TIN NẮNG NÓNG

No Image

TIN NẮNG NÓNG  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên trưa hôm nay (19/6) các địa

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

TIN NẮNG NÓNG  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày hôm qua (18/6) các địa

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

No Image
đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

 Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên trưa hôm nay (18/6) các địa phương tiếp

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

 Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày hôm qua (17/6) các địa phương tiếp

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

No Image

TIN NẮNG NÓNG  Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày hôm qua (16/6)

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên trưa hôm nay (15/6) các địa phương

đọc tiếp

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG  

TIN NẮNG NÓNG   

Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày hôm qua (14/6) các địa phương

đọc tiếp

TIN NẮNG NÓNG

TIN NẮNG NÓNG

 Do chịu ảnh hưởng phần phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên trưa hôm nay (14/6) các địa phương

đọc tiếp