thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN
Lịch phát sóng hằng tuầnCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 25-9 ĐẾN 1-10-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 25/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
7h20: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 3
8h05: Dân ca nhạc cổ: Hô hát bài chòi
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 21, 22
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu bất hủ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 4
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 26
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
14h45: Chuyên đề khuyến nông: Nuôi ghép tôm sú và cá đối mục
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 4
15h50: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc
16h05: Ca nhạc: Khúc hát từ trái tim
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 12
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 23, 24


Thứ ba ngày 26/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 4
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Xây dựng nông thôn mới
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 23, 24
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 5
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc

13h20: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 5
15h50: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 13
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 25, 26


Thứ tư ngày 27/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam

6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h20: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 5
8h00: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
8h15: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 25, 26
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Câu hát trao duyên
10h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 6
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 6
15h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bay cao tiếng hát tuổi thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Tây Giang
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 14
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác cán bộ nữ nhìn từ Phước Sơn
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 27, 28


Thứ năm ngày 28/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 6
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác cán bộ nữ nhìn từ Phước Sơn
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 27, 28
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Hương lúa
10h00: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 7
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
13h35: Dân ca nhạc cổ: Câu hát trao duyên
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bay cao tiếng hát tuổi thơ
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch

15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 7
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác cán bộ nữ - nhìn từ Phước Sơn
16h05: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Chuyên đề Tiếng Anh Quảng Nam Today
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 15
20h55: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Chuyên đề Tiếng Anh Quảng Nam Today
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h35: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 29, 30


Thứ sáu ngày 29/9/2 017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 7
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
8h30: Quảng Nam ngày mới

9h00: Chuyên đề Tiếng Anh Quảng Nam Today
9h10: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 29, 30
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Giai điệu vượt thời gian: Bóng chiều
10h00: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 8
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác cán bộ nữ - nhìn từ Phước Sơn
13h35: Ca nhạc: Hương lúa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 8
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Câu hát trao duyên
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 16
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 27
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 31, 32


Thứ bảy ngày 30/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Chuyên đề khuyến nông: Nuôi ghép tôm sú và cá đối mục
7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 8
8h00: An ninh tiếng Cơ Tu
8h15: Văn học nghệ thuật: Dòng sông và đời người
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 31, 32
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Bến đợi
10h00: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm du lịch đồi chè Đông Giang
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 9
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 27
13h10: Ca nhạc
13h20: Đất và người xứ Quảng
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 9
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hương lúa
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Bản tin tiếng Anh QRT News

17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Văn học nghệ thuật: Dòng sông và đời người
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Kết nối những mảnh đời
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 17
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 28
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh QRT News
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 33, 34
Chủ nhật ngày 1/10/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Kết nối những mảnh đời
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 9
8h05: Dân ca nhạc cổ: Hát xoan
8h30: Quảng Nam ngày mới
8h30: THTT chương trình Học trò xứ Quảng số chung kết năm 2017
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 10
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 28
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 10
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bóng chiều
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm du lịch đồi chè Đông Giang
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 18
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 29
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 35, 36

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 18-9 ĐẾN 24-9-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 18/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
7h05: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 29
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Quê hương, tình yêu và ước vọng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng
10h20: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 30
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 23
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 30
15h50: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp dạy trẻ biết chia sẻ và yêu thương
16h05: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 5
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Đất và người xứ Quảng: Ươm tơ dệt lụa xứ Quảng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 9, 10
Thứ ba ngày 19/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h00: Đất và người xứ Quảng: Ươm tơ dệt lụa xứ Quảng
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 30
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 9, 10
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Miền cao yêu thương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 31
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp dạy trẻ biết chia sẻ và yêu thương
13h35: Ca nhạc quốc tế: Nữ danh ca người người Úc Kylie Minogue

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Sức khỏe cho mọi người
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Tòa án
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 6
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Kinh tế: HTX kiểu mới: nâng cao vai trò kinh tế tập thể
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 11, 12
Thứ tư ngày 20/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Sức khỏe cho mọi người
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 31
8h00: Đất và người xứ Quảng: Ươm tơ dệt lụa xứ Quảng

8h15: Kinh tế: HTX kiểu mới: nâng cao vai trò kinh tế tập thể
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 11, 12
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
10h00: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp dạy trẻ biết chia sẻ và yêu thương
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 32
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Miền cao yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 32
15h50: Kinh tế: HTX kiểu mới: nâng cao vai trò kinh tế tập thể
16h05: Ca nhạc quốc tế: Nữ danh ca người người Úc Kylie Minogue
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Quân khu 5
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 7
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Chàng thủ lĩnh 9X

22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 13, 14
Thứ năm ngày 21/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: THTT Giải Việt dã Báo Quảng Nam lần thứ XXI – Cúp Agribank 2017
10h00: Truyền hình Quân khu 5
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 33
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: HTX kiểu mới: nâng cao vai trò kinh tế tập thể
13h35: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
14h45: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 33
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Chàng thủ lĩnh 9X
16h05: Ca nhạc: Miền cao yêu thương
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 8
20h55: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 15, 16
Thứ sáu ngày 22/9/2 017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 33
8h05: An ninh Quảng Nam
8h20: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 15, 16
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình em
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 1
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Chàng thủ lĩnh 9X
13h35: Ca nhạc: Quê hương tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam

15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 1
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 9
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 24
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 17, 18

 

Thứ bảy ngày 23/9/2017

      5h30: Giới thiệu chương trình

      5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

      5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

      6h00: Quảng Nam ngày mới

      6h30: Bản tin Tài chính thị trường

      6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển

      6h50: Truyền hình Thanh niên

      7h05: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn

      7h20: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 1

      8h05: Dân ca nhạc cổ: Hô hát bài chòi

      8h30: Quảng Nam ngày mới

      9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 17, 18

      9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

      9h35: Ca nhạc: Giới thiệu một số ca khúc Bolero trong chương trình”Nhạc hội Bolero”

                  vì trẻ em nghèo

      10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 9

      11h15: Thời sự QRT

      11h30: Thể thao trong ngày

      11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 2

      12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 24

      13h10: Ca nhạc

      13h20: Đất và người xứ Quảng: Ươm tơ dệt lụa xứ Quảng

      13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình em

      14h00: Thời sự QRT

      14h15: Thể thao trong ngày

      14h20: Giải Việt dã Báo Quảng Nam lần thứ XXI – Cúp Agribank năm 2017

      16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ

      16h50: Bản tin tiếng Anh QRT News

      17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế

      17h15: Chuyên đề khuyến nông: Nuôi ghép tôm sú và cá đối mục

      17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

      17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

      18h10: Xây dựng Nông thôn mới

      18h25: Quảng cáo

      18h30: Thời sự QRT

 

      18h53: Thông báo, quảng cáo

      19h00: Thời sự VTV

      19h45: Thông báo, quảng cáo

      19h50: Sắc màu cuộc sống: Hấp dẫn đường chạy việt dã

      20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 10

      21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 25

      21h45: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc

      22h00: Bản tin tiếng Anh QRT News

      22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

      22h25: Thể thao trong ngày

      22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày

      22h35: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 19, 20

 

Chủ nhật ngày 24/9/2017

      5h30: Giới thiệu chương trình

      5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

      5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

      6h00: Quảng Nam ngày mới

      6h30: Bản tin Tài chính thị trường

      6h35: Sắc màu cuộc sống: Hấp dẫn đường chạy việt dã

      6h50: Chuyên đề khuyến nông: Nuôi ghép tôm sú và cá đối mục

      7h05: Xây dựng nông thôn mới

      7h20: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 2

      8h05: Dân ca nhạc cổ: Đơn ca tài tử

      8h30: Quảng Nam ngày mới

      9h00: Bản tin tiếng Anh QRT News

      9h10: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 19, 20

      9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

      9h40: Nhịp cầu âm nhạc

      10h00: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc

      10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 10

      11h15: Thời sự QRT

      11h30: Thể thao trong ngày

      11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 3

      12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 25

      13h10: Ca nhạc

      13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới

      13h35: Ca nhạc: Khúc hát từ trái tim

 

      14h00: Thời sự QRT

      14h15: Thể thao trong ngày

      14h20: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ

      14h45: Sắc màu cuộc sống: Hấp dẫn đường chạy việt dã

      15h00: Ca nhạc: Giới thiệu một số ca khúc Bolero trong chương trình”Nhạc hội Bolero”

                  vì trẻ em nghèo

      15h50: Xây dựng Nông thôn mới

      16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tình em

      16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích

      16h50: Ca nhạc

      17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế

      17h15: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc

      17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

      17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

      18h10: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam

      18h25: Quảng cáo

      18h30: Thời sự QRT

      18h53: Thông báo, quảng cáo

      19h00: Thời sự VTV

      19h45: Thông báo, quảng cáo

      19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm

      20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 11

      20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 26

      21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới

      22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

      22h15: Thể thao trong ngày

      22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày

      22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 21, 22 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 11-9 ĐẾN 17-9-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 11/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Hành trình hướng thiện
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 22
8h05: Dân ca nhạc cổ: Mẹ ơi trọn nghĩa, trọn tình
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 7
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng - tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 23
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 20
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 23
15h50: Bạn có biết: Chế biến món cá lóc nướng rơm
16h05: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Tiếp sóng THTT Lễ khai mạc Liên hoan truyền hình Công an nhân dân lần thứ XI - 2017
21h30: Game show: Hóa đơn may mắn
22h15: Pháp luật và đời sống: Camera giám sát an ninh trật tự
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 8


Thứ ba ngày 12/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Pháp luật và đời sống: Camera giám sát an ninh trật tự
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 23
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Xây dựng nông thôn mới
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 8
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim hài: Chàng Bụt hậu đậu – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 24
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc
13h20: Hành trình hướng thiện

13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Lễ khai mạc Liên hoan truyền hình Công an nhân dân lần thứ XI - 2017
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Tòa án
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 30
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Phim tài liệu: Kỳ Anh – địa đạo của lòng dân
22h15: Văn hóa xã hội: Rộn ràng lễ hội làng gốm
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 9


Thứ tư ngày 13/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h05: Phim tài liệu: Kỳ Anh – địa đạo của lòng dân

7h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 24
8h15: Văn hóa xã hội: Rộn ràng lễ hội làng gốm
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 9
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Rủ nhau đi đánh bài chòi
10h00: Bạn có biết: Chế biến món cá lóc nướng rơm
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 25
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 25
15h50: Văn hóa xã hội: Rộn ràng lễ hội làng gốm
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Giới thiệu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 1
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ

21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới ở cơ sở
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 10


Thứ năm ngày 14/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 25
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới ở cơ sở
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 10
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
10h00: Văn hóa xã hội: Rộn ràng lễ hội làng gốm
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 26
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Pháp luật và đời sống: Camera giám sát an ninh trật tự
13h35: Dân ca nhạc cổ: Rủ nhau đi đánh bài chòi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Giới thiệu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 26
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới ở cơ sở
16h05: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương

16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 2
20h55: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Phim tài liệu: Chị Trần Thị Lý
22h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 1, 2


Thứ sáu ngày 15/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h05: Phim tài liệu: Chị Trần Thị Lý
7h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 26
8h15: An ninh Quảng Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 1, 2
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình biển
10h00: Truyền hình tiếng Ca Dong

10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 27
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới ở cơ sở
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 27
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Rủ nhau đi đánh bài chòi
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Nam Giang
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
20h00: Tiếp sóng THTT Lễ bế mạc Liên hoan truyền hình Công an nhân dân lần thứ XI - 2017
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 21
22h15: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 3, 4

 

Thứ bảy ngày 16/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 27
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Quê hương tình yêu và ước vọng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 3, 4
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim hài: Chàng Bụt hậu đậu – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 28
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 21
13h10: Ca nhạc
13h20: Đất và người xứ Quảng
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình biển
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng
15h00: Lễ bế mạc Liên hoan truyền hình Công an nhân dân lần thứ XI - 2017
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Bản tin tiếng Anh QRT News
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
19h55: Chuyên mục Viện Kiểm sát
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 3
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 22
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh QRT News
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h35: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 5, 6


Chủ nhật ngày 17/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h40: Chuyên mục Viện Kiểm sát
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Chương trình Học trò xứ Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Bản tin tiếng Anh QRT News
9h10: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 5, 6
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 29
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 22
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng

13h35: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Cải cách hành chính
14h50: Chuyên mục Viện Kiểm sát
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 29
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tình biển
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp dạy trẻ biết chia sẻ và yêu thương
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 4
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 23
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Quê hương, tình yêu và ước vọng
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 7, 8

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 4-9 ĐẾN 10-9-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 4/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h05: Phim tài liệu: Trương Chí Cương – trọn đời cống hiến, tập 1 “Một lòng trung kiên”
7h30: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 15
8h15: Phim tài liệu: Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng
10h20: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng - tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 16
12h20: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 3
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Chào năm học mới
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 16
15h50: Kiến thức cuộc sống: Một ngày dạo trên hồ Trung Phước
16h05: Ca nhạc: Việt Nam quê hương tôi
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Cải cách hành chính
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 23
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 1


Thứ ba ngày 5/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Hộp thư truyền hình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 16
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Xây dựng nông thôn mới
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 1
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Miền quê yêu thương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 17
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc
13h20: Cải cách hành chính
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc rock Aerosmith

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Sức khỏe cho mọi người
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 24
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Phim tài liệu: Trương Chí Cương – trọn đời cống hiến, tập 2 “Một lòng sắt son”
22h10: Kinh tế: Vốn cho mô hình kinh tế hợp tác xã
22h25: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 2


Thứ tư ngày 6/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h50: Sức khỏe cho mọi người
7h05: Phim tài liệu: Trương Chí Cương – trọn đời cống hiến, tập 2 “Một lòng sắt son”
7h30: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 17

8h15: Kinh tế: Vốn cho mô hình kinh tế hợp tác xã
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 2
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Mẹ ơi trọn nghĩa, trọn tình
10h00: Kiến thức cuộc sống: Một ngày dạo trên hồ Trung Phước
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 18
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Miền quê yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 18
15h50: Kinh tế: Vốn cho mô hình kinh tế hợp tác xã
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc rock Aerosmith
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 25
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Vượt lên số phận

22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 3


Thứ năm ngày 7/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 18
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Vượt lên số phận
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 3
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Hương sen
10h00: Kinh tế: Vốn cho mô hình kinh tế hợp tác xã
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 25
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 19
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
13h35: Dân ca nhạc cổ: Mẹ ơi trọn nghĩa, trọn tình
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 19
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Vượt lên số phận
16h05: Ca nhạc: Miền quê yêu thương
16h30: Tạp chí thiếu nhi

16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 26
20h55: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Phim tài liệu: Ký ức Sơn Cẩm Hà
22h15: Dân tộc và miền núi
22h30: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 4


Thứ sáu ngày 8/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h05: Phim tài liệu: Ký ức Sơn Cẩm Hà
7h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
8h15: An ninh Quảng Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 4
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu những ca khúc được yêu thích
10h00: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 26

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 20
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Vượt lên số phận
13h35: Ca nhạc: Hương sem
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 20
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Mẹ ơi trọn nghĩa, trọn tình
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 27
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 18
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 5


Thứ bảy ngày 9/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 20
8h05: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 5
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
10h00: Tạp chí văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 27
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 21
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 18
13h10: Ca nhạc
13h20: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu ca khúc được yêu thích
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 21
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hương sen
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu giai điệu Bolero
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 28
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 19
21h45: Phim tài liệu: Chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 6


Chủ nhật ngày 10/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Phim tài liệu: Chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu
7h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 21
8h15: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu giai điệu Bolero
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 6
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 22
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 19
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển

13h35: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 22
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu những ca khúc được yêu thích
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: Chế biến món cá lóc nướng rơm
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 29
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 20
21h45: Sắc màu cuộc sống: Sắc màu giai điệu Bolero
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Củ Chi đất thép thành đồng – tập 7

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 28-8 ĐẾN 3-9-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 28/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc: Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ II
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 8
8h00: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
8h15: Kết nối những mảnh đời
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – tập 8
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng - tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 17
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Đất nước đẹp ngàn hoa
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
15h50: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
16h05: Ca nhạc: Lời yêu
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 17
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 1


Thứ ba ngày 29/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 1
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc

13h20: Kết nối những mảnh đời
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
15h50: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 18
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 2


Thứ tư ngày 30 /8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn

6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
8h00: Kết nối những mảnh đời
8h15: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 2
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
15h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Ước mơ hồng
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM

20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 19
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 3


Thứ năm ngày 31/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 3
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
13h35: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Ước mơ hồng
14h45: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM

16h05: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT chương trình “Kết nối yêu thương” số 6
21h30: Game show: Bạn có bình thường
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 4


Thứ sáu ngày 1/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 4
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ - một tình yêu bao la
10h00: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
10h15: Phim hài: Không hề biết giận

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 13
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM
13h35: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 13
15h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
16h05: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 20
20h55: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 1
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 5

 

Thứ bảy ngày 2/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim tài liệu: Nơi viết lời huyền thoại
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Mẹ vắng nhà
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 6
10h30: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 14
12h20: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Phim tài liệu: Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ một tình yêu bao la
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 14
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Tạp chí văn hóa thế giới
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 21
21h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 2
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mắt Bác Hồ cười


Chủ nhật ngày 3/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Chương trình Học trò xứ Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Mắt Bác Hồ cười
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 15
12h20: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Việt Nam quê hương tôi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Cải cách hành chính

15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 15
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ một tình yêu bao la
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Chào năm học mới
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Một ngày dạo trên hồ Trung Phước
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 22
20h55: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 3
21h45: Phim tài liệu: Trương Chí Cương – trọn đời cống hiến, tập 1 “Một lòng trung kiên”
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền thoại ghe bầu

 


Trang 1 trong tổng số 49 trang.

 

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

quangnamNgayMoi

bantintienganh

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Chủ nhật ngày 24/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Sắc màu cuộc sống: Hấp dẫn đường chạy việt dã
6h50: Chuyên đề khuyến nông: Nuôi ghép tôm sú và cá đối mục
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 2
8h05: Dân ca nhạc cổ: Đơn ca tài tử
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Bản tin tiếng Anh QRT News
9h10: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 19, 20
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 3
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 25
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Khúc hát từ trái tim

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Sắc màu cuộc sống: Hấp dẫn đường chạy việt dã
15h00: Ca nhạc: Giới thiệu một số ca khúc Bolero trong chương trình”Nhạc hội Bolero”
vì trẻ em nghèo
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tình em
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 11
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 26
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 21, 22

Dành cho quảng cáo

dai duong xanh

 

 

2thco

 

dam phu my

 

1vt

 

3vc

 

LO GO BQL KTMCL

 

BIDV

 

 

SangTaoPhanMem

 

thu upu 47

 

 disan2017  

htkhang 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter