Tổ chức cách ly y tế

Tổ chức cách ly y tế

Hỏi : Tổ chức cách ly y tế được thực hiện như thế nào? Trả lời : Theo Điều 49 Luật phòng chống bệnh truyền nhiệm 2007 thì tổ chức cách ly y tế được thực hiện như

đọc tiếp

Các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch

Các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch

Hỏi: Các biện pháp được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch được quy định như thế nào? Trả lời : Điều 54 Luật phòng chống bệnh truyền nhiệm 2007 thì các biện

đọc tiếp

Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch

Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch

Hỏi: Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch được thực hiện như thế nào? Trả lời: Theo Điều 55 Luật phòng chống bệnh truyền nhiệm 2007 thì huy động,

đọc tiếp

Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào?

Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào?

Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào? Trả lời : Theo Điều 29 của Luật tố cáo

đọc tiếp

Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

  Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975?

đọc tiếp

Chế đội trợ cấp hàng tháng được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

No Image

Hỏi: Chế đội trợ cấp hàng tháng được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975 được quy định như thế

đọc tiếp

Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào ?

Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào ?

  Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965

đọc tiếp

Nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không?

  Hỏi: Hiện nay nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? (Chị Phạm Thị Thanh Thủy khối phố Long Xuyên thị trấn Nam

đọc tiếp

Muốn lập gia đình mới có cần phải làm thủ tục ly hôn không?

Muốn lập gia đình mới có cần phải làm thủ tục ly hôn không?

  Hỏi: Năm 2008, tôi có chung sống với nhau như vợ chồng với một người con trai mà không đăng ký kết hôn. Chúng tôi có với nhau 1 người con chung. Đến năm 2011, chúng tôi

đọc tiếp

Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì khi thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản

Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì khi thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản

  Hỏi: Khi Nhà nước thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì?  

đọc tiếp

1 2 3 5