TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (20/5) các địa phương trong tỉnh đã có

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (20/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (19/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (19/5) các địa phương trong tỉnh đã có

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM  

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG  TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM   Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (18/5) các địa phương trong tỉnh đã có

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trưa hôm nay (18/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm qua (17/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của phần phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên ngày hôm nay (17/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ và độ ẩm lúc 13 giờ

đọc tiếp

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

No Image

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây đang hoạt động mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, nên ngày hôm qua (16/5) các địa phương trong tỉnh đã có nắng nóng diện rộng.

đọc tiếp

TIN VỀ CƠN BÃO VONGFONG  

No Image

Sáng sớm nay (17/5), bão Vongfong đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 07 giờ ngày 17/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông,

đọc tiếp