thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN
Lịch phát sóng hằng tuầnCHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TU NGAY 20/4 DEN NGAY 25/4/2015

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM
Phát trên kênh 31 - 35 và 43 UHF
-----*****-----


Thứ hai ngày 20/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h10: Chuyên mục Nông thôn mới
6h20: Giáo dục Quảng Nam
6h30: Phổ biến, giáo dục pháp luật
6h45: Những miền quê xứ Quảng: Đổi mới trên quê hương Trà tập
7h00: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 5
7h20: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi – tập 4
8h05: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
8h20: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 16
9h10: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc thập niên 80
9h30: Văn học nghệ thuật: Lắng trong thời gian
9h45: Kiến thức cuộc sống: Nét đẹp trong trang phục cưới
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 31
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Tiến về Sài Gòn
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 10
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 23
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Chuyên mục 360o
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 16
15h55: Giai điệu vượt thời gian: Tiến về Sài Gòn
16h15: Văn học nghệ thuật: Lắng trong thời gian
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 16
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Bản tin xây dựng nông thôn mới
20h00: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 28
21h10: Pháp luật và đời sống
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 32
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 6


Thứ ba ngày 21/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Pháp luật và đời sống
6h45: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 6
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi – tập 5
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Bản tin xây dựng nông thôn mới
8h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 17
9h10: Tạp chí thiếu nhi
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 32
11h00: Ca nhạc: Hồn Việt dáng xưa
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 11
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cuộc gặp gỡ định mệnh – tập 1
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"

14h45: Pháp luật và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 17
15h55: Việc làm và dạy nghề: Nghề làm gốm
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 17
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chuyên mục Tòa án
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 29
21h10: Kinh tế
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 33
22h20: Phim tài liệu: Duy Xuyên – một miền quê xứ Quảng ( tập 1 )
22h50: Thời sự QRT
23h15: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 7


Thứ tư ngày 22/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Tòa án
6h30: Sức khỏe cho mọi người
6h45: Phim tài liệu: Duy Xuyên – một miền quê xứ Quảng ( tập 1 )
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi – tập 6
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Kinh tế
8h20: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 18
9h10: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 7
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 33
11h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc thập niên 80
11h30: Thời sự QRT

11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 12
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cuộc gặp gỡ định mệnh – tập 2
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Kinh tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 18
15h55: Chuyên mục Tòa án
16h10: Ca nhạc: Hồn Việt dáng xưa
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 18
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 30
21h10: Nhịp điệu cuộc sống
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 34
22h20: Phim tài liệu: Duy Xuyên – một miền quê xứ Quảng ( tập 2 )
22h50: Thời sự QRT
23h15: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 1


Thứ năm ngày 23/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h30: Quốc phòng toàn dân
6h45: Phim tài liệu: Duy Xuyên – một miền quê xứ Quảng ( tập 2 )

7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi – tập 7
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Nhịp điệu cuộc sống
8h20: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 19
9h10: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 1
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 34
11h00: Ca nhạc: Tình ca biên giới
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 13
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cuộc gặp gỡ định mệnh – tập 3
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Nhịp điệu cuộc sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 19
15h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
16h10: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc thập niên 80
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 19
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Đại biểu dân cử với cử tri
20h20: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 31
21h10: Dân tộc và miền núi
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 35
22h20: Phim tài liệu: Duy Xuyên – một miền quê xứ Quảng ( tập 3 )
22h50: Thời sự QRT

23h15: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 2


Thứ sáu ngày 24/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Đại biểu dân cử với cử tri
6h30: Phim tài liệu: Duy Xuyên – một miền quê xứ Quảng ( tập 3 )
7h00: THTT Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Duy Xuyên
8h45: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 20
9h40: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 2
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 35
11h00: Dân ca nhạc cổ: Về miền quê thương nhớ
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 14
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cuộc gặp gỡ định mệnh – tập 4
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi:
14h45: Dân tộc và miền núi
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 20
15h55: Đại biểu dân cử với cử tri
16h10: Ca nhạc: Tình ca biên giới
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 20
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT chương trình nghệ thuật "Giai điệu Duy Xuyên"
21h45: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển

22h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 36
22h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
23h05: Thời sự QRT
23h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 3


Thứ bảy ngày 25/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Nông thôn mới
6h25: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h40: Sắc màu cuộc sống: Sách trong đời sống hiện đại
6h55: Nhịp cầu âm nhạc
7h15: Phim cổ tích: Sự tích dã tràng
8h00: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h15: Chương trình nghệ thuật chào mừng 40 năm giải phóng huyện Quế Sơn
9h00: Chuyên mục 360o: Công viên bướm tạiDu bai
9h15: Bạn có biết: Chế biến món mít hông
9h30: Chương trình nghệ thuật chào mừng 40 năm giải phóng huyện Điện Bàn
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 36
11h00: Ca nhạc: Bám biển quê hương
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 15
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cuộc gặp gỡ định mệnh – tập 5
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Sắc màu cuộc sống: Sách trong đời sống hiện đại
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 21
15h55: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
16h10: Chuyên mục Nông thôn mới
16h30: THTT Giải bóng đá vô địch quốc gia – TOYOTA 2015:
QNK Quảng Nam gặp Thanh Hóa
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Kết nối những mảnh đời
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 33
21h10: Truyền hình huyện Điện Bàn
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 37
22h25: Sắc màu cuộc sống: Sách trong đời sống hiện đại
22h40: Thời sự QRT
23h05: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h20: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 4


Chủ nhật ngày 26/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Truyền hình huyện Điện Bàn
6h30: Kết nối những mảnh đời
6h45: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 4
7h05: Giai điệu vượt thời gian: Đất nước trọn niềm vui
7h25: Sân khấu kịch nói: Vì Tổ quốc
9h00: Chương trình nghệ thuật chào mừng 40 năm giải phóng huyện Thăng Bình
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 37
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 16
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Cuộc gặp gỡ định mệnh – tập 6
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Việc làm và dạy nghề: Nghề trồng cam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 22
15h55: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày

17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân - tập 21
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên đề Nông nghiệp – khuyến nông
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật:
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 33
21h10: Những miền quê xứ Quảng:
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 38
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 5

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 13/4 ĐẾN 19/4/2015

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM
Phát trên kênh 31 - 35 và 43 UHF
-----*****-----


Thứ hai ngày 13/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phổ biến, giáo dục pháp luật
6h30: Những miền quê xứ Quảng
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 17, 18
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 54
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Nhịp cầu âm nhạc
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 11
9h10: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc trong phim
9h30: Bạn có biết: Cách chế biến món tôm rang muối
9h45: Sắc màu cuộc sống: Khám phá không gian nhà cổ ( phần 2 )
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 24
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Lối về xóm nhỏ
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 3
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 16
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Chuyên mục 360o
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 9
15h55: Giai điệu vượt thời gian: Lối về xóm nhỏ
16h15: Sắc màu cuộc sống: Khám phá không gian nhà cổ ( phần 2 )
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 9
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Bản tin xây dựng nông thôn mới
20h00: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 21
21h10: Hộp thư truyền hình
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 25
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 19, 20


Thứ ba ngày 14/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Hộp thư truyền hình
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 19, 20
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 55
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Bản tin xây dựng nông thôn mới
8h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h15: Phim truyện Hàn Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 12
9h10: Tạp chí thiếu nhi
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 25
11h00: Ca nhạc: Nơi đảo xa
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 4
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 17
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Hộp thư truyền hình

15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 10
15h55: Bạn có biết: Cách chế biến món tôm rang muối
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 10
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h30: Thời sự QRT
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chuyên mục Tòa án
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 22
21h10: Văn hóa xã hội
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 26
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 21, 22


Thứ tư ngày 15/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Tòa án
6h30: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 21, 22
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi – tập 1
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Văn hóa xã hội
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 13
9h10: Đất và người xứ Quảng
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 26
11h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc trong phim
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày

11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 5
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 18
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Văn hóa xã hội
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 11
15h55: Chuyên mục Tòa án
16h10: Ca nhạc: Nơi đảo xa
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 11
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 23
21h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 27
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 23, 24


Thứ năm ngày 16/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
6h30: Quốc phòng toàn dân
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 23, 24
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi – tập 2

7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 14
9h10: Phim khoa giáo: Xương thủy tinh
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 27
11h00: Ca nhạc: Những miền quê xứ Quảng
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 6
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 19
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 12
15h55: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
16h10: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc trong phim
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi: Một ngày ở trường
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 12
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h20: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 24
21h10: Dân tộc và miền núi
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 28
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 25, 26


Thứ sáu ngày 17/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 25, 26
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu của tôi, gia đình của tôi – tập 3
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Dân tộc và miền núi
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 15
9h10: Phim khoa giáo: Cơ hội cho trẻ khuyết tật
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 28
11h00: Dân ca nhạc cổ: Thánh thót khúc cầm thi
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt - tập 7
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 20
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi: Một ngày ở trường
14h45: Dân tộc và miền núi
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 13
15h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
16h10: Ca nhạc: Những miền quê xứ Quảng
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 13
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chuyên mục Kinh tế mở Chu lai – tiềm năng và phát triển
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 25
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 29
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 27, 28


Thứ bảy ngày 18/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h30: Truyền hình Thanh niên
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 27, 28
7h05: Nhịp cầu âm nhạc
7h25: Phim thiếu nhi: Người thợ mộc Nam Hoa
8h10: Bản tin duyên hải miền Trung
8h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h30: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng ( phần 1 )
9h15: Chuyên mục 360o: Xu hướng uống trà ở Mỹ
9h30: Kiến thức cuộc sống: Sự khác nhau giữa lễ cưới truyền thống và hiện đại
9h45: Văn học nghệ thuật: Lắng trong thời gian
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 29
11h00: Ca nhạc: Nhịp đập thành phố trẻ
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 8
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 21
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Việc làm và dạy nghề: Nghề may
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 14
15h55: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
16h10: Dân ca nhạc cổ: Thánh thót khúc cầm thi

16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 14
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình huyện Nam Giang
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 26
21h10: Văn học nghệ thuật: Lắng trong thời gian
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 30
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự Huyền bí sông Hằng – tập 29, 30


Chủ nhật ngày 19/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Cải các hành chính
6h25: Truyền hình huyện Nam Giang
6h40: Giai điệu vượt thời gian: Tiến về Sài Gòn
7h00: Sân khấu kịch: Hoa phong ba
8h30: Vản học nghệ thuật: Lắng trong thời gian
8h45: Kiến thức cuộc sống: Sự khác nhau giữa truyền thống và hiện đại
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng ( phần 2 )
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 30
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 9
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 22
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Việc làm và dạy nghề: Nghề may
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 15
15h55: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân - tập 15
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
18h20: Chuyên mục Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật:
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 27
21h10: Những miền quê xứ Quảng: Đổi mới trên quê hương Trà Tập
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 31
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự Huyền bí sông Hằng – tập 31, 32

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TU NGAY 6/4 DEN 11/4/2015

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM
Phát trên kênh 31 - 35 và 43 UHF
-----*****-----


Thứ hai ngày 6/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phổ biến, giáo dục pháp luật
6h30: Những miền quê xứ Quảng
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 3, 4
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 49
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – những thành tựu và tầm tư duy
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 6
9h10: Ca nhạc quốc tế: Nghệ sĩ ghi – ta Carlos Santana
9h30: Kiến thức cuộc sống
9h45: Việc làm và dạy nghề: Nghề trồng nấm
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 17
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Việt Nam quê hương tôi
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió - tập 61
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 9
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Chuyên mục 360o
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 2
15h55: Giai điệu vượt thời gian: Việt Nam quê hương tôi
16h15: Kiến thức cuộc sống
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 2
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Bản tin xây dựng nông thôn mới
20h00: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 14
21h10: Đất và người xứ Quảng
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 18
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 5, 6


Thứ ba ngày 7/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h25: Đất và người xứ Quảng
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 5, 6
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 50
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
7h55: Bản tin xây dựng nông thôn mới
8h00: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h15: Phim truyện Hàn Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 7
9h10: Tạp chí thiếu nhi
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 18
11h00: Ca nhạc: Trăm nhớ nghìn thương
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 62
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 10
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Đất và người xứ Quảng

15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 3
15h55: Việc làm và dạy nghề: Nghề trồng nấm
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 3
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 15
21h10: Kinh tế
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 19
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 7, 8


Thứ tư ngày 8/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h30: Sức khỏe cho mọi người
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 7, 8
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 51
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Kinh tế
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 8
9h10: Phim khoa giáo: Cân bằng sinh thái trong ao tôm
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 19
11h00: Ca nhạc quốc tế: Nghệ sĩ ghi – ta Carlos Santana
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày

11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 63
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 11
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Kinh tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 4
15h55: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
16h10: Ca nhạc: Trăm nhớ nghìn thương
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 4
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 16
21h10: Nhịp điệu cuộc sống
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 20
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 9, 10


Thứ năm ngày 9/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h30: Quốc phòng toàn dân
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 9, 10
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 52
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Nhịp điệu cuộc sống
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 9
9h10: Phim khoa giáo: Diệt rầy nâu không cần thuốc
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 20
11h00: Ca nhạc: Những miền quê yêu thương
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 64
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 12
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Nhịp điệu cuộc sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 5
15h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
16h10: Ca nhạc quốc tế: Nghệ sĩ ghi – ta Carlos Santana
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi: Đến với hội thi Thuyết trình văn học năm 2015
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 5
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Đại biểu dân cử với cử tri
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 17
21h10: Dân tộc và miền núi
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 21
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 11, 12

 

Thứ sáu ngày 10/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Đại biểu dân cử với cử tri
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 11, 12
7h05: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 53
7h50: Bản tin duyên hải miền Trung
8h00: Dân tộc và miền núi
8h15: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 10
9h10: Đất và người xứ Quảng
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 21
11h00: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 65
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 13
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi: Đến với hội thi Thuyết trình văn học năm 2015
14h45: Dân tộc và miền núi
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 6
15h55: Đại biểu dân cử với cử tri
16h10: Ca nhạc: Những miền quê yêu thương
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 6
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chuyên mục Kinh tế mở Chu lai – tiềm năng và phát triển
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 18
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 22
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự "Huyền bí sông Hằng" – tập 13, 14


Thứ bảy ngày 11/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Nông thôn mới
6h30: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h45: Sắc màu cuộc sống: Khám phá không gian nhà cổ ( phần 2 )
7h00: Nhịp cầu âm nhạc
7h20: Phim thiếu nhi: Đồng tiền Vạn Lịch
8h05: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h20: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát CB – CCVC ngành y tế Quảng Nam
8h40: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu ( phần 1 )
9h30: Bạn có biết: Cách chế biến món tôm rang muối
9h45: Chuyên mục 360o : Bảo tàng mèo ở Singapore
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 22
11h00: Ca nhạc: Giấc mơ
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 1
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 14
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Sắc màu cuộc sống: Khám phá không gian nhà cổ ( phần 2 )
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 7
15h55: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
16h10: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân – tập 7
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình huyện Tiên Phước
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Truyền hình tiếng Ca Dong
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 19
21h10: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát CB – CCVC ngành y tế Quảng Nam
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 23
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự Huyền bí sông Hằng – tập 15, 16


Chủ nhật ngày 12/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Truyền hình huyện Tiên Phước
6h30: Giai điệu vượt thời gian: Lối về xóm nhỏ
6h50: Phim tài liệu: Ký sự Huyền bí sông Hằng – tập 15, 16
7h10: Sân khấu cải lương: Hùm thiêng Yên Thế
8h50: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát CB – CCVC ngành y tế Quảng Nam
9h10: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu ( phần 2 )
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 23
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 2
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 15
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Việc làm và dạy nghề: Nghề sửa chữa máy gặt đập liên hợp
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 8
15h55: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân - tập 8
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Bạn có biết: Cách chế biến món tôm rang muối
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật:
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 20
21h10: Những miền quê xứ Quảng
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 24
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Ký sự Huyền bí sông Hằng – tập 17, 18

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TU NGAY 30/3 DEN 5/4/2015

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM
Phát trên kênh 31 - 35 và 43 UHF
-----*****-----


Thứ hai ngày 30/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h10: Sâm Ngọc Linh – định danh thương hiệu sâm Việt Nam
6h15: Phổ biến, giáo dục pháp luật
6h30: Những miền quê xứ Quảng
6h45: Phim tài liệu: Quảng Nam – 40 năm xây dựng và phát triển
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 44
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Nhịp điệu cuộc sống
8h20: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 1
9h10: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Rock - Aerosmith
9h30: Sắc màu cuộc sống: Hào khí tháng 3
9h45: Phóng sự: Phụ nữ với công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 10
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Khúc hát Quảng Nam
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió - tập 54
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 2
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Chuyên mục 360o
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 28
15h55: Giai điệu vượt thời gian: Khúc hát Quảng Nam
16h15: Sắc màu cuộc sống: Hào khí tháng 3
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 21
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Bản tin xây dựng nông thôn mới
20h00: Tài nguyên và môi trường
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 7
21h10: Hộp thư truyền hình
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 11
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Giữ hồn phố xưa


Thứ ba ngày 31/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Hộp thư truyền hình
6h45: Phim tài liệu: Giữ hồn phố xưa
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 45
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Bản tin xây dựng nông thôn mới
8h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h25: Phim truyện Hàn Quốc: Người vợ đáng thương – tập 2
9h10: Tạp chí thiếu nhi
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 11
11h00: Ca nhạc: Thành phố tình ca
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 55
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 3
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"

14h45: Hộp thư truyền hình
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 29
15h55: Tài nguyên và môi trường
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 22
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h30: Thời sự QRT
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phụ nữ Quảng Nam
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 8
21h10: Văn hóa xã hội: Chú trọng hoạt động ngoại khóa để nâng cao chất lượng giáo dục
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 12
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Từ trái tim đến trái tim


Thứ tư ngày 01/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phụ nữ Quảng Nam
6h30: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
6h45: Phim tài liệu: Từ trái tim đến trái tim
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 46
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Văn hóa xã hội: Chú trọng hoạt động ngoại khóa để nâng cao chất lượng giáo dục
8h20: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 3
9h15: Kinh tế
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 12
11h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Rock - Aerosmith
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 56
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 4
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Văn hóa xã hội: Chú trọng hoạt động ngoại khóa để nâng cao chất lượng giáo dục
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 30
15h55: Phụ nữ Quảng Nam
16h10: Ca nhạc: Thành phố tình ca
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 23
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phóng sự: Phụ nữ với công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 9
21h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – những thành tựu và tầm tư duy
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 13
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Không giới tuyến


Thứ năm ngày 02/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phóng sự: Phụ nữ với công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh
6h30: Quốc phòng toàn dân
6h45: Phim tài liệu: Không giới tuyến
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 47
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – những thành tựu và tầm tư duy
8h20: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 4
9h15: Văn hóa xã hội: Chú trọng hoạt động ngoại khóa để nâng cao chất lượng giáo dục
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 13
11h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 57
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 5
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quảng Nam – những thành tựu và tầm tư duy
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 31
15h55: Phóng sự: Phụ nữ với công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh
16h10: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Rock - Aerosmith
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 24
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 10
21h10: Dân tộc và miền núi
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 14
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Anh em

 

Thứ sáu ngày 03/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Anh em
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 48
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Dân tộc và miền núi
8h20: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 5
9h10: Đất và người xứ Quảng
9h30: Ca nhạc nhắn tin
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 14
11h00: Dân ca nhạc cổ: Ca trù Thăng Long – Hà Nội
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 58
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 6
14h00: Thời sự QRT
14h15: Dân tộc và miền núi
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 32
15h55: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
16h10: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 25
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chuyên mục Kinh tế mở Chu lai – tiềm năng và phát triển
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 11
21h10: Truyền hình tiếng Cơ Tu
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 15
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Lời nhắn từ đảo Gạc Ma


Thứ bảy ngày 04/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h30: Truyền hình Thanh niên
6h45: Phim tài liệu: Lời nhắn từ đảo Gạc Ma
7h05: Nhịp cầu âm nhạc
7h25: Phim thiếu nhi: "Ăn khế trả vàng", "Sự tích cây nêu ngày tết"
8h25: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
8h40: Khách mời trường quay: Chung tay vì người nghèo
9h45: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích sức khỏe từ việc tập thể dục
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 15
11h00: Ca nhạc: Nhớ từng phút giây
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 59
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 7
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Truyền hình Thanh niên
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 33
15h55: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
16h10: Dân ca nhạc cổ: Ca trù Thăng Long – Hà Nội
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử - tập 26
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích sức khỏe từ việc tập thể dục
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Cải cách hành chính
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 12
21h10: Chuyên mục 360º : Nghệ thuật cắm hoa Ikebana – Nhật Bản
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 16
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu


Chủ nhật ngày 05/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Cải cách hành chính
6h30: Giai điệu vượt thời gian: Việt Nam quê hương tôi
6h55 : Kiến thức cuộc sống: Lợi ích sức khỏe từ việc tập thể dục
7h10: Sân khấu ca kịch: Điều không thể mất
8h45: Chuyên mục 360º : Nghệ thuật cắm hoa Ikebana – Nhật Bản
9h00:
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 16
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu trong gió – tập 60
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 8
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Cải cách hành chính
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 1
15h55: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ

16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân - tập 1
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật: Kế hoạch 41 và việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 13
21h10: Những miền quê xứ Quảng
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 17
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TU NGAY 23/3 DEN NGAY 29/3/2015

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM
Phát trên kênh 31 - 35 và 43 UHF
-----*****-----


Thứ hai ngày 23/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phổ biến, giáo dục pháp luật
6h30: Những miền quê xứ Quảng
6h45: Phim tài liệu: Đảng bộ Quảng Nam – những chặng đường vẻ vang
7h15: Khách mời trường quay: Quê hương xứ rượu hồng đào
8h10: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Quế Hiệp trước thềm đại hội
8h25: Phim truyện Đài Loan: Cuộc sống hiện đại – tập 36
9h15: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc Rock hay
9h35: Văn học nghệ thuật: Thơ đồng hành cùng mùa xuân đất nước
9h50: Kiến thức cuộc sống: Những điều cần biết khi trẻ bị sốt
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 4
11h00: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió - tập 47
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình đá quí – tập 64
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Chuyên mục 360o: Học viện Socola ở Dubai
15h00: Khách mời trường quay: Gặp gỡ tháng 3
15h55: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
16h15: Văn học nghệ thuật: Thơ đồng hành cùng mùa xuân đất nước
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 14
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Bản tin xây dựng nông thôn mới
20h00: Tài nguyên và môi trường
20h10: Phim tài liệu: Cầu Cửa Đại
20h30: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 4
21h25: Phim tài liệu: Quảng Nam – 40 năm xây dựng và phát triển
22h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 5
22h50: Pháp luật và đời sống
23h05: Thời sự QRT
23h30: Bản tin miền Trung và tin quốc tế


Thứ ba ngày 24/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tài nguyên và môi trường
6h30: Pháp luật và đời sống
6h45: Phim tài liệu: Quảng Nam – 40 năm xây dựng và phát triển
7h15: Phim truyện Việt Nam: Một thời đã sống – tập 1
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Bản tin xây dựng nông thôn mới
8h10: Truyền hình thành phố Tam Kỳ
8h25: Phim truyện Việt Nam: Một thời đã sống – tập 2
9h15: Phim tài liệu: Cầu Cửa Đại
9h30: Phim tài liệu: Đảng bộ Quảng Nam – những chặng đường vẻ vang
10h00: Phim truyện Việt Nam: Nổi gió – tập 1
11h00: Ca nhạc: Đất Quảng – những miền quê yêu thương
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 48
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình đá quí – tập 65
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Pháp luật và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 26
15h55: Kiến thức cuộc sống: Những điều cần biết khi trẻ bị sốt
16h10: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 15
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: THTT Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam, 85 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
20h00: Tiếp sóng VTV1 THTT chương trình nghệ thuật " Huyền thoại Mẹ"
21h40: Quảng cáo
21h50: Thời sự QRT
22h15: Phim tài liệu: Quảng Nam – 40 xây dựng và phát triển
22h45: Phụ nữ Quảng Nam
23h00: Kinh tế
23h15: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h30: Thể thao rong ngày


Thứ tư ngày 25/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Phụ nữ Quảng Nam
6h30: Sức khỏe cho mọi người
6h45: Phim tài liệu: Quế Sơn – 40 năm xây dựng và phát triển
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 43
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Kinh tế
8h20: Phim truyện Hàn Quốc: Cuộc sống hiện đại – tập 37
9h15: Pháp luật và đời sống
9h30: Phim tài liệu: Cát cháy
10h00: Phim truyện Việt Nam: Nổi gió – tập 2
11h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc Rock hay
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 49
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình đá quí – tập 66
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Kinh tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 27
16h00: Phim tài liệu: Quế Sơn – 40 năm xây dựng và phát triển
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 16
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Quế Sơn ( 26/3/1975 – 26/3/2015 )
21h45: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 6
22h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
22h50: Nhịp điệu cuộc sống
23h05: Thời sự QRT
23h30: Bản tin miền Trung và tin quốc tế


Thứ năm ngày 26/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h30: Quốc phòng toàn dân
6h45: Phim tài liệu: Thăng Bình
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 44
8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Nhịp điệu cuộc sống
8h20: Phim truyện Đài Loan: Cuộc sống hiện đại – tập 38
9h15: Phụ nữ Quảng Nam
9h30: Phim tài liệu: Quế Sơn – 40 năm xây dựng và phát triển

10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 6
11h00: Ca nhạc: Bài ca tuổi trẻ
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 50
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình đá quí – tập 67
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Nhịp điệu cuộc sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 29
15h55: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
16h00: Phim tài liệu: Thăng Bình
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 17
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Thăng Bình
22h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 7
22h55: Đại biểu dân cử với cử tri
23h10: Thời sự QRT
23h35: Bản tin miền Trung và tin quốc tế


Thứ sáu ngày 27/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Đại biểu dân cử với cử tri
6h30: An ninh Quảng Nam
6h45: Phim tài liệu: Đảng bộ Quảng Nam – một chặng đường vẻ vang
7h15: Phim truyện Hàn Quốc: Vương quốc của gió – tập 45

8h00: Bản tin duyên hải miền Trung
8h05: Thông tin khoa học và công nghệ
8h20: Phim truyện Đài Loan: Người vợ đáng thương – tập 1
9h15: Nhịp điệu cuộc sống
9h30: Phim tài liệu: Từ vùng cát trắng năm xưa
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 7
11h00: Dân ca nhạc cổ: Bài ca quê hương
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 51
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình đá quí – tập 68
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Vn học nghệ thuật: Thơ đồng hành cùng quê hương, đất nước
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 29
15h55: Đại biểu dân cử với cử tri
16h10: Ca nhạc: Bài ca tuổi trẻ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử – tập 18
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: Tiếp sóng Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Điện Bàn, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Công bố thành lập thị xã Điện Bàn
21h50: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 8
22h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
23h00: Thời sự QRT
23h25: Phim tài liệu: Đảng bộ Quảng Nam – những chặng đường vẻ vang

 

Thứ bảy ngày 28/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h30: Sắc màu cuộc sống: Khám phá không gian nhà cổ
6h45: Phim tài liệu: Đảng bộ Quảng Nam – những chặng đường vẻ vang
7h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
7h30: Nhịp cầu âm nhạc
8h00: THTT Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Hội An
9h45: An ninh tiếng Cơ Tu
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 8
11h00: Ca nhạc: Thành phố bên bờ sông Hàn
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tình yêu trong gió – tập 52
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình đá quí – tập 69
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Sắc màu cuộc sống: Khám phá không gian nhà cổ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Mẹ và con trai – tập 30
16h00: Chuyên mục Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
16h15: Dân ca nhạc cổ: Bài ca quê hương
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử - tập 19
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình huyện Điện Bàn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Kết nối những mảnh đời
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 5
21h10:
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 10
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu:


Chủ nhật ngày 29/3/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Truyền hình huyện Điện Bàn
6h30: Kết nối những mảnh đời
6h45: Giai điệu vượt thời gian: Khúc hát Quảng Nam
7h10: Sân khấu kịch nói: Ký ức đồng đội
8h45: Chuyên mục 360o
9h00: Phim truyện
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 9
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Đài Loan: Tình yêu trong gió – tập 53
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình đá quí - tập 70
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 1
16h00: Chương trình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ
16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Tình mẫu tử - tập 20
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật:
20h00: Tiếp sóng THTT Lế kỷ niệm 40 năm ngày giarim phóng TP Đà Nẵng
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 10
22h25: Những miền quê xứ Quảng
22h40: Thời sự QRT
23h05: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h20: Thể thao trong ngày
23h30: Phim tài liệu

 


Trang 1 trong tổng số 24 trang.

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

caiCachHanhChinh

PhBienGDPL

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

NhungMienQueXQ

KhachMoiTruongQuay

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Chủ nhật ngày 19/4/2015


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Đội bóng rổ Kăng - gu"
5h50: Thời sự QRT
6h15: Cải cách hành chính
6h25: Truyền hình huyện Nam Giang
6h40: Giai điệu vượt thời gian: Tiến về Sài Gòn
7h00: Sân khấu kịch: Hoa phong ba
8h30: Văn học nghệ thuật: Lắng trong thời gian
8h45: Chuyên mục 360o: Xu hướng uống trà ở Mỹ
9h00: Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Tiên Phước
9h45: Kiến thức cuộc sống: Nét đẹp trong trang phục cưới
10h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 30
11h00: Nhịp cầu âm nhạc
11h30: Thời sự QRT
11h45: Thể thao trong ngày
11h55: Thông báo, quảng cáo
12h00: Phim truyện Hàn Quốc: Đối mặt – tập 9
13h00: Phim truyện Hàn Quốc: Tầng gác mái – tập 22
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Thiếu nhi: Phim hoạt hình "Sấm chớp và tốc độ"
14h45: Việc làm và dạy nghề: Nghề may
15h00: Phim truyện Việt Nam: Yêu từ thuở nào – tập 15
15h55: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Chuyên đề thành phố Tam Kỳ
16h30: Giới thiệu chương trình
16h32: Thiếu nhi: chuyên mục Giai điệu tuổi thơ

16h50: Bản tin sức khỏe 365 ngày
17h05: Phim truyện Hàn Quốc: Luật hôn nhân - tập 15
17h55: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
18h20: Chuyên mục Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Phổ biến, giáo dục pháp luật:
20h15: Phim truyện Việt Nam: Vùng Hạ chuyển mình – tập 27
21h10: Những miền quê xứ Quảng: Đổi mới trên quê hương Trà Tập
21h30: Phim truyện Hàn Quốc: Tham vọng và quyền lực – tập 31
22h25: Thời sự QRT
22h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
23h05: Thể thao trong ngày
23h10: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 5

Dành cho quảng cáo

quangca0

BIDV

 

huynhthuckhang

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép xuất bản số 214/GP-BC do Cục Trưởng cục Báo chí - Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 31.05.2007
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0510.3852960; Fax: 0510.3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter