phóng sự: Tín hiệu tích cực trong công tác xuất khẩu lao động ở Quảng Nam
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương làm theo lời Bác
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 25
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 25
21h45: Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 60
Thứ năm ngày 31/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 80
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phóng sự: Tín hiệu tích cực trong công tác xuất khẩu lao động ở Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 3
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương làm theo lời Bác
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đội bóng khiếm thị - tập 2
9h45: Đất và người xứ Quảng: Bản sắc cây nêu
10h00: Ca nhạc: Hồn Việt dáng xưa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 4
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 24
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Phát triển nghề truyền thống – nhìn từ làng chiếu Bàn Thạch
13h35: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 80
14h45: Phóng sự: Tín hiệu tích cực trong công tác xuất khẩu lao động ở Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 4
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương làm theo lời Bác
16h05: Ca nhạc: Bám biển quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 81
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Bằng lăng tím – tập 1

17h45: Tài nguyên và môi trường
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 26
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 26
21h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 61
Thứ sáu ngày 1/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 81
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương làm theo lời Bác
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 4
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Tài nguyên và môi trường
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Bằng lăng tím – tập 1
9h45: Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Dịu dàng dáng xưa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 26
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 5

12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 26
13h10: Ca nhạc
13h20: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ
13h35: Ca nhạc: Hồn Việt dáng xưa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 82
14h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 5
15h50: Kết nối những mảnh đời
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 32
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Bằng lăng tím – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 27
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 27
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 62


Thứ bảy ngày 2/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 32
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 5
8h05: Dân ca nhạc cổ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Bằng lăng tím – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tình ca biên giới
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 27
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 6
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 27
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Dịu dàng dáng xưa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 32
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 6
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hồn Việt dáng xưa
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 33
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những tay chơi ngoại hạng – tập 1
17h45: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Lao động và công đoàn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 28
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 28
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 63
Chủ nhật ngày 3/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 33
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và công đoàn
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Chương trình Học trò xứ Quảng – chung kết quý II năm 2018
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những tay chơi ngoại hạng – tập 1
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 7
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 28
13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Tình ca biên giới
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 33
14h45: Lao động và công đoàn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 7
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Dịu dàng dáng xưa
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ và mùa hè
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những tay chơi ngoại hạng – tập 2
17h45: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 29
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 29
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 64

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 21/5 ĐẾN 27/5/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAMThứ hai ngày 21/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Hương đồng nội
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí văn nghệ xứ Quảng
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 21
8h00: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
8h15: Kiến thức cuộc sống: Khám phá cổng trời Đông Giang
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Giải chạy việt dã “Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 22
12h20: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Tranh 3 -4
14h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Chung kết, trao giải
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 74
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cha và con – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 17
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 16
21h45: Pháp luật và đời sống: An toàn vệ sinh lao động – những vấn đề đặt ra
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 51
Thứ ba ngày 22/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 74
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 22
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: An toàn vệ sinh lao động – những vấn đề đặt ra
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cha và con – tập 1
9h45: Kiến thức cuộc sống: Khám phá cổng trời Đông Giang
10h00: Ca nhạc: Hương tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 23
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 16
13h10: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu mùa hè
13h30: Giải đua thuyền truyền thống PT-TH tỉnh Quảng Nam
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 75
16h50: Ca nhạc
17h00: Chuyên mục Dân tộc phát triển
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Cha và con – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Chuyên mục Tòa án
20h00: THTT chương trình Khách mời trường quay “Xuất khẩu lao động – tiềm năng và lợi ích”
21h10: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 17
22h00: Văn hóa xã hội: Tộc Trương Công xây dựng tộc họ văn hóa
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 52
Thứ tư ngày 23/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 75
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Chuyên mục Dân tộc phát triển
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 23
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Tộc Trương Công xây dựng tộc họ văn hóa
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cha và con – tập 2
9h45: Chuyên đề khuyến nông: Hướng dẫn chữa bệnh cho cây tiêu
10h00: Dân ca nhạc cổ: Giai điệu quê hương
10h25: Sân khấu: Mẹ chồng, nàng dâu
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 24
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 17
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Khám phá cổng trời Đông Giang
13h35: Ca nhạc: Hương tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 75
14h45: Chuyên mục Tòa án

15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 24
15h50: Văn hóa xã hội: Tộc Trương Công xây dựng tộc họ văn hóa
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu mùa hè
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 18
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 18
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 53
Thứ năm ngày 24/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 24
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 1
9h45: Pháp luật và đời sống: An toàn vệ sinh lao động – những vấn đề đặt ra

10h00: Ca nhạc: Tình mẹ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 25
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 18
13h10: Ca nhạc
13h20: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
13h35: Dân ca nhạc cổ: Giai điệu quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 25
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
16h05: Ca nhạc: Hương tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
16h50: Chuyên đề tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 19
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 19
21h45: Chuyên đề khuyến nông: Hướng dẫn chữa bệnh cho cây tiêu
22h00: Chuyên đề tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h35: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 54

Thứ sáu ngày 25/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 25
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Sông quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 19
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 26
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 19
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò công tác kiểm tra, giám sát
13h35: Ca nhạc: Tình mẹ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 26
15h50: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
16h05: Dân ca nhạc cổ: Giai điệu quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 31
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chàng Sửu làm du lịch – tập 1
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 20
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 20
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 55

Thứ bảy ngày 26/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 30
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 26
8h05: An ninh tiếng Cơ Tu
8h20: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Chương trình Khách mời trường quay “Xuất khẩu lao động – tiềm năng và lợi ích”
10h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 20
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 27
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 20
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Hoa cưới
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Sông quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 30
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 27
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Tình mẹ
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 31
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chàng Sửu làm du lịch – tập 2
17h45: Chuyên mục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Kết nối những mảnh đời
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 21
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 21
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 56
Chủ nhật ngày 27/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 31
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Kết nối những mảnh đời
6h50: Chuyên mục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 27
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu trữ tình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chàng Sửu làm du lịch – tập 2
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 28
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 21
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Lời hẹn tình quê

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 31
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 28
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Sông quê
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Đẹp lắm tuổi thơ
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa – tập 1
17h45: Bạn có biết: Hoa cưới
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h05: Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu
20h55: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 22
21h45: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 22
22h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h20: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h35: Thể thao trong ngày
22h40: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h45: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 57

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 14/5 ĐẾN 20/5/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 14/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 14
8h00: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi miền Trung
8h15: Bạn có biết: Chăm sóc da cho phụ nữ mang thai
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 3: BIP (USA) – Ngân hàng Công thương VN
10h30: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h45: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của các Diva
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 15
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 9
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 4: Giang Tô (CHN) – Almaty (Kaz)
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 5: Thông tin LVB – Est Cola Club ( Thailand)
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 6: VTV Bình Điền Long An – Phúc Kiến (CHN)

20h30: Thông báo, quảng cáo
20h35: Tài nguyên và môi trường
20h45: Thông tin khoa học và công nghệ
20h50: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 10
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – nhà chiến lược quân sự - tập 1
Thứ ba ngày 15/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 70
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 15
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 5: Thông tin LVB – Est Cola Club ( Thailand)
10h30: Kiến thức cuộc sống: Chăm sóc da cho phụ nữ mang thai
10h45: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 16
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 10
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của các Diva
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h30: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 6: VTV Bình Điền Long An – Phúc Kiến (CHN)
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 7: BIP (USA) – Almaty (Kaz)
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30:
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 8: Ngân hàng Công thương VN – Giang Tô (CHN)
20h30: Thông báo, quảng cáo
20h35: Phụ nữ Quảng Nam
20h50: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 11
21h45: Kinh tế: Sản phẩm du lịch xứ Quảng – nhìn từ các làng du lịch cộng đồng
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – nhà chiến lược quân sự - tập 2
Thứ tư ngày 16/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 71
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 16
8h00: Kinh tế: Sản phẩm du lịch xứ Quảng – nhìn từ các làng du lịch cộng đồng
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Độc đáo tranh tường
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 7: BIP (USA) – Almaty (Kaz)
10h30: Hộp thư truyền hình
10h45: Dân ca nhạc cổ: Hương quê trong sáng tác của NSƯT Hoài Linh
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 17
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 11
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Chăm sóc da cho phụ nữ mang thai
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 8: Ngân hàng Công thương VN – Giang Tô (CHN)
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 9: Est Cola Club (Thailand) – Phúc Kiến (CHN)
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Quân khu 5
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 10: VTV Bình Điền Long An – Thông tin LVB
20h30: Thông báo, quảng cáo
20h35: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h50: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 12
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương học theo Bác
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – chân dung một Con Người – tập 1
Thứ năm ngày 17/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 72
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 17
8h00: Truyền hình Quân khu 5

8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương học theo Bác
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 9: Est Cola Club (Thailand) – Phúc Kiến (CHN)
10h30: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h45: Ca nhạc: Tìm về đêm hội làng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 18
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 12
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Sản phẩm du lịch xứ Quảng – nhìn từ các làng du lịch cộng đồng
13h35: Dân ca nhạc cổ: Hương quê trong sáng tác của NSƯT Hoài Linh
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 10: VTV Bình Điền Long An – Thông tin LVB
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 11: Almaty (Kaz) – Ngân hàng Công thương VN
17h45: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 12: BIP (UAS) – Giang Tô (CHN)
20h30: Thông báo, quảng cáo
20h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h50: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 13
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – chân dung một Con Người – tập 2

Thứ sáu ngày 18/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 73
6h00: THTT Giải chạy Việt dã Sacombank
9h30: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 11: Almaty (Kaz) – Ngân hàng Công thương VN
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 19
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 13
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương học theo Bác
13h35: Ca nhạc: Tìm về đêm hội làng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 73
14h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 12: BIP (UAS) – Giang Tô (CHN)
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 29
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam:
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Giáo dục Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 16
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 14
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – chân dung một Con Người – tập 3

Thứ bảy ngày 19/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h45: Thông tin ngày mới
6h15: THTT Giải đua thuyền truyền thống PT-TH tỉnh Quảng Nam
9h30: Chuyên mục Đại đoàn kết
9h45: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
10h00: Trang địa phương: huyện Nam Giang
10h15: Ca nhạc: Bác Hồ một tình yêu bao la
10h45: Bản tin Chính sách tài chính
11h00: Thời sự QRT
11h15: Thể thao trong ngày
11h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 20
12h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Est Cola ((Thái lan) – Almaty (Kazakhstan)
14h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
(Ngân hàng Công thương Việt Nam – Thông tin Liên Việt
15h45: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
16h00: Bản tin tiếng Anh
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
VTV Bình Điền Long An – BIP ( Mỹ)
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Giang Tô (Trung Quốc) – Phúc Kiến (Trung Quốc)
21h00: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 15
21h45: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
21h55: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
22h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h15: Bản tin tiếng Anh
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Mắt Bác Hồ cười

 

Chủ nhật ngày 20/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 30
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
6h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
6h50: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
7h05: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Bán kết 1
9h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Bán kết 2
11h00: Thời sự QRT
11h15: Thể thao trong ngày
11h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 21
12h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Xếp hạng 7 - 8
14h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Xếp hạng 5 - 6
15h45: Xây dựng Nông thôn mới
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Tranh 3 -4
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Chung kết, trao giải
23h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
23h15: Thể thao trong ngày
23h20: Bản tin Thời sự cuối ngày

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 7/5 ĐẾN 13/5/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 

Thứ hai ngày 7/5/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng tuổi thơ
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi miền Trung
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 7
8h00: Lao động và công đoàn
8h15: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của tập dưỡng sinh và sức khỏe
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 3, quý II năm 2018
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 8
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 4
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng tuổi thơ
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận “Bài Chòi – di sản phi vật thể đại diện nhân loại” tại tỉnh Bình Định
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 66
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: THTT Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận “Bài Chòi – di sản phi vật thể đại diện nhân loại” tại Hội An
22h00: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40 : Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 1

 

Thứ ba ngày 8/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 66
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 8
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 1
9h45: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của tập dưỡng sinh và sức khỏe
10h00: Ca nhạc: Bến đợi
10h25: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 9
12h20: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 66
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 3. quý II năm 2018
16h15: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 67
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 12
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 5
21h45: Văn hóa xã hội: Con cháu tộc Trương xây dựng tộc họ văn hóa
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 2


Thứ tư ngày 9/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 67
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h45: Phóng sự: Hoạt động Công đoàn Quảng Nam gắn với lợi ích người lao động
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 9
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Con cháu tộc Trương xây dựng tộc họ văn hóa
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Cố đô mùa hội
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 10
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 5
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của tập dưỡng sinh và sức khỏe
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận “Bài Chòi – di sản phi vật thể đại diện
của nhân loại” tại Hội An
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 68
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 13
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 6
21h45: Phóng sự: Hoạt động Công đoàn Quảng Nam gắn với lợi ích người lao động
22h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những bất cập từ các mô hình tự quản
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 3

 

Thứ năm ngày 10/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 68
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 10
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những bất cập từ các mô hình tự quản
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 3
9h45: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
10h00: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 11
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 6
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Con cháu tộc Trương xây dựng tộc họ văn hóa
13h35: Dân ca nhạc cổ: Cố đô mùa hội
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 68
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 11
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những bất cập từ các mô hình tự quản
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 69
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tướng về hưu - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 14
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 7
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 4
Thứ sáu ngày 11/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 69
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 11
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tướng về hưu - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Ơn nghĩa sinh thành
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 14
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 12
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những bất cập từ các mô hình tự quản

13h35: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 69
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 12
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Cố đô mùa hội
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 27
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tướng về hưu - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 15
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 8
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 5

Thứ bảy ngày 12/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 27
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 12
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu trữ tình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận Nghệ thuật bài chòi miền Trung – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
10h20: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 15
11h05: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 13
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 8
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chăm sóc da cho phụ nữ mang thai
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Ơn nghĩa sinh thành
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 27
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 13
16h00: Bản tin tiếng Anh
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Trận thứ 1: Phúc Kiến (CHN) – Thông tin LVB
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Lễ khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018 và trận thứ 2: VTV Bình Điền Long An – Est Cola Club (Thailand)
22h00: Hành trình hướng thiện
22h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h30: Bản tin tiếng Anh
22h40: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h50: Thể thao trong ngày
22h55: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 6


Chủ nhật ngày 13/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 28
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 13
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu trữ tình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Trận thứ 1: Phúc Kiến (CHN) – Thông tin LVB
10h30: Tạp chí văn hóa thế giới
10h45: Nhịp cầu âm nhạc
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 14
12h30: Ca nhạc: Lời quê
13h00: Lễ khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018 và trận thứ 2: VTV Bình Điền Long An – Est Cola Club (Thái Lan)
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 3: BIP (USA) – Ngân hàng Công thương VN
17h45: Bạn có biết: Chăm sóc da cho phụ nữ mang thai
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn

18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 4: Giang Tô (CHN) – Almaty (Kaz)
20h30: Thông báo, quảng cáo
20h35: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu trữ tình
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 9
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một thế kỷ, một đời người

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 30/4 ĐẾN 6/5/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 30/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Sắc màu tuổi thơ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Văn học nghệ thuật: Bài Chòi – từ trò chơi dân gian trở thành di sản
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 32
8h00: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 9
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Nổi gió – tập 2
9h45: Bạn có biết: Chăm sóc tóc khô xơ
10h00: Ca nhạc quốc tế: Nhớ nghệ sĩ DJ Avicii
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 1
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 100
13h10: Phim tài liệu: Mùa xuân toàn thắng – tập 3
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Sắc màu tuổi thơ
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 1
15h50: Bạn có biết: Chăm sóc tóc khô xơ
16h05: Ca nhạc: Khúc hát tự trái tim
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 62
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 1
17h45: Văn học nghệ thuật: Bài Chòi – từ trò chơi dân gian trở thành di sản
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV

19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 6
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 101
21h45: Đất và người xứ Quảng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn - tập 10


Thứ ba ngày 1/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 62
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn - tập 10
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 1
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Đất và người xứ Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 1
9h45: Kết nối những mảnh đời
10h00: Ca nhạc: Bài ca lao động
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 2
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 101
13h10: Phim tài liệu: Mùa xuân toàn thắng – tập 4
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 62
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 2

15h50: Đất và người xứ Quảng
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 63
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Sách – tri thức và phát triển xã hội
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 2
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phóng sự: Quảng Nam với công tác an toàn vệ sinh lao động
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 7
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 102
21h45: Kinh tế: Vì sao Điện Bàn không nợ khi xây dựng nông thôn mới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam nguồn cội tự bao đời – tập 1


Thứ tư ngày 2/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 63
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phóng sự: Quảng Nam với công tác an toàn vệ sinh lao động
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 2
8h00: Kinh tế: Vì sao Điện Bàn không nợ khi xây dựng nông thôn mới
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Sách – tri thức và phát triển xã hội
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 2
9h45: Văn học nghệ thuật: Bài Chòi – từ trò chơi dân gian trở thành di sản
10h00: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 7

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 3
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 102
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Bai ca lao động
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 63
14h45: Phóng sự: Quảng Nam với công tác an toàn vệ sinh lao động
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 3
15h50: Kinh tế: Vì sao Điện Bàn không nợ khi xây dựng nông thôn mới
16h05: Ca nhạc quốc tế: Nhớ nghệ sĩ DJ Avicii
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 64
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 3
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 8
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Thiên Kim trở về - tập 1
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Những học sinh đam mê sáng tạo kỹ thuật
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam nguồn cội tự bao đời – tập 2


Thứ năm ngày 3/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 64

6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 3
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những học sinh đam mê sáng tạo kỹ thuật
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 3
9h45: Đất và người xứ Quảng
10h00: Ca nhạc: Đất nước lời ru
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 4
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Thiên Kim trở về - tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Vì sao Điện Bàn không nợ khi xây dựng nông thôn mới
13h35: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 64
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 4
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những học sinh đam mê sáng tạo kỹ thuật
16h05: Ca nhạc: Bài ca lao động
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 65
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV

19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 9
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Thiên Kim trở về - tập 2
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam nguồn cội tự bao đời – tập 3


Thứ sáu ngày 4/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 65
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 4
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát - tập 1
9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu Tổ quốc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 9
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 5
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Thiên Kim trở về - tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Những học sinh đam mê sáng tạo kỹ thuật
13h35: Ca nhạc: Đất nước lời ru
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 65

14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 5
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 25
16h50: Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thông tin và truyền thông
20h00: THTT khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2017 - 2018
22h00: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam nguồn cội tự bao đời – tập 4


Thứ bảy ngày 5/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 25
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 5
8h05: Dân ca nhạc cổ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tình quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 6
12h20: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của tập dưỡng sinh và sức khỏe
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu Tổ quốc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 25
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 6
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Đất nước lời ru
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 26
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo cần có anh - tập 1
17h45: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi miền Trung
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Lao động và công đoàn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 10
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 3
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam nguồn cội tự bao đời – tập 5


Chủ nhật ngày 6/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 26
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và công đoàn
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 3, quý II năm 2018
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo cần có anh – tập 1
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 7
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 3
13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Tình quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2017 - 2018
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng tuổi thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo cần có anh – tập 2
17h45: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của tập dưỡng sinh và sức khỏe
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi miền Trung

20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 11
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 4
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Giữ hồn phố xưa

 


Trang 6 trong tổng số 61 trang.

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ sáu ngày 16/11/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam quê hương tôi: Bình Thuận những làng chài trăm năm
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 6
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tình người ấm áp – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Cô Út biết yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 24
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT

11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 7
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 14
13h10: Ca nhạc
13h20: Việt Nam quê hương tôi: Sóc Trăng hôm nay
13h35: Ca nhạc: Tình ca cây lúa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 41, 42
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 7
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Ngày hè của con
16h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 43, 44
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tình người ấm áp – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 25
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 15
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 3

Dành cho quảng cáo

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

  

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter