thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong
Lịch phát sóng hằng tuầnCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 2/7 ĐẾN 8/7/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 2/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 35
8h00: Kết nối những mảnh đời
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Con Vá – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Bad Boys Blues
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 36
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 36
15h50: Văn học nghệ thuật
16h05: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 14
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Con Vá – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 25
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 8
21h45: Pháp luật và đời sống: Mong mỏi “Định Phước”
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Làng biển Chan Chu qua một con giáp
Thứ ba ngày 3/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 14
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 36
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Mong mỏi “Định Phước”
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Con Vá – tập 2
9h45: Kết nối những mảnh đời
10h00: Ca nhạc: Con đường tôi
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 25
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 37
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 8
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Bad Boys Blues
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 14
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 37
15h50: Pháp luật và đời sống: Mong mỏi “Định Phước”
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 15
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Hội thi mỹ thuật thiếu nhi 2018
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Xe lăn – tập 1
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 26
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 9
21h45: Văn hóa xã hội: Lễ hội văn hóa – thể thao các huyện miền núi Quảng Nam 2018
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 79
Thứ tư ngày 4/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 15
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới

7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 37
8h00: Văn hóa xã hội: Lễ hội văn hóa – thể thao các huyện miền núi Quảng Nam 2018
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Hội thi mỹ thuật thiếu nhi 2018
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Xe lăn – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 38
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 9
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn học nghệ thuật
13h35: Ca nhạc: Con đường tôi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 15
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 38
15h50: Văn hóa xã hội: Lễ hội văn hóa – thể thao các huyện miền núi Quảng Nam 2018
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Bad Boys Blues
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 16
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Xe lăn – tập 2
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 27
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 10
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Tinh gọn bộ máy – cần bắt đầu từ cấp trên

22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 80
Thứ năm ngày 5/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 16
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 38
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Tinh gọn bộ máy – cần bắt đầu từ cấp trên
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Xe lăn – tập 2
9h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
10h00: Ca nhạc: Khúc hành hương Mỹ Sơn
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 27
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 39
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 10
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Lễ hội văn hóa – thể thao các huyện miền núi Quảng Nam 2018
13h35: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 16
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 39
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Tinh gọn bộ máy – cần bắt đầu từ cấp trên
16h05: Ca nhạc: Con đường tôi
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 17
16h50: Ca nhạc

17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 28
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 11
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 81
Thứ sáu ngày 6/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 39
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 1
9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Lòng mẹ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 28
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 40
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 11
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Tinh gọn bộ máy – cần bắt đầu từ cấp trên
13h35: Ca nhạc: Khúc hành hương Mỹ Sơn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 17
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 40
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 29
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 12
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 82
Thứ bảy ngày 7/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 40
8h05: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Trở về
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 29
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 1
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 12
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của việc đọc sách
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Lòng mẹ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 1
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Khúc hành hương Mỹ Sơn
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 42
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tấm bản đồ số phận – tập 1
17h45: Sắc màu cuộc sống: Lặng lẽ tình yêu âm nhạc truyền thống
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Lao động và công đoàn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 30
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 1
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 83
Chủ nhật ngày 8/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 42
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và công đoàn
6h50: Bản tin tiếng Anh
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 2, quý III năm 2018
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tấm bản đồ số phận – tập 1
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 2
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Sắc màu cuộc sống: Lặng lẽ tình yêu âm nhạc truyền thống
13h35: Ca nhạc: Trở về
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 42
14h45: Lao động và công đoàn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 2
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Lòng mẹ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tấm bản đồ số phận – tập 2
17h45: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của việc đọc sách
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
20h00: Phóng sự: Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 4 năm nhìn lại
20h10: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 31
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 2
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hướng Hóa - đường đến đô thị vàng

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 25/6 ĐẾN 1/7/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 25/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Vui đón hè sang
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Sắc màu cuộc sống: Người trẻ với bài chòi
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 28
8h00: Bạn có biết: Chăm sóc da mụn
8h15: Phóng sự: Ớt A Riêu – thương hiệu giữa đại ngàn Trường Sơn
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 1 quý 3 năm 2018
10h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h30: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 29
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 50
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Vui đón hè sang
14h45: Phóng sự: Tảo hôn và những hệ lụy
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 29
15h50: Phóng sự: Tục tặng củi của đồng bào Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Cô gái làng Chăm
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 10
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Thầy giáo trẻ – tập 2
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 19
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 1
21h45: Đất và người xứ Quảng: Thượng thư bộ công Trần Văn Thái
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Thị trấn Núi Thành đạt tiêu chí đô thị loại V
Thứ ba ngày 26/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 10
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 29
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Đất và người xứ Quảng: Thượng thư bộ công Trần Văn Thái
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Thầy giáo trẻ – tập 2
9h45: Phóng sự: Phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh
10h00: Ca nhạc: Núi Hồng sông Lam
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 30
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc cổ động World Cup

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 10
14h45: Phóng sự: Bắc Trà My – để chỉ thị 05 đi vào cuộc sống
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 1 quý 3 năm 2018
16h15: Phóng sự: Chuyện ở trạm quân dân y kết hợp
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 11
16h50: Ca nhạc
17h00: Chuyên mục Dân tộc phát triển
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 20
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 2
21h45: Kinh tế: Bà đỡ của người nông dân
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Điện Bàn – Hoằng Hóa: son sắt thủy chung
Thứ tư ngày 27/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 11
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Chuyên mục Dân tộc phát triển
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 30
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Bà đỡ của người nông dân
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 1
9h45: Phóng sự: Dưa hấu Phú Ninh – lối đi nào để thoát “giải cứu”
10h00: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 31
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chăm sóc da mụn
13h35: Ca nhạc: Núi Hồng sông Lam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 11
14h45: Phóng sự: Dời làng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 31
15h50: Phóng sự: Rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc cổ động World Cup
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 12
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 21
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 3
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Ấm lòng bữa cơm từ thiện
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Nhìn lại 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XD ĐSVH ở khu dân cư” ở Núi Thành

Thứ năm ngày 28/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 12
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 31
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Ấm lòng bữa cơm từ thiện
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 2
9h45: Phóng sự: Vì sao rừng Quảng Nam vẫn chảy máu
10h00: Ca nhạc: Bến đợi
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 32
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 3
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Bà đỡ của người nông dân
13h35: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 12
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 32
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Ấm lòng bữa cơm từ thiện
16h05: Ca nhạc: Núi Hồng sông Lam
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 13
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 22
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 4
21h45: Chuyên mục Dân tộc phát triển
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Ngược dòng A Mó

 

Thứ sáu ngày 29/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tình nghịch – tập 13
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 32
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Phóng sự: Những vũ điệu Chăm huyền bí ở Mỹ Sơn
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 3
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Tưởng nhớ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 22
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 33
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 4
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Người đàn ông gắn cuộc đời với biển
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 13
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 33
15h50: Phóng sự:Tục tặng củi của đồng bào Cơ Tu
16h05: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 40
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 4
17h45: Phóng sự: Người Cơ Tu kể chuyện giữ rừng
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Sắc màu cuộc sống: Người trẻ với bài chòi
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục cải cách hành chính
20h00: THTT chương trình Bế mạc, trao giải, công diễn Liên hoan Giai điệu thần tiên tỉnh Quảng Nam năm 2018
21h30: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 5
22h15: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h30: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Đời thay đổi khi ta thay đổi

 

Thứ bảy ngày 30/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 40
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Bản tin miền trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h05: Phóng sự: Khởi nghiệp của nông dân 4.0
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 33
8h05: An ninh tiếng Cơ Tu
8h20: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 4
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
10h25: Phim truyện Việt Nam: Phương án ba bông hồng
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 34
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 5
13h10: Ca nhạc
13h20: Phóng sự: Phát triển thương hiệu sâm Việt Nam
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tưởng nhớ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 40
14h45: Phóng sự: Ký ức dòng sông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 34
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 41
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 5
17h45: Đất và người xứ Quảng: Thượng thư bộ công Trần Văn Thái
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Kết nối những mảnh đời
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 23
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 6
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Bản sắc Công Dồn
Chủ nhật ngày 1/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 41
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Kết nối những mảnh đời
6h50: Bản tin miền Trung – tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 34
8h05: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cù lao Mây ngày ấy – tập 5
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 35
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 6
13h10: Ca nhạc
13h20: Phóng sự: Vị ngọt khoai chà

13h35: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 41
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Chương trình Bế mạc, trao giải, công diễn Liên hoan Giai điệu thần tiên tỉnh Quảng Nam năm 2018
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Con Vá – tập 1
17h45: Phóng sự: Tuổi trẻ sáng tạo khởi nghiệp
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Văn học nghệ thuật
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 24
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 1, tập 7
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tình người nơi Khe Chữ

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 18/6 ĐẾN 24/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAMThứ hai ngày 18/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay yêu thương
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 21
8h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
8h15: Kiến thức cuộc sống: Xơ vữa động mạch vành – những điều cần biết
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc cổ động World Cup
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 22
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 43
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay yêu thương
14h45: Phóng sự: Tuổi trẻ Quảng Nam học tập và làm theo lời Bác
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 22
15h50: Phóng sự: Chuyện ở trạm quân dân y kết hợp
16h05: Ca nhạc: Dòng sông quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 6
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 12
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 44
21h45: Pháp luật và đời sống: Xã Tam Đàn: phát huy vai trò của hòa giải viên cơ sở
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Săn cá niên
Thứ ba ngày 19/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 6
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 22
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Xã Tam Đàn: phát huy vai trò của hòa giải viên cơ sở
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 1
9h45: Phóng sự: Đi tìm sự thật từ dấu vết hiện trường
10h00: Ca nhạc: Mây xa – phần 1
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 23
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc cổ động World Cup
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 6
14h45: Phóng sự: Trở về đất mẹ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 23
15h50: Phóng sự: Tịch tụ tập trung ruộng đất – cách làm mới ở Thăng Bình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 7
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Cháu ngoan Bác Hồ
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Chuyên mục Tòa án
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 13
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 45
21h45: Văn hóa xã hội: Đặc sản xứ Tiên
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Vượt qua lời nguyền
Thứ tư ngày 20/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 7
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 23

8h00: Văn hóa xã hội: Đặc sản xứ Tiên
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Cháu ngoan Bác Hồ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 2
9h45: Phóng sự: Nóng câu chuyện giữ rừng
10h00: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 24
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 45
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Xơ vữa động mạch vành – những điều cần biết
13h35: Ca nhạc: Mây xa – phần 1
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 7
14h45: Phóng sự: Góa phụ ngóng chồng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 24
15h50: Phóng sự: Hiệu quả mô hình sinh hoạt dưới cờ ở Nông Sơn
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc cổ động World Cup
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 8
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 3
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Quân khu 5
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 14
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 46
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Học Bác ở Bắc Trà My
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Cổ tích giữa đời thường
Thứ năm ngày 21/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 8
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 24
8h00: Truyền hình Quân khu 5
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Học Bác ở Bắc Trà My
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 3
9h45: Phóng sự: Tuổi trẻ sáng tạo khởi nghiệp
10h00: Ca nhạc: Mây xa – phần 2
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 25
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 46
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Đặc sản xứ Tiên
13h35: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 8
14h45: Phóng sự: Ông Thiện hữu cơ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 25
15h50: Phóng sự: Hành hương về nơi “địa ngục trần gian”
16h05: Ca nhạc: Mây xa – phần 1
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 9
16h50: Chuyên đề tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 4

17h45: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 15
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 47
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Chuyên đề tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Nhà báo của Tiếng Dân
Thứ sáu ngày 22/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 9
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 25
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 4
9h45: Phóng sự: Khởi nghiệp xanh
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu ca khúc dòng nhạc trữ tình – lãng mạn
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 15
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 26
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 47
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Học Bác ở Bắc Trà My
13h35: Ca nhạc: Mây xa – phần 2
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 9
14h45: Phóng sự: Làng chài làm du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 26
15h50: Phóng sự: Đồng hành cùng phụ nữ giảm nghèo bền vững
16h05: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 38
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tâm bão – tập 1
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 16
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 48
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Vinh Cường

Thứ bảy ngày 23/6/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 38
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 26
8h05: Phim tài liệu: Nhịp gốm Thanh Hà
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tâm bão – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Cô gái làng Chăm
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 16
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 27
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 48
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chăm sóc da mụn
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu ca khúc dòng nhạc trữ tình – lãng mạn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 38
14h45: Phóng sự: Những vũ điệu Chăm ở Mỹ Sơn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 27
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Mây xa – phần 2
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 39
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tâm bão – tập 2
17h45: Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Sắc màu cuộc sống: Người trẻ với bài chòi
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 17
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 49
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Thành tao phố Hội


Chủ nhật ngày 24/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 39
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 1 quý 3 năm 2018
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tâm bão – tập 2
9h45: Phóng sự: Xôn xao rừng dừa Cẩm Thanh
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 28
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 49
13h10: Ca nhạc
13h20: Sắc màu cuộc sống: Người trẻ với bài chòi
13h35: Ca nhạc: Cô gái làng Chăm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 39
14h45: Phóng sự: Vị ngọt khoai chà
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 28
15h50: Phóng sự: Ký ức dòng sông
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu ca khúc dòng nhạc trữ tình – lãng mạn
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Vui đón hè sang
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Thầy giáo trẻ - tập 1
17h45: Bạn có biết: Chăm sóc da mụn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 18
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 50
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tỉnh Thủy – làng kháng chiến

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN 17/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 11/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phim tài liệu: 70 năm thi đua yêu nước – sức mạnh một phong trào
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 14
8h00: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
8h15: Bạn có biết: Cách chế biến rong biển trộn
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vào đời – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc hay nửa đầu năm 2018
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 15
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 36
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: THTT Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và giao lưu các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vào đời - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 6
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 37
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 72
Thứ ba ngày 12/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 15
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vào đời - tập 2
9h45: Bạn có biết: Chế biến món rong biển trộn
10h00: Ca nhạc: Cuộc đời vẫn đẹp sao
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 16
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 37
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc hay nửa đầu năm 2018
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2

14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 16
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 3
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 7
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 38
21h45: Kinh tế: Du lịch nông nghiệp
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 73
Thứ tư ngày 13/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 3
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 16
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Du lịch nông nghiệp
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 1

9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 17
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 38
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chế biến món rong biển trộn
13h35: Ca nhạc: Cuộc đời vẫn đẹp sao
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 3
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 17
15h50: Kinh tế: Du lịch nông nghiệp
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc hay nửa đầu năm 2018
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 4
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h00: THTT Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh – truyền hình tỉnh Quảng Nam
năm 2018
21h15: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 39
22h00: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 74

Thứ năm ngày 14/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 4
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 17
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và
giao lưu các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 18
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 39
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Du lịch nông nghiệp
13h35: Dân ca nhạc cổ: Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 4
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 11
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
16h05: Ca nhạc: Cuộc đời vẫn đẹp sao
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 5
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 8
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 40
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 75
Thứ sáu ngày 15/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 5
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 18
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 3
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Bức họa đồng quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 8
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 19
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 40
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
13h35: Ca nhạc: Chia tay tuổi học trò

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 5
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 19
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Âm nhạc cồng chiên Tây Nguyên
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 36
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 9
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 41
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 76

Thứ bảy ngày 16/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 36
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 19
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái trường yêu thương
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh – truyền hình tỉnh Quảng Nam năm 2018
10h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h30: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 9
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 20
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 41
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Xơ vữa động mạch vành – những điều cần biết
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bức họa đồng quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 36
14h45: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 20
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Chia tay tuổi học trò
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 37
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng – tập 1
17h45: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An ninh xã hội
19h50: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
19h55: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 10
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 42
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 77
Chủ nhật ngày 17/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 37
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
6h40: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 20
8h00: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái trường yêu thương
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng – tập 1
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 21
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 42
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
13h35: Ca nhạc: Dòng sông quê hương

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 37
14h45: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 21
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bức họa đồng quê
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay yêu thương
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng – tập 2
17h45: Kiến thức cuộc sống: Xơ vữa động mạch vành – những điều cần biết
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa thế giới
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 11
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 43
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái trường yêu thương
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 78

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 4/6 ĐẾN 10/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 4/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ và mùa hè
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và công đoàn
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 7
8h00: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
8h15: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – chung kết quý II năm 2018
10h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h30: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 8
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 29
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ và mùa hè
14h45: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 8
15h50: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
16h05: Ca nhạc: Tình ca biên giới
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 82
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 30
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 30
21h45: Pháp luật và đời sống: Công tác phòng cháy, chữa cháy – thực trạng và giải pháp
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 65


Thứ ba ngày 5/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 82
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 8
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Công tác phòng cháy, chữa cháy – thực trạng và giải pháp
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 1
9h45: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
10h00: Ca nhạc: Tình yêu cao nguyên
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 9
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 30
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Khúc ca mùa hè
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 82
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – chung kết quý II năm 2018
16h15: Pháp luật và đời sống: Công tác phòng cháy, chữa cháy – thực trạng và giải pháp
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 83
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Văn hóa xã hội: Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 5 năm nhìn lại
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 31
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 31
21h45: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 66


Thứ tư ngày 6/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 83
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 9
8h00: Văn hóa xã hội: Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 5 năm nhìn lại

8h15: Tạp chí thiếu nhi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 31
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 10
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 31
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
13h35: Ca nhạc: Tình yêu cao nguyên
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 83
14h45: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 10
15h50: Văn hóa xã hội: Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 5 năm nhìn lại
16h05: Ca nhạc quốc tế: Khúc ca mùa hè
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 84
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Màu nắng của cha - tập 1
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 1
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 32
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày

22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 67


Thứ năm ngày 7/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 84
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 10
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Màu nắng của cha - tập 1
9h45: Pháp luật và đời sống: Công tác phòng cháy, chữa cháy – thực trạng và giải pháp
10h00: Ca nhạc: Hương lúa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 11
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 32
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 5 năm nhìn lại
13h35: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 84
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 11
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát
16h05: Ca nhạc: Tình yêu cao nguyên
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Màu nắng của cha - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình

18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 2
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 33
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 68


Thứ sáu ngày 8/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 11
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Màu nắng của cha - tập 2
9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 2
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 12
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 33

13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát
13h35: Ca nhạc: Hương lúa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 12
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 34
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chim bìm bịp – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 3
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 34
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 69

Thứ bảy ngày 9/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 34
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 12
8h05: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chim bìm bịp – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Khúc tình Huế
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 3
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 13
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 34
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Cách chế biến rong biển trộn
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 34
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 13
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hương lúa
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 35
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chim bìm bịp – tập 2
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 4
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 35
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 70


Chủ nhật ngày 10/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 35
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 13
8h05: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chim bìm bịp – tập 2
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 14
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 35
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Khúc tình Huế

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 35
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 14
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vào đời – tập 1
17h45: Bạn có biết: Cách chế biến rong biển trộn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phim tài liệu: 70 năm thi đua yêu nước – sức mạnh một phong trào
20h15: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 5
21h00: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 36
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 71

 

 


Trang 5 trong tổng số 61 trang.

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ sáu ngày 16/11/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam quê hương tôi: Bình Thuận những làng chài trăm năm
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 6
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tình người ấm áp – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Cô Út biết yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 24
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT

11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 7
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 14
13h10: Ca nhạc
13h20: Việt Nam quê hương tôi: Sóc Trăng hôm nay
13h35: Ca nhạc: Tình ca cây lúa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 41, 42
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 7
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Ngày hè của con
16h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 43, 44
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tình người ấm áp – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 25
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 15
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 3

Dành cho quảng cáo

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

  

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter