Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng 14/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đến dự có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca.

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 5 năm, đã xây mới 228 nhà, sửa chữa 56 nhà đại đoàn kết, huy động quỹ người nghèo trên 3,6 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền và phát động các cuộc vận động chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; đảm bảo các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị vào ủy viên Uỷ ban MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử 10 đại biểu đi dự đại hội UBMT TQVN tỉnh trong thời gian đến.

Thúy Vân – Văn Bình

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *