BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2019 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM

No Image

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM    Số 58 Hùng Vương – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3.852960           Fax: 0235.3.852401   Website:

đọc tiếp

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2017 ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

No Image

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2017 ĐÀI PT – TH QUẢNG NAM  (Giá đã bao gồm thuế VAT)   Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2017, cho tất cả các sản phẩm trong và ngoài nước.

đọc tiếp