BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 29 tháng 02 ngày 01 tháng 3 năm 2016)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 29 tháng 02 ngày 01 tháng 3 năm 2016)
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 29 tháng 02 năm 2016)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  (Chiều và đêm 29 tháng 02 năm 2016)

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, đêm trời lạnh.Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.

đọc tiếp

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

ùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, chiều và đêm nay (29/02) có mưa vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1.5 – 2.5 mét, tình trạng biển: Biển

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 27 ngày 28 tháng 02 năm 2016)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 27 ngày 28 tháng 02 năm 2016)
đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 27 tháng 02 năm 2016)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  (Chiều và đêm 27 tháng 02 năm 2016)

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có nơi giảm mây nắng yếu, trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ

đọc tiếp

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, chiều và đêm nay (27/02) có mưa vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2.0 – 3.0 mét, tình trạng biển: Biển

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 26 ngày 27 tháng 02 năm 2016)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 26 ngày 27 tháng 02 năm 2016)

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời rét.Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, ven biển có nơi cấp 4.Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.  

đọc tiếp

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, đêm nay và ngày mai (27/02/2016) có mưa rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2.0 – 3.5 mét, tình trạng

đọc tiếp

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, chiều và đêm nay (26/02/2016) có mưa rải rác; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2.0 – 3.0 mét, tình trạng

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 26 tháng 02 năm 2016)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  (Chiều và đêm 26 tháng 02 năm 2016)

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh.Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, ven biển có nơi cấp 4.Nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C.

đọc tiếp