BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

No Image
đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (15/9) đã xảy ra nắng nóng ở các địa phương vùng

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM  

No Image

Do ảnh hưởng gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (14/9) đã xảy ra nắng nóng ở các địa phương vùng

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG

No Image

Hiện nay (15/9), ở khu vực miền Trung Phi-líp-pin có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 122,5

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 14 NGÀY 15/9//2020

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 14 NGÀY 15/9//2020
đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – Tin phát lúc 15h30 ngày 14/9/2020

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – Tin phát lúc 15h30 ngày 14/9/2020

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM  Do ảnh hưởng của phần xa phía Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam, nên trưa hôm

đọc tiếp

​BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM  

No Image

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (13/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (12/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn, kết hợp với phần xa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (12/9) các địa phương vùng đồng bằng đã xảy

đọc tiếp