TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

No Image
đọc tiếp

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

No Image
đọc tiếp

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

No Image

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam,chiều và đêm nay (29/7) có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4 – cấp 5, sóng biển cao 0.5 – 1.5 mét, tình trạng biển

đọc tiếp

TIN CUỐI CÙNG VỀ BÃO SỐ 1

No Image

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, chiều và đêm nay (28/7) có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 – cấp 5, sóng biển cao 1.0 – 2.0 mét, biển bình thường.Do

đọc tiếp

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN

No Image

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, chiều và đêm nay (28/7) có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 – cấp 5, sóng biển cao 1.0 – 2.0 mét, biển bình thường.

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 1)

No Image

Vùng biển Đà Nẵng – Quảng Nam, ngày hôm nay (28/7) có mưa rào rải rác và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có nơi cấp 6, sóng biển cao 1.75 – 2.75 mét, biển động. Đề

đọc tiếp

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 1)

No Image
đọc tiếp

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 1)

No Image
đọc tiếp

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 1)

No Image
đọc tiếp

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 1)

No Image
đọc tiếp