Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử phạt như thế nào?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử phạt như thế nào?

Hỏi : Theo quy định hiện hành thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử phạt như thế nào? Trả lời : Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi,

đọc tiếp

Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?

Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?

Hỏi :Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?   Trả lời :Theo Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 thì nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu

đọc tiếp

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào?

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào?

Hỏi : Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào? Trả lời : Theo Điều 93 Luật đất đai năm 2013 thì việc chi trả tiền bồi thường, hỗ

đọc tiếp

Việc bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?

Việc bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?

 Hỏi : Việc bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào? Trả lời: Theo Điều 90 Luật đất đai năm 2013 thì khi Nhà nước thu hồi

đọc tiếp

Tổ chức cách ly y tế

Tổ chức cách ly y tế

Hỏi : Tổ chức cách ly y tế được thực hiện như thế nào? Trả lời : Theo Điều 49 Luật phòng chống bệnh truyền nhiệm 2007 thì tổ chức cách ly y tế được thực hiện như

đọc tiếp

Các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch

Các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch

Hỏi: Các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch được quy định như thế nào? Trả lời : Điều 54 Luật phòng chống bệnh truyền nhiệm 2007 thì các biện

đọc tiếp

Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch

Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch

Hỏi: Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch được thực hiện như thế nào? Trả lời: Theo Điều 55 Luật phòng chống bệnh truyền nhiệm 2007 thì huy động,

đọc tiếp

Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào?

Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào?

Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào? Trả lời : Theo Điều 29 của Luật tố cáo

đọc tiếp

Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

  Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975?

đọc tiếp

Chế đội trợ cấp hàng tháng được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

No Image

Hỏi: Chế đội trợ cấp hàng tháng được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975 được quy định như thế

đọc tiếp

1 2 3 6