Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào?

Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào?

Theo quy định của luật tố cáo thì người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo phải có các điều kiện như thế nào? Trả lời : Theo Điều 29 của Luật tố cáo

đọc tiếp

Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

  Chế đội trợ cấp tuất một lần được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975?

đọc tiếp

Chế đội trợ cấp hàng tháng được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam

No Image

Hỏi: Chế đội trợ cấp hàng tháng được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975 được quy định như thế

đọc tiếp

Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào ?

Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào ?

  Hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay vốn sản xuất, kinh doanh được quy định như thế nào đối với thanh niên xung phong cơ sở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965

đọc tiếp

Nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không?

  Hỏi: Hiện nay nữ có thể tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? (Chị Phạm Thị Thanh Thủy khối phố Long Xuyên thị trấn

đọc tiếp

Muốn lập gia đình mới có cần phải làm thủ tục ly hôn không?

Muốn lập gia đình mới có cần phải làm thủ tục ly hôn không?

  Hỏi: Năm 2008, tôi có chung sống với nhau như vợ chồng với một người con trai mà không đăng ký kết hôn. Chúng tôi có với nhau 1 người con chung. Đến năm 2011, chúng tôi

đọc tiếp

Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì khi thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản

Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì khi thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản

  Hỏi: Khi Nhà nước thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì?  

đọc tiếp

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào?

No Image

Hỏi: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào? Trả lời : Theo Điều 93 Luật đất đai năm 2013 việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ,

đọc tiếp

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ?

No Image

Hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ?   Trả lời: Theo quy định tại

đọc tiếp

Thương binh nặng được hưởng chế độ như thế nào ?

Thương binh nặng được hưởng chế độ như thế nào ?

Hỏi: Bố tôi được xác nhận là thương binh nặng đã trên 30 năm. Hiện nay vết thương cũ tái phát trầm trọng, có xác nhận của bác sĩ Bệnh viện Quân đội. Tôi xin hỏi, trường

đọc tiếp

1 2 3 5