thoisu1chuyedevannghechuyenmucthethaodanTocMN
Bảng giá quảng cáo


BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2017 ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2017
ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM
(Giá đã bao gồm thuế VAT)

 

(Tải nội dung Bảng Giá Quảng Cáo năm 2017)

Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước.

I. GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

Mã giờ QC

Thời gian

Thời điểm

Đơn giá (VNĐ)

Khung giờ

15”

30”

SÁNG

Từ 5h30 – 11h10

S1

5h30

5h40

Trong “Thể dục buổi sáng”

  800.000

1.200.000

S2

5h40

6h00

Trước và sau “Bản tin Thời sự sáng”

1.500.000

2.000.000

S3

6h15

6h35

Trước và sau “Phim Thiếu nhi”

1.200.000

1.500.000

S4

6h15

6h35

Trong “Phim Thiếu nhi”

1.500.000

2.000.000

S5

7h20

8h05

Trước và sau “Phim truyện sáng 1”

1.700.000

2.200.000

S6

7h20

8h05

Trong “Phim truyện sáng 1”

2.000.000

2.500.000

S7

8h20

9h05

Trước và sau “Phim truyện sáng 2”

1.700.000

2.200.000

S8

8h20

9h05

Trong “Phim truyện sáng 2”

2.000.000

2.500.000

S9

9h20

9h35

Trước và sau “Phim truyện sáng 3”

2.000.000

2.500.000

S10

9h20

9h35

Trong “Phim truyện sáng 3”

2.000.000

2.500.000

S11

9h35

10h00

Trong “Ca nhạc giải trí”

2.200.000

2.700.000

S12

9h35

10h00

Sau “Ca nhạc giải trí”

2.200.000

2.700.000

S13

10h15

11h05

Trước và sau “Phim sáng 4”

2.400.000

3.000.000

S14

10h15

11h05

Trong “Phim sáng 4”

2.600.000

3.500.000

TRƯA

Từ 11h10 – 15h00

Tr1

11h15

11h35

Trước và sau “Bản tin Thời sự trưa + Dự báo thời tiết và Thể thao”

3.500.000

4.500.000

Tr2

11h35

12h35

Trước và sau “Phim truyện trưa 1”

3.500.000

4.500.000

Tr3

11h35

12h35

Trong “Phim truyện trưa 1”

4.500.000

6.500.000

Tr4

12h35

13h35

Trước và sau “Gameshow hoặc Phim trưa 2”

3.500.000

4.500.000

Tr5

12h35

  13h35

Trong “Gameshow hoặc Phim trưa 2”

4.000.000

5.000.000

CHIỀU

Từ 15h00 – 18h00

Ch1

15h00

15h50

Trước và sau “Phim truyện chiều 1”

2.000.000

2.500.000

Ch2

15h00

15h50

Trong “Phim truyện chiều 1”

2.300.000

3.000.000

Ch3

16h30

16h45

Trước và trong Chương trình Ca nhạc-Giải trí

2.000.000

3.000.000

Ch4

16h45

17h00

Trước, trong và sau “Bản tin Duyên hải miền trung – Bản tin Quốc tế”

2.500.000

4.000.000

Ch5

17h30

17h50

Trước và trong “Phim Thiếu nhi”

3.000.000

4.500.000

Ch6

17h50

18h10

Trước, trong và sau “Phim Sitcom”

3.500.000

5.000.000

TỐI

Từ 18h10 – 23h00

T1

18h25

18h30

Trước “Bản tin Thời sự tối QRT”

4.500.000

6.500.000

T2

18h53

19h00

Giữa “Bản tin Thời sự tối QRT” và “Bản tin Thời sự tối VTV 19h”

5.000.000

7.500.000

T3

19h45

19h50

Sau “Bản tin Thời sự tối VTV 19h”

5.000.000

7.500.000

T4

20h05

21h05

Trước và sau “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow

6.500.000

9.000.000

T5

20h05

21h05

Trong “Phim truyện tối 1” hoặc Gameshow

7.500.000

11.000.000

T6

21h05

22h05

Trước và sau “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow

5.000.000

7.000.000

T7

21h05

22h05

Trong “Phim truyện tối 2” hoặc Gameshow

6.000.000

8.000.000

T8

Sau 22h05

1.500.000

2.500.000

Ghi chú:

1. Thời lượng từ 1 giây đến dưới 10 giây được tính theo đơn giá chuẩn 30 giây chia đôi.

2. Thời lượng từ 10 giây đến 15 giây tính theo đơn giá chuẩn 15 giây.

3. Thời lượng từ 16 giây đến 30 giây tính theo đơn giá chuẩn 30 giây.

4. Thời lượng từ 31 giây đến 45 giây được tính theo đơn giá chuẩn 15 giây nhân đôi.

 

 • PHÁT SÓNG QUẢNG BÁ, TỰ GIỚI THIỆU, PHÓNG SỰ:

Các chương trình quảng bá, tự giới thiệu, phóng sự,...được tính bằng đơn giá quảng cáo chuẩn 30 giây tại từng thời điểm phát sóng như sau:

STT Thời lượng (phút) Đơn giá cho 01 phút Ghi chú
1 01 ≤ 03 70%

Tính theo đơn giá quảng cáo 30 giây tại thời điểm

phát sóng.

2 03 ≤ 05 50%
3 05 ≤ 10 40%
4 10 ≤ 15 30%
 • Giá chèn logo, chạy chữ (từ 10 - 15 giây/lần); popup, panel, bật góc logo, hình gạt (5 giây/lần) tính bằng 20% đơn giá chuẩn 30 của thời điểm tương ứng.
 • Giá panel (không quá 05 giây/lần) phát ngay sau hình gạt Quảng cáo, Giới thiệu mời xem tiếp chương trình:

 

STT Thời điểm Thời gian Đơn giá (VNĐ)
1 Thời điểm buổi sáng 5h30 – 11h10 500.000
3 Thời điểm buổi trưa 11h10 – 15h00 1.000.000
3 Thời điểm buổi chiều 15h00 – 18h10

900.000

4 Thời điểm buổi tối 18h10 – 22h30 1.200.000

 

 • CHƯƠNG TRÌNH T GIỚI THIỆU ( HOME SHOPPING) 

Là những chương trình có độ dài từ 03 phút đến 05 phút giới thiệu về sản phẩm, bán hàng trực tuyến qua truyền hình, có số điện thoại tư vấn bán hàng, thời gian phát sóng vào các khung giờsáng, trưa, chiều.

Thi điểm phát sóng

Đơn giá (VNĐ)

Ghi chú

Từ 6h00 – 11h00

250.000/phút

Khung giờ cụ thể có sự trao đổi, thống nhất giữa hai bên

Từ 14h00 – 17h00

250.000/phút

 

II. GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá (VNĐ)

Dưới 1 phút/lần phát

Dưới 2 phút/lần phát

Buổi sáng   (5h20 – 6h00)

1.300.000

1.800.000

Buổi trưa  (11h00 – 12h15)

1.500.000

2.500.000

Buổi tối (18h45 – 19h15)

1.300.000

1.800.000

 

III. THÔNG BÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH

Đơn vị tính: đồng/âm đọc

Thông báo trên sóng truyền hình

Thời điểm

Trước hoặc sau

Thời sự QRT sáng

Trước hoặc sau

Thời sự QRT trưa

Trước hoặc sau

Thời sự QRT tối

Nhắn tin, cảm tạ, tin buồn, mời họp mặt...

200.000đ/lần

300.000đ/lần

400.000đ/lần

Thông báo đơn vị Hành chính sự nghiệp, chiêu sinh

4.000

5.000

6.500

Thông báo đơn vị kinh doanh

5.000

7.000

8.000

Thông báo trên sóng phát thanh

5.000/âm ở tất cả các thời điểm sáng, trưa, tối

 • Hình ảnh do khách hàng cung cấp để key màn hình thông báo được tính 1 lần duy nhất: 300.000đ/hình.

IV. CÁC QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM GIÁ

1. Các quy định chung:

- Mẫu quảng cáo từ 02 phút trở lên được tính là chương trình tự giới thiệu.

- Chương trình tự giới thiệu, tài trợ, hợp tác, trao đổi, khoán thời lượng, các trường hợp khác do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở hợp đồng cụ thể.

- Hình thức bán hàng qua truyền hình phát sóng hằng ngày giá thỏa thuận giữa hai bên, thể hiện cụ thể trên từng hợp đồng ký kết.

- Các nội dung thông tin, quảng cáo phải hợp lệ: Phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy phép duyệt nội dung quảng cáo do các cơ quan có thẩm quyền cấp và đảm báo Luật Báo chí, Luật Quảng cáo.

- Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đúng với quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bảng giá trên có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.

2. Tỷ lệ giảm giá trên hợp đồng:

Mức Giá trị hợp đồng Tỉ lệ giảm giá (%)
1 Từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng 4%
2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 6%
3 Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 8%
4 Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 10%
5 Từ 500 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng 12%
6 Từ 700 triệu đồng đến dưới 1 tỷ triệu đồng 14%
7 Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng 17%
8 Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng 20%
9 Từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng 22%
10 Từ 4 tỷ đồng đến dưới 6 tỷ đồng 24%
11 Trên 6 tỷ đồng 26%
       
  • Trên cơ sở bảng giá trên, tùy theo tình hình thực tế của từng hợp đồng, Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam sẽ xem xét điều chỉnh hợp lý trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho hai bên, tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Quảng Cáo hiện hành, cũng như các quy định khác của pháp luật.
  • Mọi chi tiết, xin liên hệ:

  Phòng Dịch vụ - Quảng cáo, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.

  Số 58 Hùng Vương, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  Tel: 0235.3852957 – Fax: 0235.3852401

  Website: www.qrt.vn

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Hoặc: Trưởng phòng Dịch vụ - Quảng cáo: Ông Nguyễn Cao Tài  Tel: 0905.100094

  Phó phòng Dịch vụ - Quảng cáo: Bà Nguyễn Thị Yến   Tel: 0913.832414

  Thời điểm buổi trưa

   


  Phát thanh - Truyền hình

  PhatthanhOnline

  quangnamNgayMoi

  caiCachHanhChinh

  PhBienGDPL

  PhongsuPhimTL

  ChuyenDeKhoaGiao

  KhachMoiTruongQuay

  gameShow

  QueMinhXuQuang

  TruyenHinhTT

  Lịch phát sóng

  Thứ hai ngày 24/4/2017


  5h30: Giới thiệu chương trình
  5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
  5h40: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado
  6h00: Quảng Nam ngày mới
  6h25: Bản tin Tài chính thị trường
  6h30: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
  6h35: Xây dựng Nông thôn mới
  6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
  7h05: Giáo dục Quảng Nam
  7h15: Phim truyện Việt Nam: Bên đường lá đỏ – tập 5
  8h00: Sắc màu cuộc sống: Ước mơ của Lam
  8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
  8h30: Quảng Nam ngày mới
  8h55: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
  9h15: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
  9h30: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
  10h00: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
  10h20: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 4
  11h15: Thời sự QRT
  11h30: Thể thao trong ngày
  11h35: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 29
  12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Thám quan kỳ án – tập 20
  13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
  13h35: Nhịp cầu âm nhạc
  14h00: Thời sự QRT
  14h15: Thể thao trong ngày
  14h25: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
  14h45: Bạn có biết: Gà kho măng Nông Sơn
  15h00: Phim truyện Việt Nam: Bão – tập 29
  15h50: Xây dựng nông thôn mới
  16h05: Ca nhạc: Nhắn cùng mây gió
  16h30: Phim hoạt hình: Bạn tôi là Marsupilami
  16h50: Ca nhạc
  17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
  17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
  17h30: Phim hoạt hình: Chiến thần vô cực Nado

  17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
  18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
  18h30: Thời sự QRT
  18h53: Thông báo, quảng cáo, tuyên truyền Luật Thống kê
  19h00: Thời sự VTV
  19h45: Thông báo, quảng cáo
  19h50: Chính sách hỗ trợ, đào tạo và giải quyết việc làm
  19h55: Tài nguyên và môi trường
  20h05: Thông tin khoa học và công nghệ
  20h10: Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng Scandal – tập 5
  21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
  21h45: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ chính sách xuất khẩu lao động
  22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
  22h15: Thể thao trong ngày
  22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
  22h30: Phim tài liệu: Đi giữa kẻ thù – tập 3

  Dành cho quảng cáo

  dai duong xanh

   

   

  2thco

   

  dam phu my

   

  1vt

   

  3vc

   

  LO GO BQL KTMCL

   

  BIDV

   

   

  SangTaoPhanMem

   

  thu upu 47

   

   disan2017  

  htkhang 

  Liên Kết Web

  Bản quyền Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam
  Giấy phép xuất bản số 214/GP-BC do Cục Trưởng cục Báo chí - Bộ Văn hóa thông tin cấp ngày 31.05.2007
  Địa chỉ: 58 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3852960; Fax: 0235.3852401
  Phát triển bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Thống kê truy cập
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter