thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong
thông báo


THÔNG TIN VỀ CUỘC THI SÁNG TẠP THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH QUẢNG NAM

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI SÁNG TẠP THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XII, NĂM 2018-2019

 

* ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng từ 06 đến 19 tuổi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 31/7/2000 đến 31/7/2013) đang học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

* LĨNH VỰC DỰ THI :

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

* THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ : Từ ngày thông báo đến ngày 30/6/2019.

* ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ THI:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam – 06 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Chi tiết về Cuộc thi có đăng tại Website: www.qnausta.com.vn

 

Thông báo thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Ngày 06 tháng 3 năm 2019, Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 775/TB-CTS về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh Nhóm II, III. Theo đó:


- Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát sóng truyền hình tương tự tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (gồm các máy phát tương tự của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam) là từ 24h ngày 30/6/2019.


- Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại (gồm các máy phát hình tương tự do các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện quản lý) là từ 24h ngày 31/12/2019.

(Gởi kèm Thông báo số 775/TB-CTS ngày 06/3/2019 của Cục Tần số Vô tuyến điện)
Để chuẩn bị cho việc ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:


- Về việc ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất
+ Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh có kế hoạch ngưng phát sóng các máy phát hình tương tự mặt đất từ 24h ngày 30/6/2019.
+ Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan (Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Truyền thông...) có kế hoạch ngưng phát sóng các máy phát hình tương tự mặt đất tại các huyện, thành phố từ 24h ngày 31/12/2019.


- Về công tác thông tin tuyên truyền
+ Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tuyên truyền để phổ biến thời điểm ngừng phát sóng đến người dân trên địa bàn tỉnh;
+ Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền qua các phương tiện tuyên truyền tại địa phương (Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh xã, Cổng thông tin điện tử huyện...).


Thông tin chi tiết, liên hệ: Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, điện thoại: 0235 3820999.

 

Thông báo của Sở Giáo dục - Đào tạo

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 157/SGDĐT-CTHSSVPC

   V/v đăng kí tham gia Chương trình

“Học trò xứ Quảng” lần thứ tư -2019

Quảng Nam, ngày 14 tháng 02 năm 2019

           

 

 

Kính gửi: Các trường THPT, THPT chuyên, PTDTNT.

Chương trình “Học trò xứ Quảng” do Sở Giáo dục và Đào tạo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp tổ chức đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho học sinh cấp THPT tỉnh Quảng Nam; Chương trình đã được các cấp, các ngành, phụ huynh và học sinh trên địa bàn tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Tiếp nối thành công chương trình của các năm qua, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam tiếp tục phối hợp tổ chức Chương trình “Học trò xứ Quảng” lần thứ tư - năm 2019.

  

          Về nội dung thi, chương trình “Học trò xứ Quảng” lần thứ tư - năm 2019 vẫn giữ nguyên các phần thi và cách tính điểm như chương trình năm 2018.

          Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức ghi hình theo kế hoạch đã đề ra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đăng kí danh sách thí sinh dự thi (theo mẫu đính kèm).

 

          Đối tượng: Học sinh đang học lớp 10 và lớp 11 tại Các trường THPT, THPT chuyên, PTDTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

          Số lượng: Mỗi trường đăng kí từ 1-3 thí sinh, xếp theo thứ tự ưu tiên.

          Thời gian đăng kí: Từ nay đến ngày 28/02/2019.

          Số đầu tiên được tổ chức ghi hình vào ngày 02 tháng 3/2019. Danh sách đăng kí dự thi gửi về Ban Tổ chức Chương trình qua Phòng Công tác HSSV-PC Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.

          Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường quan tâm, triển khai thực hiện và tích cực tuyển chọn học sinh tham gia dự thi./.

Nơi nhận:                                                                

- Như trên (thực hiện);

- BGĐ Sở GDĐT (chỉ đạo);

- Đài PTTH tỉnh (phối hợp);                                                 

- Lưu VT, CTHSSV-PC.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                            (đã ký )

                                                                                                             Nguyễn Công Thành

 

 

(Đính kèm mẫu: Bảng đăng ký dự thi "Học trò xứ Quảng)

 

 

 

ĐƠN VỊ ………………

BẢNG ĐĂNG KÍ DỰ THI “HỌC TRÒ XỨ QUẢNG”

1. Phần đăng ký thí sinh:

TT Họ và tên Giới tính

Ngày, tháng,

năm sinh

Lớp Thành tích học tập

Giới thiệu thêm vài nét về

thí sinh

Điện thoại thí sinh hoặc phụ huynh

2. Giới thiệu sơ nét về nhà trường:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                          

* Lưu ý: Thành tích học tập ghi rõ kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm từ năm lớp 10 đến thời điểm thi và thành tích tham gia các kì thi do tỉnh, trung ương tổ chức.

 

THÔNG BÁO Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XII (2017 - 2018)

     UBND TỈNH QUẢNG NAM                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG

                                                                                                    

                 Số:21/TL-BTC                                                                                        Quảng Nam, ngày 21 tháng 3  năm 2018                                                     

THÔNG BÁO

Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam

lần thứ XII (2017 - 2018)

 

 

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam; Quyết định số............/QĐ-UBND ngày...............của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XII (2017-2018), Ban Tổ chức Thông báo Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Khảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XII ( 2017 - 2018) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự giải.

3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định của luật pháp liên quan.

II. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG VÀ TIỀN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải: Bao gồm các loại giải sau:

a. Báo viết (báo in và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Ký báo chí  (gồm các thể loại: Phóng sự, bút ký, ký sự , ghi chép.)

- Giải Bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên.

b. Báo hình (truyền hình và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

- Giải Phóng sự, Phim tài liệu.

c. Báo nói(phát thanh và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải Bài phản ánh, tường thuật, chương trình phát thanh trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến.

d. Ảnh báo chí (báo in và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải ảnh đơn, phóng sự ảnh, bộ ảnh.

2. Số lượng giải thưởng.

- Báo viết, báo hình: Mỗi loại giải có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

- Báo nói và ảnh báo chí: Mỗi loại giải thưởng có tối đa 01 giải Nhất, 01giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

- Căn cứ vào chất lượng tác phẩm, số lượng Giải thưởngdo Ban Giám khảo xét, chọn và tham mưu Trưởng ban Tổ chức quyết định nhưng tối đa không vượt mức số lượng giải thưởng quy định.

4. Tiền thưởng.

                    - Giải Nhất:                        10.000.000đồng;

                    - Giải Nhì:                            7.000.000đồng;

                    - Giải Ba:                              5.000.000đồng;

                    - Giải Khuyến khích:            2.000.000đồng.

III. QUI ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA DỰ GIẢI.

1. Nội dung:

- Là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo viết, phát thanh, truyền hình, báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động), trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2017 đến 24/3/2018.

 - Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

- Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

2. Hình thức thể hiện tác phẩm.

a- Đối với tác phẩm báo viết, báo nói, báo điện tử:

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phảiràng,tiếng nói nhânvật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp thì thời lượng không quá 90 phút.

- Tác phẩm báo điện tử phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in đăng lại trên báo điện tử); thể hiện được đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết.

b- Đối với tác phẩm báo hình:

- Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

c- Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

- Đối với bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi bộ ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

-  Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

 

3. Quy định về tác phẩm tham gia dự giải.

  - Tác phẩm tham gia dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

- Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

- Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ  tập thể, cá nhân liên quan.

- Không giới hạn tác phẩm báo chí tham gia dự giải của cùng một tác giả.

         IV. CÁCH THỨC LẬP HỒ SƠ DỰ GIẢI 

             - Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: (theo mẫu)Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng theo qui định sẽ bị loại. Ban tổ chức Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải.

           - Đối với tác phẩm báo viết, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

           - Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

           - Đối vi tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

           - Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

           - Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này.

           V.THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM

           - Thời hạn nhận tác phẩm: Từ  khi công bố Thể lệ đến hết ngày 10/5/2018 theo dấu Bưu điện.

           - Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Số 11 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3812 283 - DĐ: 0914 010 899.

           + Tác giả, nhóm tác giả công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh gửi tác phẩm dự giải về Ban Thư ký Chi hội Nhà báo của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thư ký Chi hội có trách nhiệm xét chọn tác phẩm và lập danh sách tác phẩm dự giải, gửi kèm hồ sơ dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

           + Tác giả, nhóm tác giả không thuộc biên chế các cơ quan báo chí của tỉnh, gửi trực tiếp tác phẩm dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

           - Tổng kết và trao thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925 - 2018).

           VI. PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

                  - Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập Ban giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Giải thưởng. 

           - Ban giám khảo quyết định thành lập các Tiểu ban Giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành Thể thức đánh giá chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải. Tác phẩm được đề nghị công nhận giải phải được ít nhất 2/3 số thành viên Ban Giám khảo đồng ý.

           - Kết quả Giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

     

                                                                                                                                                             TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:                                                                                                 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                             

- Các thành viên Ban Tổ chức;                                                                       (Đã Ký)

- CPVP;

- Lưu VT, KGVX (Hậu)

                                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                                                                             Lê Văn Thanh

                                                                                

 

 

Phiếu đăng ký dự Giải thưởng báo chí  Huỳnh Thúc Kháng

tỉnh Quảng Nam - Lần thứ XII (2017  - 2018)

 

  Loại hình báo chí:...............................................................

 

 

Số TT

Họ và tên tác giả, nhóm tác giả

(Tên thật, bút danh)

Chi hội hoặc nơi công tác, nơi ở

Tên tác

phẩm

 báo chí

Thể loại

Cơ quan báo chí đã sử dụng

tác phẩm

Ngày, tháng năm in hoặc phát sóng Điện thoại liên hệ Ghi chú
                 
                 

                                                                                       

                                                         ............., Ngày.......tháng........năm 2018

                                                             Tác giả, nhóm tác giả

 

THÔNG BÁO Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (2016 - 2017)

UBND TỈNH QUẢNG NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CHÍ HUỲNH THÚC KHÁNG

 

THÔNG BÁO

Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam

lần thứ XI (2016 - 2017)

 

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (2016-2017), Ban Tổ chức Thông báo Thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Khảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XI ( 2016 - 2017) như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI THƯỞNG

 

1. Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự giải.

3. Tác giả, nhóm tác giả dự Giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định của luật pháp liên quan.

 

II. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG VÀ TIỀN THƯỞNG

 

1. Cơ cấu giải: Bao gồm các loại giải sau:

a. Báo viết (báo in và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Ký báo chí  (gồm các thể loại: Phóng sự, bút ký, ký sự , ghi chép.)

- Giải Bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên.

b. Báo hình (truyền hình và báo điện tử): Có 02 loại giải, gồm:

- Giải Tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

- Giải Phóng sự, Phim tài liệu.

c. Báo nói(phát thanh và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải Bài phản ánh, tường thuật, chương trình phát thanh trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến.

d. Ảnh báo chí (báo in và báo điện tử): Có 01 loại giải, gồm: Giải ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

2. Số lượng giải thưởng.

 

- Báo viết, báo hình: Mỗi loại giải có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích.

- Báo nói và ảnh báo chí: Mỗi loại giải thưởng có tối đa 01 giải Nhất, 01giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải khuyến khích.

- Căn cứ vào chất lượng tác phẩm, số lượng Giải thưởngdo Ban Giám khảo xét, chọn và tham mưu Trưởng ban Tổ chức quyết định nhưng tối đa không vượt mức số lượng giải thưởng quy định.

 

4. Tiền thưởng.

Giải Nhất: 10.000.000đ;

 

Giải Nhì: 7.000.000đ;

 

Giải Ba: 5.000.000đ;

 

Giải Khuyến khích: 2.000.000đ.

 

III. QUI ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA DỰ GIẢI.

 

1. Nội dung:

 

- Là những tác phẩm báo chí phản ảnh về vùng đất và con người Quảng Nam đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước (báo viết, phát thanh, truyền hình, báo điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động), trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2016 đến 24/3/2017.

 - Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

- Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

 

2. Hình thức thể hiện tác phẩm.

 

a- Đối vói tác phẩm báo in, báo nói, báo điện tử:

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Tác phẩm báo chí (báo nói) có âm thanh, thì âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng, hấp dẫn và có thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. Trường hợp tác phẩm dự giải là chương trình phát thanh trực tiếp thì thời lượng không quá 90 phút.

- Tác phẩm báo điện tử phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in đăng lại trên báo điện tử); thể hiện được đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết.

b- Đối vói tác phẩm báo hình:

- Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

c- Đối với tác phẩm ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

- Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quả 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

- Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

 

3. Qui định về tác phẩm tham gia dự giải.

 

  - Tác phẩm tham gia dự giải không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời điểm xét thưởng.

- Tác phẩm đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được cơ quan có thẩm quyền kết luận đúng sự thật, hoặc đã được các tổ chức, cá nhân có sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Tác phẩm đề cập đến các lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội còn có ý kiến khác nhau, phải được các cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

- Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo nơi công tác (phản ảnh trong tác phẩm báo chí) và không có khiếu nại từ  tập thể, cá nhân liên quan.

- Không giới hạn tác phẩm báo chí tham gia dự giải của cùng một tác giả.

 

IV. CÁCH THỨC LẬP HỒ SƠ DỰ GIẢI

 

 - Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: (theo mẫu) Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng theo qui định sẽ bị loại. Ban tổ chức Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải.

 

 - Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

 

 - Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

 

- Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

 

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

 

 - Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này.

 

V.THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM

 

- Thời hạn nhận tác phẩm: Từ khi công bố Thể lệ đến hết ngày 31/5/2017 theo dấu Bưu điện.

 

 - Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam. Số 11 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Điện thoại: 0235.3812 283 - DĐ: 0914 010 899.

 

+ Tác giả, nhóm tác giả công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh gửi tác phẩm dự giải về Ban Thư ký Chi hội Nhà báo của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thư ký Chi hội có trách nhiệm xét chọn tác phẩm và lập danh sách tác phẩm dự giải, gửi kèm hồ sơ dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

 

+ Tác giả, nhóm tác giả không thuộc biên chế các cơ quan báo chí của tỉnh, gửi trực tiếp tác phẩm dự giải về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

 

 - Tổng kết và trao thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925 - 2017).

 

VI. PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

 

- Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập Ban giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Giải thưởng.

 

- Ban giám khảo quyết định thành lập các Tiểu ban Giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành phương thức đánh giá chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải. Tác phẩm được đề nghị công nhận giải phải được ít nhất 2/3 số thành viên Ban Giám khảo đồng ý.

 

- Kết quả Giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

                                                                                                                                                                   TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

                                                                                                                                                                                                   (Đã ký)

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Tổ chức;

- CPVP;

- Lưu VT, KGVX (Hậu)

                                                                                                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                                                                                                                           Lê Văn Thanh

 


Trang 1 trong tổng số 3 trang.

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 23/4/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Biệt đội cứu hộ Paw Patrol – tập 49, 50
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 11
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại cơ sở
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 8
9h45: Sắc màu cuộc sống: Mềm mại những đường thêu
10h00: Ca nhạc: Nồng nàn hương quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Cánh cửa hạnh phúc – tập 35
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 12
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 23
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Nữ danh ca nhạc đồng quê Faith Hill

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Biệt đội cứu hộ Paw Patrol – tập 49, 50
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – chung kết quý 1 năm 2019
16h15: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại cơ sở
16h30: Phim hoạt hình: Biệt đội cứu hộ Paw Patrol – tập 51, 52
16h50: Ca nhạc
17h00: Dân tộc phát triển
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 9
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Cánh cửa hạnh phúc – tập 36
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 24
21h45: Văn hóa xã hội: Phát huy hiệu quả việc sắp xếp thôn, khối phố
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 6

Dành cho quảng cáo

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter