TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Các địa phương Quảng Nam chiều và đêm nay (18/01) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam chiều và đêm nay (18/01) có mưa

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Các địa phương Quảng Nam từ ngày (18/01) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam từ ngày (18/01) có mưa rào rải rác; gió

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Các địa phương Quảng Nam từ ngày (18/01) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam từ ngày (18/01) có mưa rào rải rác; gió

đọc tiếp

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, chiều và đêm nay (13/01/2016) có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5, sóng biển cao từ 1.0 – 2.0 mét, tình trạng biển: biển

đọc tiếp

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, đêm nay và ngày mai (13/01/2016) có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5, sóng biển cao từ 1.0 – 2.0 mét, tình trạng biển: Biển

đọc tiếp

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, chiều và đêm nay (12/01/2016) có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5, sóng biển cao từ 1.0 – 2.0 mét, tình trạng biển: Biển

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Các địa phương Quảng Nam từ đêm ngày mai (12/01) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam từ đêm ngày mai (12/01) có mưa

đọc tiếp

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Các địa phương Quảng Nam từ ngày (12/01) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam từ ngày (12/01) có mưa rào vài nơi; gió

đọc tiếp

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Các địa phương Quảng Nam đêm nay và ngày mai (08/01) có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam đêm nay và ngày mai (08/01) có

đọc tiếp

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG

Các địa phương Quảng Nam chiều và đêm nay (07/01) có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam chiều và đêm nay (07/01)

đọc tiếp