thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN
Lịch phát sóng hằng tuầnCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 24-4 ĐẾN 30-4-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 24/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Xây dựng Nông thôn mới
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Giáo dục Quảng Nam
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 5
8h00: Sắc màu cuộc sống: Ước mơ của Lam
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
10h00: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
10h20: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 29
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 20
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
14h45: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 29
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Ca nhạc: Nhắn cùng mây gió
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tuyên truyền Luật Thống kê
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 5
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ chính sách xuất khẩu lao động
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 3


Thứ ba ngày 25/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 6
8h00: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ chính sách xuất khẩu lao động
8h15: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 3
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 30
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 30
15h50: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ chính sách xuất khẩu lao động
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: King kông
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 6
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Hiệp Đức với công tác thoát nghèo bền vững
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 4


Thứ tư ngày 26/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado

6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Màu hoa nhớ – tập 1
8h00: Văn hóa xã hội: Hiệp Đức với công tác thoát nghèo bền vững
8h15: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ chính sách xuất khẩu lao động
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 4
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Duyên quê
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 31
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Kinh kông
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 31
15h50: Văn hóa xã hội: Hiệp Đức với công tác thoát nghèo bền vững
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Tây Giang
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 7
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nông Sơn với công tác giảm nghèo
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 5


Thứ năm ngày 27/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Màu hoa nhớ – tập 2
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nông Sơn với công tác giảm nghèo
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 5
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Những miền quê yêu thương
10h00: Văn hóa xã hội: Hiệp Đức với công tác thoát nghèo bền vững
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 32
12h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h20: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ công tác xuất khẩu lao động
13h35: Dân ca nhạc cổ: Duyên quê

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 32
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nông Sơn với công tác giảm nghèo
16h05: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Đại biểu dân cử với cử tri
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 8
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 6


Thứ sáu ngày 28/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri

6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Màu hoa nhớ – tập 3
8h00: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
8h15: An ninh Quảng Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 6
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Đất nước trọn niềm vui
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 33
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nông Sơn với công tác giảm nghèo
13h35: Ca nhạc:Những miền quê yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 33
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Duyên quê
16h30: Phim hoạt hình: King kông
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm

19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 9
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 21
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 7


Thứ bảy ngày 29/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h20: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 1
8h05: Dân ca nhạc cổ: Duyên quê
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Văn học nghệ thuật: Câu chuyện của sách
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Bài ca thống nhất
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 34
12h30: Phim truyện Việt Nam: Thám quan kỳ án – tập 21
13h20:
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Đất nước trọn niềm vui
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: King kông
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển

15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 34
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Những miền quê yêu thương
16h30: Phim hoạt hình: King kông
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Văn học nghệ thuật: Câu chuyện của sách
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Kết nối những mảnh đời
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 10
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 22
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 1


Chủ nhật ngày 30/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Kết nối những mảnh đời
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 2
8h05:

8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h10:
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Văn học nghệ thuật: Câu chuyện của sách
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 35
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 22
13h20:
13h35: Ca nhạc: Bài ca thống nhất
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: King kông
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 35
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Đất nước trọn niềm vui
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Mùa hè tuổi thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15:
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Văn học nghệ thuật: Câu chuyện của sách
20h10: Chương trình Học trò xứ Quảng
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 23
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 2

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 17-4 ĐẾN 23-4-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 17/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Xây dựng Nông thôn mới
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đôi bờ – tập 3
8h00: Cải cách hành chính
8h05: Chuyên mục Viện Kiểm sát
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Chương trình Học trò xứ Quảng
10h20: Phim truyện Việt Nam: Học trò thủy thần
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 22
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 17
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Những con vật đáng yêu
14h45: Kiến thức cuộc sống: Thắng cảnh Hòn Kẽm – Đá Dừng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 22
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tuyên truyền Luật Thống kê
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 28
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Hộp thư truyền hình: Hiệu quả từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 5


Thứ ba ngày 18/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 1
8h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
8h15: Kiến thức cuộc sống: Thắng cảnh Hòn Kẽm – Đá Dừng
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 5
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Gần lắm Trường Sa
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 23
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc bất hủ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Sức khỏe cho mọi người
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Chuyên mục Tòa án
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 29
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Kinh tế: Giảm nghèo – cách làm hay ở Nam Trà My
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Nhà báo của Tiếng Dân


Thứ tư ngày 19/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới

6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 2
8h00: Kinh tế: Giảm nghèo – cách làm hay ở Nam Trà My
8h15: Hộp thư truyền hình: Hiệu quả từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Nhà báo của Tiếng Dân
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát quê hương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 24
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Gần lắm Trường Sa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 24
15h50: Kinh tế: Giảm nghèo – cách làm hay ở Nam Trà My
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc bất hủ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Quân khu 5
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 30
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Gặp những tấm gương làm theo lời Bác
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước “ngàn cân treo sợt tóc”


Thứ năm ngày 20/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 3
8h00: Truyền hình Quân khu 5
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Gặp những tấm gương làm theo lời Bác
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Cụ Huỳnh Thúc Kháng trước vận nước “ngàn cân treo sợt tóc”
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Mặt trời bay
10h00: Kinh tế: Giảm nghèo – cách làm hay ở Nam Trà My
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 25
12h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h20: Hộp thư truyền hình: Hiệu quả từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

13h35: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 25
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Gặp những tấm gương làm theo lời Bác
16h05: Ca nhạc: Gần lắm Trường Sa
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 1
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tiến sĩ Song nguyên Huỳnh Thúc Kháng


Thứ sáu ngày 21/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm

6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 4
8h00: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
8h15: An ninh Quảng Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Tiến sĩ Song nguyên Huỳnh Thúc Kháng
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca phương Nam
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 26
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Gặp những tấm gương làm theo lời Bác
13h35: Ca nhạc: Mặt trời bay
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 26
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nam Giang
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 2
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 18
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huỳnh Thúc Kháng – chí sĩ yêu nước thương dân

 

Thứ bảy ngày 22/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h20: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 1
8h05: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát quê hương
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Huỳnh Thúc Kháng – chí sĩ yêu nước thương dân
9h30: Ca nhạc: Nhắn cùng mây gió
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 27
12h30: Phim truyện Việt Nam: Thám quan kỳ án – tập 18
13h20: Đất và người xứ Quảng: Người Giẻ Triêng và Đinh tút
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca phương Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 27
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Mặt trời bay
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Sắc màu cuộc sống: Ước mơ của Lam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 3
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 19
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 1


Chủ nhật ngày 23/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Sắc màu cuộc sống: Ước mơ của Lam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 2
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái nhà chung
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h10: Phim tài liệu: Sức sống từ những trang sách cổ
9h35: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
10h15: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 28

12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 19
13h20: Đất và người xứ Quảng: Đặc trưng văn hóa vùng cao
13h35: Ca nhạc: Nhắn cùng mây gió
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 28
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca phương Nam
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Ước mơ của Lam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 4
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 20
21h45: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 2

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 10-4 ĐẾN 16-4-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 10/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Xây dựng Nông thôn mới
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Phim truyện Việt Nam: Bỏ vợ – tập 4
8h00: Hành trình hướng thiện
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Giai điệu tuổi thơ: Chúng em vui ca
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Nữ danh ca nhạc đồng quê Faith Hill
10h00: Sắc màu cuộc sống: Nhạc Trịnh trong lòng người yêu nhạc
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 15
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 14
13h20: Bạn có biết: Chế biến món lươn hấp
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Chúng em vui ca
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 15
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Nhạc Trịnh trong lòng người yêu nhạc
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tuyên truyền Luật Thống kê
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 22
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Những mô hình đảm bảo an ninh trật tự
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 3


Thứ ba ngày 11/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bỏ vợ – tập 5
8h00: Pháp luật và đời sống: Những mô hình đảm bảo an ninh trật tự
8h15: Bạn có biết: Chế biến món lươn hấp
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 3
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Những miền quê xứ Quảng
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 22
11h15: Thời sự QRT

11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 16
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Hành trình hướng thiện
13h35: Ca nhạc quốc tế: Nữ danh ca nhạc đồng quê Faith Hill
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 16
15h50: Pháp luật và đời sống: Những mô hình đảm bảo an ninh trật tự
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 23
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Mỹ Sơn, Hội An - 20 năm hành trình di sản
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 4

 

Thứ tư ngày 12/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bỏ vợ – tập 6
8h00: Văn hóa xã hội: Mỹ Sơn, Hội An - 20 năm hành trình di sản
8h15: Sắc màu cuộc sống: Nhạc Trịnh trong lòng người yêu nhạc
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 4
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Dọn quán bán hàng
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 17
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Những miền quê xứ Quảng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 17
15h50: Văn hóa xã hội: Mỹ Sơn, Hội An - 20 năm hành trình di sản
16h05: Ca nhạc quốc tế: Nữ danh ca nhạc đồng quê Faith Hill
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc ca đồng nội
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 24
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Chuyển biến trong công tác xây dựng đảng ở Điện Bàn
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 5Thứ năm ngày 13/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đôi bờ – tập 1
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Chuyển biến trong công tác xây dựng đảng ở Điện Bàn
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 5
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Tiếng hát sông quê
10h00: Văn hóa xã hội: Mỹ Sơn, Hội An - 20 năm hành trình di sản
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 18
12h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h20: Pháp luật và đời sống: Những mô hình đảm bảo an ninh trật tự
13h35: Dân ca nhạc cổ: Dọn quán bán hàng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc ca đồng nội
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 18
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Chuyển biến trong công tác xây dựng đảng ở Điện Bàn
16h05: Ca nhạc: Những miền quê xứ Quảng
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành

17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Đại biểu dân cử với cử tri
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 25
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Phim tài liệu: Lực lượng vũ trang Thăng Bình – những chặng đường vẻ vang
22h10: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 1


Thứ sáu ngày 14/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Phim tài liệu: Lực lượng vũ trang Thăng Bình – những chặng đường vẻ vang
7h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h30: Phim truyện Việt Nam: Đôi bờ – tập 2
8h15: An ninh Quảng Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 1
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
10h00: Truyền hình tiếng Ca Dong
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 25

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 19
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát sông quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 19
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Dọn quán bán hàng
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 26
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 15
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 2


Thứ bảy ngày 15/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tình người ấm áp – tập 1
8h05: Dân ca nhạc cổ: Dọn quán bán hàng
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái nhà chung
9h15: Kiến thức cuộc sống: Thắng cảnh Hòn Kẽm – Đá Dừng
9h30: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 20
12h30: Phim truyện Việt Nam: Thám quan kỳ án – tập 15
13h20: Văn hóa xã hội: Mỹ Sơn, Hội An - 20 năm hành trình di sản
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 20
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Khúc hát sông quê
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái nhà chung
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Cải cách hành chính
20h00: Chuyên mục Viện Kiểm sát
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 27
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 16
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 3


Chủ nhật ngày 16/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Cải cách hành chính
6h40: Chuyên mục Viện Kiểm sát
6h50: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tình người ấm áp – tập 2
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái nhà chung
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h10: Phim tài liệu: Người quay phim trên núi Dak Sao
9h35: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Thắng cảnh Hòn Kẽm – Đá Dừng
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 27

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 21
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 16
13h20: Khu Kinh tế mở Chu lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Cải cách hành chính
14h50: Chuyên mục Viện Kiểm sát
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 21
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Những con vật đáng yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Thắng cảnh Hòn Kẽm – Đá Dừng
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
20h10: Chương trình Học trò xứ Quảng
21h35: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 17
22h20: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h35: Thể thao trong ngày
22h40: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h45: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 4

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 3-4 ĐẾN 8-4-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 3/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Xây dựng Nông thôn mới
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 3
8h00: Cải cách hành chính
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
10h00: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
10h15: Phim truyện Việt Nam: Mẹ vắng nhà
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 8
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 11
13h20: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 8
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Ca nhạc: Giai điệu một miền quê
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tuyên truyền Luật Thống kê
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 15
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 1


Thứ ba ngày 4/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 4
8h00: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
8h15: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 1
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 15
11h15: Thời sự QRT

11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 9
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Cải cách hành chính
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 9
15h50: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Sức khỏe cho mọi người
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 16
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Kinh tế: Hạ tầng giao thông: những đột phá để phát triển kinh tế - xã hội
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 2


Thứ tư ngày 5/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bỏ vợ – tập 1
8h00: Kinh tế: Hạ tầng giao thông: những đột phá để phát triển kinh tế - xã hội
8h15: Phóng sự: Những người gói bánh chưng dâng vua
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 2
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Lời ru quê hương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 10
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 10
15h50: Kinh tế: Hạ tầng giao thông: những đột phá để phát triển kinh tế - xã hội
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Hào khí Việt Nam
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 17
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Hạnh phúc từ những điều bình dị
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – hành trình di sản


Thứ năm ngày 6/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Phóng sự: Di tích lập nước Văn Lang
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bỏ vợ – tập 2
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Hạnh phúc từ những điều bình dị
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – hành trình di sản
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
10h00: Kinh tế: Hạ tầng giao thông: những đột phá để phát triển kinh tế - xã hội
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 11

12h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h20: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
13h35: Dân ca nhạc cổ: Lời ru quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Hào khí Việt Nam
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 11
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Hạnh phúc từ những điều bình dị
16h05: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 18
21h00: Game show Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 3


Thứ sáu ngày 7/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới

6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bỏ vợ – tập 3
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Hạnh phúc từ những điều bình dị
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 3
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Hương tình yêu
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 12
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 12
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Lời ru quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Thông tin và truyền thông
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 19
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 12
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 4


Thứ bảy ngày 8/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tâm bão – tập 1
8h15: Sắc màu cuộc sống: Nhạc Trịnh trong lòng người yêu nhạc
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tiếng hát đất Quảng
9h15: Bạn có biết: Chế biến món lươn hấp
9h30: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 13
12h30: Phim truyện Việt Nam: Thám quan kỳ án – tập 12
13h20: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Hương tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 13
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Nhạc Trịnh trong lòng người yêu nhạc
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Hành trình hướng thiện
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 20
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 13
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 1


Chủ nhật ngày 9/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tâm bão – tập 2
8h10: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h10: Phim tài liệu: Ông già Bến Ngự
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Bạn có biết: Chế biến món lươn hấp
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 14
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 13
13h20: Đất và người xứ Quảng
13h35: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Chương trình nghệ thuật “Bài thơ quê lụa”
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Chúng em vui ca
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: Chế biến món lươn hấp
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Sắc màu cuộc sống: Nhạc Trịnh trong lòng người yêu nhạc
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 21
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 14
21h45: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 2

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 27-3 ĐẾN 2-4-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 


Thứ hai ngày 27/3/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Giáo dục Quảng Nam
6h50: Phóng sự: Trở lại để dựng xây
7h10: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 5
8h00: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư làng biển Phương Tân
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Game show Học trò xứ Quảng
10h20: Sân khấu: Mẹ chồng, nàng dâu
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 1
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 9
13h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bay cao ước mơ tuổi thơ
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 1
15h50: Giáo dục Quảng Nam
16h05: Ca nhạc: Lời quê
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Tuyên truyền Luật Thống kê, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 9
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đồng chí Võ Chí Công – người Cộng sản tài trí kiên cường


Thứ ba ngày 28/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
7h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 6
8h00: Pháp luật và đời sống: Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
8h15: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư làng biển Phương Tân
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Kết nối những mảnh đời
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Bến đợi
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 2

12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa quả
13h35: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h40: Tài nguyên và môi trường
14h50: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
15h00: Game show Học trò xứ Quảng
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 10
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
22h00: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Bàu Bính


Thứ tư ngày 29/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
7h05: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h20: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc – tập 7
8h05: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
8h20: Bạn có biết: Nghệ thuật trang trí giỏ hoa quả
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Bác Tôn – người con của Nam Bộ thành đồng – tập 1
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 3
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 3
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
16h05: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bên mái trường yêu thương
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kết nối những mảnh đời
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phóng sự: Hội An – thành phố du lịch không khói thuốc lá
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 11
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hòn Tàu – nơi viết lời huyền thoại


Thứ năm ngày 30/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Hội An – thành phố du lịch không khói thuốc lá
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
7h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 1
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Bác Tôn – người con của Nam Bộ thành đồng – tập 2
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Giấc mơ
10h00: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 4
12h25: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h15: Kết nối những mảnh đời

13h30: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bên mái trường yêu thương
14h45: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 4
15h50: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Phóng sự: Xuất khẩu lao động – hướng đi triển vọng
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h50: Phóng sự: Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 12
21h00: Game show Bạn có bình thường
21h45: Pháp luật và đời sống: Thành phố Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mười Chấp

Thứ sáu ngày 31/3/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Kết nối những mảnh đời
7h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng trời bình yên – tập 2
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Ánh sáng từ tâm
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Phan Văn Minh trải lòng cùng “Đôi mắt sông Hoài”
10h00: Sắc màu cuộc sống: Lễ hội cầu ngư ở làng biển Phương Tân
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 5
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Phóng sự: Giáo dục Quảng Nam – 20 năm trưởng thành trên vùng đất học
13h35: Ca nhạc: Giấc mơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Pháp luật và đời sống: Thành phố Tam Kỳ với công tác đảm bảo trật tự đô thị
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 5
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa ẩm thực Hội An dưới góc nhìn của du khách
16h05: Dân ca nhạc cổ: Một thời để nhớ
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Xây dựng HTCTCS: Phát triển giao thông nông thôn Quảng Nam: từ nghị quyết đến thực tiễn

17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 13
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 9
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Anh Trỗi
Thứ bảy ngày 01/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h00: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Phim tài liệu: Những thanh âm biến mất
9h30: Ca nhạc: Giai điệu một miền quê
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 6
12h30: Phim truyện Việt Nam: Thám quan kỳ án – tập 9

13h20: Phóng sự: Khu Kinh tế mở Chu Lai – hành trình tìm mô hình mở
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Phan Văn Minh trải lòng cùng “Đôi mắt sông Hoài”
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Khách mời trường quay: Văn nghệ sĩ đồng hành xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Giấc mơ
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 14
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 10
21h45: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
22h05: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thứ
Chủ nhật ngày 02/4/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường

6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Phóng sự: Bệnh viện đa khoa Minh Thiện: nơi ươm mầm hạnh phúc
7h30: Khách mời trường quay: Văn nghệ sĩ đồng hành xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h10: Phim tài liệu: Huế xưa qua ảnh
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
10h15: Phim truyện Việt Nam: Đồng tiền đen – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 7
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 10
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Giai điệu một miền quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Gánh hàng rong ở Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
20h00: THTT chương trình nghệ thuật “Bài thơ quê lụa”

21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 11
22h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h55: Phim tài liệu: Người Ca Dong tin Đảng

 

 


Trang 1 trong tổng số 45 trang.

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

quangnamNgayMoi

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ hai ngày 24/4/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h25: Bản tin Tài chính thị trường
6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
6h35: Xây dựng Nông thôn mới
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Giáo dục Quảng Nam
7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 5
8h00: Sắc màu cuộc sống: Ước mơ của Lam
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h55: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
10h00: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
10h20: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 29
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 20
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
14h45: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 29
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Ca nhạc: Nhắn cùng mây gió
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tuyên truyền Luật Thống kê
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 5
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ chính sách xuất khẩu lao động
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 3

Dành cho quảng cáo

dai duong xanh

 

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL

 

BIDV

 

 

SangTaoPhanMem

 

thu upu 47

 

 disan2017  

htkhang 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép xuất bản số 214/GP-BC do Cục Trưởng cục Báo chí - Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 31.05.2007
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3852960; Fax: 0235.3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter