Hội nghị triển khai Chỉ thị 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Sáng 15/5, Đảng ủy Khối các cơ quan của tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 28- CT/TW của Ban Bí thư về vấn đề “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc những dảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng” cho hơn 300 đảng viên đối tượng là Ủy viên Ban chấp hành Chi, Đảng bộ cơ sở; Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận của 64 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối.

Chỉ thị 28- CT/TW của Ban Bí thư nhấn mạnh: việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có động cơ vào đảng đúng đắn. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, chỉ thị cũng đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Đó là việc đổi mới, nâng cao chất lượng học lý luận chính trị, học tập nghị quyết; khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng hoặc vụ lợi, cá nhân… Đặc biệt, Chỉ thị 28-CT/TW yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên từ chi bộ. Việc này nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; đề cao tính kỷ luật trong Đảng, nâng cao chất lượng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Tại hội nghị lần này, Đảng ủy khối cơ quan cũng đã triển khai những nội dung cơ bản Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tổ giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định 126 của Bộ chính trị về “ Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Trung Hiếu

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *