TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP

No Image

Hồi 10 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP

No Image

Sáng sớm nay (23/7), áp thấp nhiệt đới đã di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ. Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông,

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây, gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh, nên ngày hôm qua (22/7) các địa

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

No Image

Hồi 04 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

No Image

Hồi 01 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

No Image

Hồi 19 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 17 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 17 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN Hồi 16 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển phía Nam

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 11 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 11 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN Hồi 10 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN – Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN Hồi 07 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền phía Nam tỉnh

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM – Tin phát lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM Do ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phía Tây, gió mùa Tây Nam hoạt

đọc tiếp