thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN
Lịch phát sóng hằng tuầnCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 27-2 ĐẾN 5-3-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 27/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Xây dựng nông thôn mới
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Giáo dục Quảng Nam
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số - tập 7
8h00: Sắc màu cuộc sống: Mặt nạ thời gian
8h15: Phim truyện Việt Nam: Thời thơ ấu – tập 2
9h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Bad Boys Blue
10h00: Bạn có biết: Cách gói nem chua
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 8
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 25
13h20: Kết nối những mảnh đời
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Như hoa mùa xuân
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 8
15h50: Chuyên đề Khuyến nông: Biện pháp bảo vệ lúa đông xuân
16h05: Ca nhạc: Tiếng gọi đại ngàn
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: Thành phố Tam Kỳ

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 24
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình tìm lại gương mặt người


Thứ ba ngày 28/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Tài nguyên và môi trường
6h40: Thông tin khoa học và công nghệ
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: Thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 8
8h00: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
8h15: Phim truyện Việt Nam: Thời thơ ấu – tập 3
9h00: Kết nối những mảnh đời
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Ai cũng có ngây thơ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 9
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Xây dựng nông thôn mới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Bad Boys Blue
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 9
15h50: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 25
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Hàng rong Hội An – tìm lại nét xưa
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Nỗi đau da cam


Thứ tư ngày 01/3/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Phụ nữ Quảng Nam
6h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế

7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 9
8h00: Văn hóa xã hội: Hàng rong Hội An – tìm lại nét xưa
8h15: Phim truyện Việt Nam: Thời thơ ấu – tập 4
9h00: Chuyên đề Khuyến nông: Biện pháp bảo vệ lúa đông xuân
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 25
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 10
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Ai cũng có ngây thơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 10
15h50: Văn hóa xã hội: Hàng rong Hội An – tìm lại nét xưa
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Bad Boys Blue
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 26
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng

21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nghị quyết 04/2016: những vấn đề đặt ra
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Những người đồng tính


Thứ năm ngày 02/3/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 10
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Phim truyện Việt Nam: Thời thơ ấu – tập 5
9h00: Văn hóa xã hội: Hàng rong Hội An – tìm lại nét xưa
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Tình quê
10h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nghị quyết 04/2016: những vấn đề đặt ra
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 11
12h25: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h15: Sắc màu cuộc sống: Mặt nạ thời gian
13h30: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 11
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nghị quyết 04/2016: những vấn đề đặt ra
16h05: Ca nhạc: Ai cùng có ngây thơ
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc

17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 27
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Chuyện ở Hồng Nam


Thứ sáu ngày 03/3/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 11
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn – tập 1
9h00: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Hồn thơ trong âm nhạc Phan Huỳnh Điểu
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 27
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 12
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nghị quyết 04/2016: những vấn đề đặt ra
13h35: Ca nhạc: Tình quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 12
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phóng sự: Phục hồi chức năng và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 28
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 26
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Sức sống từ những trang sách cổ


Thứ bảy ngày 04/3/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng

6h30: Chuyên mục Đại đoàn kết
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 12
8h00: Phim truyện Việt Nam: Phương án ba bông hồng
9h05: Sân khấu: Lá bùa hộ mệnh
9h35: Ca nhạc: Ký ức tuổi học trò
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 13
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 26
13h20: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Hồn thơ trong âm nhạc Phan Huỳnh Điểu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phóng sự: Phục hồi chức năng và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 13
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Tình quê
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Nơi lưu giữ những kỷ vật về mẹ
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 29
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám qua kỳ án – tập 1

21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Người quay phim trên núi Dak Sao


Chủ nhật ngày 05/3/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Cải cách hành chính
6h45: Xây dựng nông thôn mới
7h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 13
8h00: Sân khấu cải lương: Đêm trước ngày hoàng đạo
9h35: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Độc đáo nghề may ở Hội An
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 14
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 27
13h20: Kết nối những mảnh đời
13h35: Ca nhạc: Ký ức tuổi học trò
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 14
15h50: Sắc màu cuộc sống: Nơi lưu giữ những kỷ vật về mẹ
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Hồn thơ trong âm nhạc Phan Huỳnh Điểu
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc nhạc xanh
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Độc đáo nghề may ở Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Sắc màu cuộc sống: Nơi lưu giữ những kỷ vật về mẹ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 30
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 2
21h45: Văn học nghệ thuật: Thơ – đồng hành và sáng tạo
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Những thanh âm biến mất

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 20-2 ĐẾN 27-2-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 20/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Xây dựng nông thôn mới
6h45: Phóng sự: Phục hồi chức năng và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật
7h00: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 50
8h00: Văn học nghệ thuật: Thơ – đồng hành và sáng tạo
8h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 3
9h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Nữ hoàng nhạc Disco Sandra
10h00: Kiến thức cuộc sống: Về Hội An du xuân đầu năm
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 1
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 22
13h20: Chuyên mục Viện Kiểm sát
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
14h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 1
15h50: Kiến thức cuộc sống: Về Hội An du xuân đầu năm
16h05: Ca nhạc: Tuổi mộng mơ
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Văn học nghệ thuật: Thơ – đồng hành và sáng tạo
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: Thành phố Tam Kỳ

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 17
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Phóng sự: Thuế Quảng Nam – 20 năm đồng hành cùng hội nhập
22h00: Hộp thư truyền hình
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 20


Thứ ba ngày 21/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Tài nguyên và môi trường
6h40: Thông tin khoa học và công nghệ
6h45: Phóng sự: Thuế Quảng Nam – 20 năm đồng hành cùng hội nhập
7h00: Trang địa phương: Thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 1
8h00: Hộp thư truyền hình
8h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 4
9h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Tiếng hát công nhân Quảng Nam
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 2
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn

13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Nữ hoàng nhạc Disco Sandra
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 2
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Sức khỏe cho mọi người
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chuyên mục Tòa án
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 18
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Kinh tế: Quảng Nam đẩy mạnh giảm nghèo ở miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 21


Thứ tư ngày 22/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Chuyên mục Tòa án

6h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 2
8h00: Kinh tế: Quảng Nam đẩy mạnh giảm nghèo ở miền núi
8h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 5
9h00: Kiến thức cuộc sống: Về Hội An du xuân đầu năm
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Rủ nhau đi đánh bài chòi
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 3
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát công nhân Quảng Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 3
15h50: Kinh tế: Quảng Nam đẩy mạnh giảm nghèo ở miền núi
16h05: Ca nhạc quốc tế: Nữ hoàng nhạc Disco Sandra
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Tây Giang
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 19

21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Người bác sĩ rời phố ra đảo
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 22


Thứ năm ngày 23/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 3
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 6
9h00: Kinh tế: Quảng Nam đẩy mạnh giảm nghèo ở miền núi
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Hương tình yêu
10h00: Nhịp điệu cuộc sống: Người bác sĩ rời phố ra đảo
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 4
12h25: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h15: Văn học nghệ thuật: Thơ – đồng hành và sáng tạo
13h30: Dân ca nhạc cổ: Rủ nhau đi đánh bài chòi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 4
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Người bác sĩ rời phố ra đảo
16h05: Ca nhạc: Tiếng hát công nhân Quảng Nam
16h30: Tạp chí thiếu nhi

16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Đại biểu dân cử với cử tri
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 20
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Đất và người xứ Quảng: Lễ hội đầu xuân
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 23


Thứ sáu ngày 24/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Đại biểu dân cử với cử tri
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 4
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Phim truyện Việt Nam: Thời thơ ấu – tập 1
9h00: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Biển đảo quê hương
10h00: Đất và người xứ Quảng: Lễ hội đầu xuân
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 20
11h15: Thời sự QRT

11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 5
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Người bác sĩ rời phố ra đảo
13h35: Ca nhạc: Hương tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 5
15h50: Đất và người xứ Quảng: Lễ hội đầu xuân
16h05: Dân ca nhạc cổ: Rủ nhau đi đánh bài chòi
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 21
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 23
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 24


Thứ bảy ngày 25/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT

6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h45: Truyền hình Thanh niên
7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 5
8h00: Phim truyện Việt Nam: Cô gái trên sông
9h30: Ca nhạc: Tiếng gọi đại ngàn
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 6
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 23
13h20: Sân khấu: Lá bùa hộ mệnh
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 6
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hương tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Mặt nạ thời gian
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Kết nối những mảnh đời
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 22
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 24
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới

22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 25


Chủ nhật ngày 26/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Kết nối những mảnh đời
6h45: Xây dựng nông thôn mới
7h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 6
8h00: Sân khấu kịch nói: Đường về
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Bạn có biết: Cách gói nem chua
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 7
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 24
13h20: Sắc màu cuộc sống: Mặt nạ thời gian
13h35: Ca nhạc: Tiếng gọi đại ngàn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 7
15h50: Sân khấu: Lá bùa hộ mệnh
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Như hoa mùa xuân
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: Cánh gói nem chua
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Sắc màu cuộc sống: Mặt nạ thời gian
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 23
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 25
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 26

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM TỪ 13/2 ĐẾN 19/2/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 13/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Xây dựng nông thôn mới
6h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
7h00: Hành trình hướng thiện
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 43
8h00: Tiếng hát đất Quảng: Giới thiệu những giọng ca trẻ thành phố Hội An
8h15: Phim truyện Việt Nam: Những người lính biển – tập 6
9h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Những khúc ca tình yêu
10h00: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu ngày xuân
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 44
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 19
13h20: Hành trình hướng thiện
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 44
15h50: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu ngày xuân
16h05: Ca nhạc: Lời quê
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Tiếng hát đất Quảng: Giới thiệu những giọng ca trẻ thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương : Thành phố Tam Kỳ

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 10
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 13


Thứ ba ngày 14/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Tài nguyên và môi trường
6h40: Thông tin khoa học và công nghệ
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương : Thành phố Tam Kỳ
7h15: Hộp thư truyền hình
7h30: Truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
11h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 45
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những khúc ca tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 45
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 11
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Nâng cao cơ hội dùng rau sạch cho người dân
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 14


Thứ tư ngày 15/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Phụ nữ Quảng Nam
6h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 45
8h00: Văn hóa xã hội: Nâng cao cơ hội dùng rau sạch cho người dân
8h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 1
9h00: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu ngày xuân
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Hành trình lý ngựa ô
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 46
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Tình thơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 46
15h50: Văn hóa xã hội: Nâng cao cơ hội dùng rau sạch cho người dân
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những khúc ca tình yêu
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ vui ca
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: Thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Quân khu V
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 12
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Điểm sáng phong trào nông dân
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 15


Thứ năm ngày 16/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: Thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 46
8h00: Truyền hình Quân khu V
8h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 2
9h00: Văn hóa xã hội : Nâng cao cơ hội dùng rau sạch cho người dân
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
10h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở:
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 47
12h25: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h15: Kinh tế: Kinh tế Quảng Nam 2017: kỳ vọng mới
13h30: Dân ca nhạc cổ: Hành trình lý ngựa ô
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ vui ca
14h45: Công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 47
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở : Điểm sáng phong trào nông dân
16h05: Ca nhạc: Tình thơ
16h30: Tạp chí thiếu nhi: Thơ thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu ngày xuân
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 13
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 16


Thứ sáu ngày 17/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Bạn có biết : Trang điểm cô dâu ngày xuân
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 47
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 3
9h00: Tạp chí thiếu nhi
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Dòng sông quê hương
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 48
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở : Điểm sáng phong trào nông dân
13h35: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 48
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Hành trình lý ngựa ô
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nam Giang
17h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 14
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 20
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 17


Thứ bảy ngày 18/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
6h45: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 48
8h00: Phim truyện Việt Nam: Đường thư
9h30: Ca nhạc: Tuổi mộng mơ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 49
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 20
13h20: Dân tộc và miền núi
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Dòng sông quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 49
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Văn học nghệ thuật : Thơ – đồng hành và sáng tạo
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h00: Chuyên mục Viện Kiểm sát
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 15
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 21
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 18


Chủ nhật ngày 19/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Cải cách hành chính
6h35: Chuyên mục Viện Kiểm sát
6h45: Xây dựng nông thôn mới
7h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 49
8h00: Sân khấu dân ca kịch: Chiếc bóng oan khiên
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Về Hội An du xuân đầu năm
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 50
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 21
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Tuổi mộng mơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Cải cách hành chính
14h50: Chuyên mục Viện Kiểm sát
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 50
15h50: Văn học nghệ thuật : Thơ – đồng hành và sáng tạo
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Dòng sông quê hương
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Về Hội An du xuân đầu năm
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Văn học nghệ thuật : Thơ – đồng hành và sáng tạo
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 16
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 22
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 19

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 6/2/2017 ĐẾN 12/2/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 06/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Xây dựng nông thôn mới
6h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
7h00: Cải cách hành chính
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 36
8h00: Sắc màu cuộc sống: Truyền nhân Saranai
8h15: Phim truyện Việt Nam: Những người lính biển – tập 1
9h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu bất hủ
10h00: Kiến thức cuộc sống: Cách chăm sóc lan, cây cảnh sau tết
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 37
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 16
13h20: Cải cách hành chính
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Mùa xuân tình bạn
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 37
15h50: Kiến thức cuộc sống: Cách chăm sóc lan, cây cảnh sau tết
16h05: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
16h30: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Văn học nghệ thuật: Nơi nghệ thuật truyền thống thăng hoa
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 3
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Đất và người xứ Quảng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 6


Thứ ba ngày 07/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Tài nguyên và môi trường
6h40: Thông tin khoa học và công nghệ
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 37
8h00: Đất và người xứ Quảng
8h15: Phim truyện Việt Nam: Những người lính biển – tập 2
9h00: Sắc màu cuộc sống: Truyền nhân Saranai
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Lúng la lúng liếng xuân
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 38
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Xây dựng nông thôn mới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu bất hủ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 38
15h50: Đất và người xứ Quảng
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Sức khỏe cho mọi người
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 4
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Kinh tế: Kinh tế Quảng Nam 2017: kỳ vọng mới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 7


Thứ tư ngày 08/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h45: Bản tin miền Trung và tin quốc tế

7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 38
8h00: Kinh tế: Kinh tế Quảng Nam 2017: kỳ vọng mới
8h15: Phim truyện Việt Nam: Những người lính biển – tập 3
9h00: Đất và người xứ Quảng
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Dân ca nhạc cổ: Về quê mẹ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 39
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Lúng la lung liếng xuân
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
14h45: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 39
15h50: Kinh tế: Kinh tế Quảng Nam 2017: kỳ vọng mới
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu bất hủ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Cánh én tuổi thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Truyền hình huyện Nam Trà My
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 5
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng

21h45: Nhịp điệu cuộc sống:
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 8


Thứ năm ngày 09/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 39
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Phim truyện Việt Nam: Những người lính biển – tập 4
9h00: Kinh tế: Kinh tế Quảng Nam 2017: kỳ vọng mới
9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h30: Ca nhạc: Xuân bên em
10h00: Nhịp điệu cuộc sống:
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 40
12h25: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h15: Kinh tế: Kinh tế Quảng Nam 2017: kỳ vọng mới
13h30: Dân ca nhạc cổ: Về quê mẹ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Cánh én tuổi thơ
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 40
15h50: Nhịp điệu cuộc sống
16h05: Ca nhạc: Lúng la lúng liếng xuân
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc

17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Truyền hình huyện Núi Thành
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Đại biểu dân cử với cử tri
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 6
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 9


Thứ sáu ngày 10/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Đại biểu dân cử với cử tri
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Truyền hình huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 40
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Phim truyện Việt Nam: Những người lính biển – tập 5
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Tình ca năm tháng
10h00: Truyền hình tiếng Ca Dong
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 41
12h30: Game show: Bạn có bình thường

13h20: Nhịp điệu cuộc sống
13h35: Ca nhạc: Xuân bên em
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 41
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Về quê mẹ
16h30: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Truyền hình huyện Tiên Phước
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 7
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 17
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 10


Thứ bảy ngày 11/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h45: Truyền hình Thanh niên

7h00: Truyền hình huyện Tiên Phước
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 41
8h00: Phim truyện Việt Nam: Tình người ấm áp
9h30: Ca nhạc: Lời quê
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 42
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 17
13h20: Đại biểu dân cử với cử tri
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình ca năm tháng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 42
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Xuân bên em
16h30: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Tiếng hát đất Quảng: Giới thiệu những giọng ca trẻ thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Hành trình hướng thiện
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 8
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 18
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày

22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 11


Chủ nhật ngày 12/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Hành trình hướng thiện
6h45: Xây dựng nông thôn mới
7h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 42
8h00: Sân khấu cải lương: Dốc đời
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu ngày xuân
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 43
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 18
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Lời quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 43
15h50: Đất và người xứ Quảng
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tình ca năm tháng
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: Trang điểm cô dâu ngày xuân
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55:
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 9
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 19
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Giới thiệu những giọng ca trẻ thành phố Hội An
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 12

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 30/1 ĐẾN 5/2/2016

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 30/1/2017 ( mùng 3 tết )


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Xây dựng Nông thôn mới
6h45: Phóng sự: Chuyển động vùng sâm Ngọc Linh
7h00: Kết nối những mảnh đời
7h15: Khách mời trường quay: Nhiếp ảnh Quảng Nam – nối tiếp những mùa vàng
8h00: Sắc màu cuộc sống: Giai điệu, sắc màu tuổi trẻ
8h15: Game show Quê mình xứ Quảng – số 2
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc quốc tế: Happy New Year
10h00: Bạn có biết: Trang điểm du xuân
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 30
12h25: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 13
13h15: Tiểu phẩm hài: Lão bà bà
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Em đến cùng mùa xuân
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Khách mời trường quay: Hội An – câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản
15h50: Bạn có biết: Trang điểm du xuân
16h05: Ca nhạc: Xuân yêu thương
16h30: Thiếu nhi: Bé vui chúc tết
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h05: Phóng sự: 20 năm hành trình cánh sóng
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tài nguyên và môi trường
20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 29
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Chính quyền phục vụ
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tết của người Mông


Thứ ba ngày 31/1/2017 ( mùng 4 tết )


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Tài nguyên và môi trường
6h40: Thông tin khoa học và công nghệ
6h45: Phóng sự: Ngày tết nói chuyện thoát nghèo
7h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
7h15: Khách mời trường quay: Chăm lo tết cho đồng bào tái định cư
8h00: Pháp luật và đời sống: Chính quyền phục vụ
8h15: Game show Quê mình xứ Quảng – số 3
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Khúc hát quê hương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 31
12h25: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Sắc màu cuộc sống: Giai điệu, sắc màu tuổi trẻ
13h35: Ca nhạc quốc tế: Happy New Year
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Bé vui chúc tết
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Khách mời trường quay: Nhiếp ảnh Quảng Nam – nối tiếp những mùa vàng
15h50: Pháp luật và đời sống: Chính quyền phục vụ
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Thiếu nhi: Ngày tết của em
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phóng sự: Hình ảnh con gà trong đời sống văn hóa Cơ Tu
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 30
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Giữ “hồn” cho Hội An
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Độc đáo tết cổ truyền của người Mường


Thứ tư ngày 01/2/2017( mùng 5 tết )


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Phóng sự: Hình ảnh con gà trong đời sống văn hóa Cơ Tu
6h45: Phóng sự: Diện mạo đô thị ở vùng cao Tây Giang
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Khách mời trường quay: 20 năm kinh tế Quảng Nam – những cột mốc hội nhập
8h00: Văn hóa xã hội: Giữ “hồn” cho Hội An
8h15: Game show Quê mình xứ Quảng – số 4
9h30: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 32
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Pháp luật và đời sống: Chính quyền phục vụ
13h35: Ca nhạc: Khúc hát quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Thiếu nhi: Ngày tết của em
14h40: Phóng sự: 20 năm hành trình cánh sóng
15h00: Phim hài: Chàng bụt hậu đậu – tập 1
15h50: Văn hóa xã hội: Giữ “hồn” cho Hội An
16h05: Ca nhạc quốc tế: Happy New Year
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bé chúc xuân
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Truyền hình thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 31
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – điểm nhấn từ những nghị quyết
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 1

 

Thứ năm ngày 02/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h45: Phóng sự: Nghệ thuật Đinh Tút vào xuân
7h00: Truyền hình thành phố Hội An
7h15: Khách mời trường quay: Hội An – câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Game show: Quê mình xứ Quảng – số 5
9h30: Ca nhạc: Lời ca dâng Bác
10h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – điểm nhấn từ những Nghị quyết
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 31
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 33
12h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h20: Văn hóa xã hội: Giữ “hồn” cho Hội An
13h35: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bé chúc xuân
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim hài: Chàng bụt hậu đậu – tập 2
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – điểm nhấn từ những Nghị quyết
16h05: Ca nhạc: Khúc hát quê hương
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Truyền hình huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 32
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 2


Thứ sáu ngày 03/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h45: Phóng sự: Chuyển động vùng sâm Ngọc Linh
7h00: Truyền hình huyện Thăng Bình
7h15: Khách mời trường quay: Nhiếp ảnh Quảng Nam – nối tiếp những mùa vàng
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Game show: Quê mình xứ Quảng – số 6
9h30: Giai điệu vượt thời gian: Đảng cho ta mùa xuân
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 32
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 34
12h25: Game show: Bạn có bình thường
13h15: Phim tài liệu: Đất cháy
13h35: Ca nhạc: Lời ca dâng Bác
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Khai

16h30: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Truyền hình huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – điểm nhấn từ những nghị quyết
20h10: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 33
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 14
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 3


Thứ bảy ngày 04/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – điểm nhấn từ những nghị quyết
6h45: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h00: Truyền hình huyện Duy Xuyên
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 34
8h00: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai
9h30: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Chàng mập nghĩa tình – tập 33
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 35

12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 14
13h20: Dân tộc và miền núi
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Đảng cho ta mùa xuân
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
14h45: Văn hóa xã hội: Giữ "hồn" cho Hội An
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 35
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Lời ca dâng Bác
16h30: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Truyền nhân Sarana
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 1
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 15
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 4


Chủ nhật ngày 05/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
6h30: Cải cách hành chính

6h45: Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới
7h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 35
8h00: Sân khấu: Lương tâm bé nhỏ
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Cách chăm sóc lan, cây cảnh sau tết
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 36
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 15
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Mu-mi ở thung lũng kỳ lạ
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tiểu thư đi học – tập 36
15h50: Sắc màu cuộc sống: Truyền nhân Saranai
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Đảng cho ta mùa xuân
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Mùa xuân tình bạn
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Cách chăm sóc lan, cây cảnh sau tết
17h30: Phim hoạt hình: Bảo bối thất lạc của khủng long
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Văn học nghệ thuật
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tạp chí Văn hóa thế giới
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 2
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 16
21h45: Sắc màu cuộc sống: Truyền nhân Saranai
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 5

 


Trang 1 trong tổng số 43 trang.

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

NhungMienQueXQ

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Chủ nhật ngày 26/2/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
6h30: Kết nối những mảnh đời
6h45: Xây dựng nông thôn mới
7h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 6
8h00: Sân khấu kịch nói: Đường về
9h30: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Bạn có biết: Cách gói nem chua
10h15: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 7
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 24
13h20: Sắc màu cuộc sống: Mặt nạ thời gian
13h35: Ca nhạc: Tiếng gọi đại ngàn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Trúng số – tập 7
15h50: Sân khấu: Lá bùa hộ mệnh
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Như hoa mùa xuân
16h50: Ca nhạc

17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Chuyên đề Khuyến nông: Biện pháp bảo vệ lúa đông xuân
17h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Sắc màu cuộc sống: Mặt nạ thời gian
20h10: Phim truyện Việt Nam: Sỏi đá cũng biết yêu – tập 23
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Sống giữa nhà giàu – tập 25
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mẹ Thu Bồn – tập 26

Dành cho quảng cáo

dai duong xanh

 

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL

 

BIDV

 

 

SangTaoPhanMem

 

thu upu 47

                      festival 2017  

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép xuất bản số 214/GP-BC do Cục Trưởng cục Báo chí - Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 31.05.2007
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0510.3852960; Fax: 0510.3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter