BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5)   

No Image

Hồi 13 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5)

No Image

Hồi 10 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần

đọc tiếp

No Image

TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM     Hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với hoàn lưu bão số 5 đang hoạt động

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5)

No Image

Hồi 07 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5) – Tin 05h00/10/9/2021

No Image

Hồi 04 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5)

No Image

Hồi 22 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5)

No Image

Hồi 19 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5) – Tin phát lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09/9/2021.

No Image

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5) Hồi 13 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 116, 9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5) – Tin phát lúc 11 giờ 00 phút, ngày 09/9/2021

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5) – Tin phát lúc 11 giờ 00 phút, ngày 09/9/2021

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 5) Hồi 10 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông

đọc tiếp